SCP-PL-192
rating: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-192

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest szczelnie zamknięty w pokoju o wymiarach 5 x 5 x 4 metrów [m].

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License