SCP-PL-057

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-056

Klasa podmiotu: Safe[Zmieniono] Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-056 należy przechowywać w suchym , chłodny miejscu. Tylko personel posiadający poziom upoważnienia 3 (lub wyższego) . Każdy eksperyment z SCP-PL-056 musi być zatwierdzony przez jednego członków personelu poziomu 4 (lub wyższego).[ZMIENIONO]Z powodu Incydentu-1954. Tylko personel posiadający poziom upoważnienia 4 (lub wyższy) . Każdy eksperyment z SCP-PL-056 musi być zatwierdzony przez trzech członków personelu poziomu 4 (lub wyższy). Po Incydencie-1954 SCP-PL-056 należy przechowywać w monitorowanym pomieszczeniu. Przed wejściem do pomieszczenie ma stać trzech uzbrojonych strażników. Każde anomalne zachowanie podmiotu trzeba natychmiastowo powiadomić ochronę i Dr.████. W placówce w której znajduję się SCP-PL-056 musi znajdować się głowica atomowa gotowa do zdalnej detonacji.

Opis: SCP-PL-057 jest to sto ampułek soli fizjologicznej o stężeniu 0,9% . Jeśli zawartość obiektu zetknie się z raną jakiegoś z ssaków wtedy dojdzie to natychmiastowego wyleczenia ranny . Skład obiekt został zbadany i niczym nie różnił się od zwykłej soli fizjologiczne .

Incydeny-1954: Podczas eksperymentu na SCP-PL-057 w którym postanowiono sprawdzić czy dojdzie do skutków negatywnych podczas jego przedawkowania . Podczas eksperymentu ucięto palca członkowi personelu klasy D-2345 następnie polano całą ampułkom SCP-PL-056 . Po 4h zauważono odrośniecie palce. Po 6h kiedy był eskortowany do celi stał się agresywny . Postanowiono dokonać terminacji , oddano dwa strzały po czym w tym miejscu wyrosły dwie dodatkowe kończyny ręko podobne. Postanowiono przeciąć D-2345 na pół (pionowo) laserem . Doszło do rozmnożenia się D-2345 . D-2345 Został uznany za podmiot SCP-PL-057-1 . Postanowiono wysadzić placówkę . Zatwierdzono i dokonano .

Podpisał Dr.████

Eksperyment-7856 SCP-PL-057 włożono do SCP-914 . Wniosek nie zauważono żadnych zmian fizycznych i chemicznych . Spróbowano wyleczyć rany . Nie zauważono zadnych zmian.

Podpisał Dr.██████

Pozyskanie:SCP-PL-057 został pozyskany przez jednego z agentów na terenie polski w okolicach Radomia. Po tym jak agenta zranił się przechadzać przez płot kolczasty . Agent polał przypadkiem ranę SCP-PL-056 zamiast wodą utlenioną .

Notatka Dr.████:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License