SCP-PL-132

Identyfikator Podmiotu: SCP-PL-132

Klasa Podmiotu: Bezpieczne Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-132 powinien być trzymany wśród pracowników personelu klasy D oraz być od nich wyróżniony niebieskim lub fioletowym strojem. Do SCP-PL-132 codziennie powinno byś dostarczane co najmniej pięć [5] kg mięsa oraz dwa [2] kg owoców i warzyw. SCP-PL-132 ma zakaz oddalania się od najbliższego pracownika klasy D na więcej niż pięć [5] metrów. W wypadku przemiany obiektu w formę "B" trzeba natychmiastowo zaprowadzić jednego [1] pracownika personelu klasy D do miejsca gdzie ostatnio był widziany obiekt.
Następnie, po zaobserwowaniu SCP-PL-132 zbliżającego się do pracownika klasy D trzeba go [pracownika klasy D] jak najszybciej zaprowadzić go do wolframowej celi a następnie go tam zamknąć zaraz po tym jak obiekt znajdzie się w celi. Jeżeli po upływie dwunastu [12] godzin od zamknięcia go [SCP-PL-132] w wolframowej celi nie powróci do formy "A" należy aktywować lampy znajdujące się w celi które powoli będą rozpraszać SCP-PL-132 w formie "B" co zmusi go do powrotu do formy "A".

Opis: SCP-PL-132w ludzkiej formie (Nazywanej też SCP-PL-132a) to 32 letni mężczyzna rasy kaukaskiej z obciętymi na krótko czarnymi włosami oraz piwnymi oczami. Tkanka mięśniowa formy "A" jest o wiele lepiej zbudowana niż przeciętnego pracownika personelu D.

Forma " A" zużywa dużo energii dlatego musi jeść dużo mięsa, owoców i warzyw. Obiekt w tej formie nie posiada żadnych anomalnych zdolności.

Byt został pozyskany w dniu ██.██.████ roku podczas gdy Agent ███████ (ZWA) zauważył cień porywający jakiegoś człowieka. Agent ███████ natychmiast wezwał pomoc. Najszybciej na miejscu stawili się oddział Delta-1. Zanim udało się zabezpieczyć obiekt dwóch [2] członków oddziału Delta-1 popadło w ciężkie choroby psychiczne.

Jeżeli SCP-PL-132 oddali się od najbliższego personelu klasy D lub innego pracownika placówki na więcej niż pięć [5] metrów zacznie przyjmować formę SCP-PL-132b. Byt w formie "B" jest czarnym dwuwymiarowym cieniem z dwiema dziurami w miejscu głowy które najpewniej działają jako oczy SCP-PL-132b. Gdy obiekt przyjmie formę "B" zacznie poruszać się w stronę najbliższej osoby. W tym celu może zacząć przechodzić przez ściany i inne materialne przedmioty.

Gdy byt dotrze do pewnej osoby zbliży się do niego a następnie złapie go i wciągnie pod podłogę lub przez ścianę którą jakiś czas później "wyrzuca" w miejscu z którego ją zabrał. Z badań wynika ,że każda osoba inaczej reaguje na spotkanie z formą "B" obiektu.

Podczas przesłuchania 132-B okazało się ,że forma "B" obiektu potrafi się komunikować niewerbalnie.

Z przesłuchania 132-C wynika ,że forma "A" oraz forma "B" są dwoma różnymi bytami które są świadome istnienia drugiego z nich. Z owego badania wynika też ,iż przemiana pomiędzy formą "A" oraz "B" jest wyjątkowo bolesna dla formy "A" co zapobiega szybkiemu przejęciu kontroli nad formą "B".

Przesłuchania:

[USUNIETO]

Przesłuchanie 132-B
Przesłuchiwany: SCP-PL-132b (132b) Przesłuchujący: Dr Axon

Przesłuchanie odbyło się piętnaście [15] minut po zamknięciu SCP-PL-132b w wolframowej celi.

Dr Axon: Czy mnie słyszysz?
132b: (Kiwa głową na tak)
Dr Axon: Czy pamiętasz to co się działo gdy byłeś w ludzkiej formie?
132b: (Kiwa na tak)
Dr Axon: Czy wiesz co się dzieje z ludźmi po spotkaniu z tobą?
SCP-PL-132b zamilkł, dalsze próby porozumienia nie przyniosły efektu

Przesłuchanie 132-C
Przesłuchiwany: SCP-PL-132a (132)
Przesłuchujący: Dr Axon

Przesłuchanie odbyło się pięć [10] minut po przemianie SCP-PL-132 z formy "B" do formy "A".

Dr Axon: Czy wszystko w porządku?
132: Tak, przynajmniej tak długo jak ja mam kontrolę.
Dr Axon: Co to znaczy "kontrolę"?
132: Znaczy ,że tak długo jak ktoś jest niedaleko mnie, tak długo jesteście bezpieczni.
Dr Axon: Chyba rozumiem. Co czujesz podczas zmiany w…
133 Cień? Ból, jedyne co się da wtedy czuć to ból.
Dr Axon: Dlaczego przemiana sprawia Ci ból?
132: Pewnie po to aby mnie osłabić. Kiedy sprawia mi wystarczająco dużo bólu nie jestem w stanie walczyć o kontrolę.
Dr Axon: Więc co sprawia ,że odzyskujesz kontrolę?
132 To pomieszczenie… (obiekt zaczął się rozglądać po celi) …jest zrobione z innego materiału niż pozostałe. Ten materiał wysysa siłę z Cienia i pozwala mi walczyć o kontrolę.
Dr Axon: Na razie to wszystko, dziękuje za rozmowę.

ocena: 0+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License