SCP-PL-135

SCP-PL-135
Identyfikator podmiotu: SCP-PL-135

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot SCP-PL-135 wygląda jak człowiek z głową podzieloną na 2 części: krowy i psa.
Obiekt wymaga stałej obserwacji Dr. █████ Dr. Tree, z powodu [USUNIĘTO]. Obiekt może przebywać TYLKO I WYŁĄCZNIE w Ośrodku 3, zabezbieczyć w pomieszczeniu 10x10x10m. Cel został znaleziony za nieprzytomną Dr.Tree w jej gabinecie. Przyczyna dlaczego Dr. Tree wciąż żyje, wciąż nie jest wiadoma.

Dokument # 127-A: 001: Dziennik Eksperymentów Dr.███
3 Pracowników z personelu klasy D zostało umieszczonych w przechowalni SCP-PL-132. Zgasło światło, kamery zostały złamane wpół. Przywrócono zasilanie - znaleziono 3 bezgłowe zwłoki, głów do tej pory nie znaleziono.

Notatnik Dr.Tree - strona 27
Zostałam pilnie wezwana do eksperymentu z udziałem SCP-PL-135.
Na miejscu zastałam ochroniarzy wprowadzających 3 pracowników z personelu klasy D do pomieszczenia. Zostałam poinstruowania by stanąć przy szybie. Minęło 20 minut, nic się nie stało. Klasa D wyprowadzona i przesłuchana - zeznań mi nie dano.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License