SCP-GarnekOfJudgement

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-273

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zabronione jest jakiekolwiek badanie SCP-PL-273 bez zgody Głównego Dyrektora Ośrodka 21. Jeśli ktoś inny dowie się o SCP-PL-273 (np. MFO biorący udział w ponownym zabezpieczaniu), należy użyć na niej środków amnezyjnynch. Obiekt należy przechowywać w trójwarstwowej celi. Obiekt powinien znajdować się w betonowej celi przechowawczej o wymiarach 5 x 5 x 5 metrów. Ściany przechowalni stworzone są z trzech warstw betonu o ogólnych wymiarach 150 x 150 x 150 metrów. Każdy badacz pracujący przy SCP-PL-273 musi posiadać noktowizor i maskę przeciwgazową. Placówka w której znajduje się obiekt powinna być pozbawiona schodów, a zamiast nich posiadać windy zasilane akumulatorem ładowanym 1 na tydzień. Cela obiektu powinna zostać odseparowana od jakiegokolwiek światła oraz być pilnowana przez 2 ochroniarzy. Cały personel powinien być wyposażony w gogle noktowizyjne . W razie przełamania zabezpieczeń należy odizolować całą placówkę, i wyprowadzić cały personel placówki ochroniarzy. Powinni oni drogą radiową poinformować o zajściu oddziały MFO. Klasa D natomiast ma zostać poświęcona, aby umożliwić późniejszą neutralizację Podczas wyłomu żaden pracownik poniżej 4 poziomu upoważnienienia nie może znajdować się mniej niż 3km od placówki, a człowiek poniżej 18 roku życia, nie mniej niż 20km od placówki, a każdy, kto został oślepiony przez SCP-PL-273, ma zostać uznany z straconego . Oddział MFO wyznaczony do neutralizacji musi zostać wyposażony w granaty błyskowe i ładunki wybuchowe, kolejno do oślepienia obiektu i wysadzenia leża potwora.Miejsce wysadzania ładunków powinno być miejscem, gdzie jest dużo więcej ścięgien niż kości. W razie dużych kłopotów przy zabezpieczeniu zezwala się na użycie personelu klasy D do wywabienia obiektu z leża. Po zabezpieczeniu, obiekt należy przenieść do tymczasowej przechowalni, na czas renowacji zniszczonej.

Opis:SCP-PL-273 to wysoka na 1.92 metra wychudzona istota sylwetką przypominająca ludzką kobietę z nienaturalnie długimi nogami i krótkimi rękoma (35cm). Gdzieniegdzie można zauważyć
siwe włosy, głównie koło uszu. Obiekt ma umiejętność świecenia na tyle mocno, aby wypalać oczy swoich ofiar. Po oślepieniu ofiary zostaje ona zaciągnięta do leża gdzie obiekt zjada całe ciało oprócz kości i ścięgien nieszczęśnika, z których buduje leże. Szacuje się że jeden człowiek przeciętnego wzrostu, 20 lat starcza mu na jeden metr kwadratowy leża. Obiekt najchętniej poluje na jak najmłodsze stworzenia. SCP-PL-273 znajduję się w swoistym śnie. Jeśli dotrze do niego jakakolwiek cząstka światła wybudza się ze uśpienia i wyrusza na polowanie. Po wybudzeniu przebija się przez ścianę przechowalni i zaczyna rzeź. Jeśli od ostatniej aktywności minął miesiąc to późnym wieczorem bądź wczesnym rankiem wyjdzie z uśpienia i zacznie polowanie. Im większe jest leże tym silniejszy staje się obiekt. Aby zneutralizować obiekt, należy zniszczyć wytrzymałe leże, którego będzie zaciekle bronił. Po jego zniszczeniu przechodzi w stan uśpienia. Obiekt jest nienaturalnie wytrzymały, co uniemożliwia
jego terminacje.

Pozyskanie:Obiekt został przechwycony we wsi ████████ znajdującej się w Polsce na Podlasiu. Jego leże przez czas jego egzystowania poza placówką urosło do wielkość domu jednorodzinnego z piwnicą. Całe leże miało ok. 1600 metrów kwadratowych, i było tak naprawdę
zbudowane na domu. Zamieszkiwała z nim Babcia, wiek szacowany na ok.80 lat, która miała wyraźne problemy z kręgosłupem na co wskazuje garb. Wykazano brak reakcji na krzyczących ludzi, co oznacza, że nie bała sięobiektu. Jej tożsamości nie ustalono. Ludność miejscowa nie poznaje owej babci. Podczas przechwytywania obiektu, babcia przyglądała się ze spokojem
całemu zajściu, po czym zniknęła. Pojawiały się jeszcze meldunki, na temat owej babci widzianej w okolicach, jednak po 2 miesiącach ucichły.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License