pierwszy sandbox agenta hallera

identyfikator podmiotu : SCP-5023

klasa podmiotu: bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze : Wszystkie instancje SCP-5023 nie powinne być dotykane lub używane do pisania przez personel z powodu ich anomalnych zdolności, jednak możliwe i dozwolone jest używanie ich do wymierzania kar klasie D. Wszystkie instancje SCP 4021 mają być spakowane do
oznakowanych kartonowych pudeł w ośrodku 10 .

Opis: SCP-5023 to ołówki miękkie wytworzone z drewna zaskakująco podobne do ołówków innych producentów. Warte zaznaczenia jest to że jedyną różnicą w wyglądzie jest nawa producenta zamiast której umieszczone jest logo fabryki. Anomalne zdolności SCP-4021 powodują że przy kontakcie ze
skórą przyrastają do niej. Po minucie braku używania z rysika zaczyna cieknąć krew , za to przy pisaniu
za pomocą instancji używana jest własna krew. Jedynym sposobem pozbycia się instancji bez amputacji
jest polanie skóry w okuł instancji spirytusem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License