SCP-PL-136 "Fatalny przypadek rozdwojenia jaźni"
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-136

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt należy przetrzymywać w powiększonej celi przechowawczej dla humanoidów zawieszonej 3 m nad ziemią (dokładny rozmiar 8x8x12 m).ściany mają być wykonane z betonu a w ze wschodniej i zachodniej strony przechowalni musi być zamontowana pancerna szyba pozwalająca na obserwacje Obiektu Dodatkowo zaleca się oby większość personelu była płci męskiej a w skrzydle zawsze był psycholog i negocjator.Cela ma być strzeżona przez minimum trzech (3) strażników uzbrojonych w broń palną i paralizatory o zwiększonym napięciu.'Do skrzydła w którym przechowywany jest obiekt nie wolno wnościć żadnych środków uspokajających oraz ich lubrykantów każda osoba nie stosująca się do tego rozkazu dostanie naganę a w przypadku spowodowania"zjawiska antyhormonalnego" tej osobie grozić będzie degradacja do klasy D"-Dr Del Lestrange.
Obiekt ma mieć dostęp tylko do niezbędnych przedmiotów w celi: toaleta,umywalka,oraz łużko bez żadnej pościeli. System hydrauliczny ma być odpowiednio zabezpieczony.Posiłki mają być dostarczane 3 razy dziennie a obiektowi nie wolno wydawać żadnych sztućców.Cela ma być nieustanie monitorowana przez kamery zamontowane na suficie chronione kratami,pod kontem uszkodzeń,zmiany zachowania lub przejścia obiektu w jakąkolwiek fazę oprócz 136-A,w takim wypadku należy wdrożyć protokół SCP-136-B C lub D(opis owych protokołów znajduje się w dokładnych charakterystykach: 136-B 136-C i 136-D które zaś znajdują się w dodatku).

Opis: SCP-PL-136 fizycznie jest zwykłym mężczyzną pochodzenia europejskiego w wieku od 20 do 23 lat.Obiekt zdaje się chorować na chorobę psychiczną podobna do rozdwojenia jaźni,zmiana osobowości u obiektu jest nagła i nieprzewidywana a osobowości obiektu mają osobno funkcjonujące świadomości i pamięć.Anomalie związane z obiektem pojawiają się tylko przy wspomnianych zmianach osobowości.w takim wypadku Obiekt zmienia się zarówno mentalnie jak i fizycznie,Anomalia ta przejawia się w czterech (4) osobnych bytach opisywanych dalej jako 136-A 136-B 136-C i 136-D
(Dokładne opisy wyglądu zachowania i anomalii dotyczących danych 'faz" znajdują się w dokumentach w dodatku.)

136-A: Obiekt ma 184 cm wzrostu przeciętną muskulaturę i brązowe oczy oraz włosy,Obiekt mówi po angielsku z brytyjskim akcentem.Podmiot ma potwierdzone zaniki pamięci przez co niedowidzieliśmy się niczego o jego pochodzeniu.Obiekt jest pokojowo nastawiony do fundacji oraz zezwala na większość badań nad nim,do tego jest świadom swoich właściwości anomalnych i udzielił naukowcom kilku informacji co do nich.(Pełna charakterystyka,anomalie i kilka przesłuchań znajdują się w dodatku).

136-B Obiekt ma 189 cm wzrostu przeciętną muskulaturę i ciemno brązowe włosy i oczy,warto dodać że włosy jak i oczy obiektu z upływem czasu przybierają kolor nie naturalnie czerwony a wszelkie czynności powiązane z przemocą wykonywane przez obiekt przyśpieszają ten proces.Obiekt mówi w języku Angielskim,Polskim,Francuzkim,Niemieckim,Hiszpańskim,Japońskim i Rosyjskim, chociaż preferuje głównie Angielski a w innych językach niekiedy popełnia błędy.Obiekt jest niezwykle inteligentny oraz bardzo charyzmatyczny jest on w stanie biegle manipulować ludźmi a w szczególności kobietami.Podczas manipulacji testerami płci męskiej obiekt naciskał na zastraszenie lub pochlebstwo a w przypadku kobiet na uwodzenie.Podmiot jest niezwykle niebezpieczny i wrogi wobec fundacji często podejmując próby ucieczki.(Pełna charakterystyka ,anomalie,testy konfrontacyjne z innymi obiektami i lista przesłuchań znajdują się w dodatku.)

