Scp-Pl-112 ponury

Identyfikator Podmiotu Scp-Pl-112

Klasa Podmiotu Eculid

Specjalnie czynności przechowawcze
Scp-Pl-112 musi być trzymany w pomieszczeniu 6x6x6 że ścianami z kamienia o grubości 0,5 metra. Celi musi strzec dwóch (2) strażników uzbrojonych w karabiny typu Hk 45 W Celi Scp-Pl-112 nie może znajdować się żadne urządzenia elektroniczne

Opis Scp-pl-112 to atrapa ludzkiego szkieletu wykonana z nieznanego nauce materiału. U scp-pl-112 wyróżnia się dwa (2) stany, stan uśpienia i stan aktywny. Podczas stanu uśpienia scp-pl-112 wygląda jak zwykły szkielet, w miarę czasu scp-pl-112 przechodzi w stan aktywny przy tym tworzyć potężne wyładowania elektryczne. Gdy Scp-Pl-112 przejedzie w stan aktywny stworzy ,, ciało " z wyładawań elektrycznych . Następnie Scp-Pl-112 zacznie szukać urządzeń elektrycznych by ,,zjeść" ich energię (prąd) i zabije każdego kto spróbuje mu przeszkodzić. Jeśli Scp-Pl-112 tego nie zrobi w ciągu 24 godzin zapadnie znowu stan uśpienia. Obiekt został przeniesiony do placówki 5 w 19** ** Lutego.W Razie uszkodzenia przechowalni Scp-Pl-112 należy natychmiast zabezpieczyć w małej plastikowej klatce 2x2x2 m i grubości ścian wynoszącej 0,75 m. Po 24 godzinach i naprawianiu przechowalni Scp-Pl-112 obiekt należy zamknąć w jego przechowalni.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License