SCP-PL-127 "Czarna dziura"
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-127

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-127 Powinien być przechowywany w standardowej sali przechowawczej, o wymiarach 10m*10m*10m*10m. Personel powinien stać od podmiotu w odległości co najmniej 6m. Przy drzwiach powinno stać co najmniej czterech strażników.

Opis: SCP-PL-127 wyglądem przypominający czarną dziurę. Podmiot unosi się na wysokości 6m. Podmiot pochłania wszystko w zasięgu 5m, niezależnie od substancji z której jest wykonany przedmiot. Podmiot nie wykazuje żadnych czynności życiowych.

Test Nr.1 : Obiekt kasy D wszedł do sali przechowywawczej SCP-PL-127
Wynik: Obiekt wchłonięty.

Test Nr.2 : Do przechowalni obiektu wżucono metalowe pudło.
Wynik: Obiekt wchlonięto

Dodatek: Odnotowano załamania czasowe w pobliżu podmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License