136-C Obiekt ma 194 cm wzrostu jest umięśniony i ma całkowicie czarne włosy oraz brązowe oczy, podobnie do 136-B kolor włosów obiektu zmienia się dopiero po jakimś czasie.Wszelkie próby rozmowy z obiektem kończyły się porażką,obiekt nie wydaje żadnych dźwięków ani nie reaguje na próby rozmowy do tego obiekt ma ciągle ten sam wyraz twarzy oraz wydaje się nie mrugać mimo to obiekt rozumie język angielski co pokazał test w którym ████████████
Zaraz po przejściu w fazę 136-C podmiot zacznie szukać jakiego kolwiek przedmiotu który był by w stanie zakryć jego twarz jak na razie były to maski worki lub elementy ubioru z wykrojonymi oczami (prawdopodobnie aby obiekt mógł widzieć.zaraz po tym obiekt zacznie poszukiwać 'broni" do czego zaliczane są np: noże (najczęściej) młotki kawałki szkła lub inne ostre przedmioty. Po znalezieniu tych przedmiotów obiekt zniknie jeżeli nie będzie obserwowany i zacznie poszukiwać człowieka w wieku od 13 do 45 lat który będzie od teraz nazywany "ofiarą' po tym obiekt będzie ofiarę obserwować i śledzić.Po 7 godzinach obserwanci obiekt zacznie zabijać najczęściej poprzez uduszenie lub zadźganie nożem osoby w pobliżu ofiary po zabiciu około 5 osób obiekt bez względu na okoliczności ██████ ofiarę a jej ciało umieści w widocznym miejscu po tym czasie ponownie znika i zaprzestaje jakichkolwiek czynności aż do zmiany w inną fazę.Oprócz możliwości prawdopodobnej teleportacji obiekt również wykazuje ogromną wytrzymałość i odporność na ból pomimo tego podmiot da się zabić.

137-D Obiekt ma 214 cm wzrostu oraz jest niezwykle szczupłej budowy włosy obiektu zaraz po przejściu w fazę całkowicie się wybielają oraz przyspieszają swój wzrost Oczy podmiotu wypełniają same białka.ręce obiektu mierzą około 170 cm długości a dłonie są dwa razy większe niż u normalnego człowieka. Każde obrażenia zadane obiektowi są natychmiastowo regenerowane lecz podmiot nie wykazuje żadnej odporności na ból mu zadawany. obiekt nie reaguje na żadne formy komunikacji i jest skrajnie agresywny oraz wokalizuje jedynie wrzaski,nie potrafi używać narzędzi i usiłuje zabić poprzez ██████, na podstawie tych dowodów można wywnioskować iż jest bardzo nisko inteligentny.Podmiot jest w stanie konsumować jedynie ludzkie mięso do tego w swojej fazie pozostaje 3 razy krócej niż pozostałe podmioty.oprócz owych anomalii obiekt posiada również ogromną siłę.

Dodatek- Pełne Charakterystyki profile psychiczne oraz anomalie danych podmiotów znajdują się w następujących dokumentach:
.http://scpsandbox-pl.wikidot.com/dokument-136-a-liqg
.http://scpsandbox-pl.wikidot.com/dokument-136-b-umbv
.http://scpsandbox-pl.wikidot.com/dokument-136-c-qxdf
.http://scpsandbox-pl.wikidot.com/dokument-136-d-avek

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License