SCP-PL-143 - Początek końca
rating: 0+x

== OSTRZEŻENIE ==

TEN PLIK OBJĘTY JEST KLAUZULĄ POZIOMU 4

== WYMAGANE UPOWAŻNIENIE POZIOMU 4 ==

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License