SCP Artysta

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XX

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-XX wymaga przetrzymywania w pomieszczeniu o wymiarach 143x143 m.Pomieszczenie powinno mieć temperaturę -30C -35C (bezpieczne). Podczas eksperymentów z personelem klasy D temperatura powinna wynosić od 0C do 30C.W celi podmiotu obowiązuje permanentny zakaz oświetlania SCP. Podczas prac konserwacyjnych należy przebywać w stroju anty radiacyjnym (maksymalnie do 3 minuty)

Opis: Drewniany manekin (o wadze 76kg) z metalowymi łączeniami, podmiot składa się z 27 części oraz promieniotwórczej nieznanej materii w górnej części głowy. Materia prawdopodobnie emituje 2 rodzaje promieniowania, wszystko w obrębie 140m od SCP ma ta wysoki poziom promieniowania że jest niemożliwe do sfotografowania.
Porusza się tylko w określonych warunkach. Wszystkie żywe organizmy (w obrębie 140m od SCP) mogą zostać napromieniowane.
Świadomość SCP nie potwierdzona. Podmiot reaguje na światło słoneczne agresją.
Podmiot po śmierci istoty w jego pobliżu zaczyna malować. Obrazy powodują że osoby spoglądające na nie nie potrafią z własnej woli oderwać się od dzieła. Jeśli osoba obserwująca obraz nie zostanie oderwana od obrazu będzie podziwiać go i skona z wycieńczenia.

Pochodzenie : SCP-XX został znaleziony w 1999.19.12.r w ██████████. Podmiot był niedokończoną częścią projektu artysty Jana █████. Jan został znaleziony w wannie, na jego ciele widniały dziwne znaki niepodobne do żadnego języka znanego luckości. Śledztwo wykazało że cała rodzina artysty zgineła w wypadku drogowym przez co porzucił pracę chemika jądrowego.

Eksperyment 1 : Do celi podmiotu zostaje wprowadzony personel klasy D (1 osoba) z aparaturą badawczą (promieniowanie ██ ponad skalą) . Po pierwszych 10s personel odczuwa nudności. Od 11s do 20s następuje zblednięcie twarzy,wyraźne osłabienie i wymioty. 35 sekunda omdlenie personelu klasy D. 41 sekunda zgon w skutek zatrzymania akcji serca.

Dodatek 1: Dzieł SCP-XX nie da się uwiecznić na filmie ani zdjęciach przez zbyt dużą radiację. Obrazy powodują krótkotrwałą amnezję.

Dodatek 2 : Badania wykazały że materia emituje promieniowanie ██ oraz dziwną anomalię pole które skupia promienie powielając ich moc kosztem ograniczenia zasięgu. W temperaturze od -30 do -35 pole maleje do obszaru około 1 m od materii. Pole także zniekształca promieniowanie do takiego stopnia że podmiot czerpie energię z innych istot.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License