SCP-PL-145
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-145

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt znajduje się aktualnie w ośrodku 3 w sekcji █ o wymiarach 2[m] x 2[m] x 2[m] wykonanej z miedzi. Cela musi być sprawdzana pod kątem pęknięć i dziur co najmniej raz w miesiącu. Wszelkie uszkodzenia przechowalnii należy zgłosić Dr █.Jeżeli cela zostanie uszkodzona w stopniu znacznym,należy wykonać procedurę zabepieczającą oraz jak najszybciej odizolować obiekt i przenieść do awaryjnej przechowalnii

Opis: SCP-PL-145 to kula z nieznanego metalu ważąca 25 kg i średnicy 50 cm. Obiekt wykazuje umiejętności usuwania wszelkich uszkodzeń chemicznych,fizycznych oraz naturalnych
w odległości 50 [m] w ciągu █.Artefakt jest również w stanie rozkładać inne pierwiastki i/lub poddawać je obróbce termicznej przy temperaturze pokojowej w odległości 50 [m] w ciągu █ .Obiekt został zabezpieczony przez agenta █ podczas zabezpieczania obszaru huty stali,w której doszło do wybuchu spowodowanego przez właśnie ten artefakt.Wszyscy pracownicy huty jak i straż zostali poddani aplikacji środków amnezyjnych klasy A.

Incydent-145-1: Dnia █/█20██ obiekt stopił całą swoją przechowalnię narażając cały personel na uszkodzenia układu oddechowego przez ulatniające się opary topionego budulca celi obiektu.W trakcie obróbki termicznej wykonanej przez artefakt, trzech pracowników zostało hospitalizowanych przez okres powyżej 7 dni.

Incydent-145-2: Dnia █/█20██ rozpoczęto testy mające na celu sprawdzenia wytrzymałości obiektu i czy możliwe jest jego zniszczenie.Artefakt postawiono na betonowym prostopadłościennym klocku o wysokości 3 [m]. Po ok. 2 godzinach testowania część personelu zgłosiła ogólne złe samopoczucie i bardzo silną potliwość.Po przewiezieniu ich na skrzydło szpitalne,zauważono u wszystkich rozpuszczoną skórę aż do kości,bulgoczącą krew oraz kości,które łamały się przy najmniejszym kontakcie.Przez to wszyscy byli hospitalizowani przez okres powyżej 3 miesięcy.W czasie testu udało się ustalić, że obiekt jest odporny na kwas,szkodzenia mechaniczne.Reszta eksperymentów została zawieszona ze względu na umiejętności obiektu.

Dodatek-145-1Eksperyment miał na celu wykazać,jaki materiał będzie najtrwalszym zamiennikiem stali używanej aktualnie do przechowywania SCP-PL-145.W tym celu użyto:
miedzi,żelazo,plastik,szkło,szkliwo,beton,kamień,granit,rubin,diament.Wszystkie przedmioty zostały rozłożone przed SCP-PL-145.Po 48 godzinach personel badawczy wszedł do przechowalnii SCP-PL-145 i zaobserwował,że rozkładowi uległy kryształy,szkliwo,plastik,szkło,beton,kamień,oraz żelazo.Rozkład nie dotknął miedzi oraz granitu.Personel postanowił wybrać miedz,zaraz po tym,jak granit rozpadł się na kilka części w spektakularnej implozji.Po następnym miesiącu miedz zaczęła wyginać się,oraz osiągnęła temperaturę 136°C.Rezultat był zadowalający dla większości naukowców,ze względu na trwałość miedzi.Nowa cela zostanie zbudowana w czasie nie dłuższym niż 7 dni.

Szczegóły procedury zabezpieczającej
Jeżeli obiekt zniszczy swoją przechowalnię w stopniu znacznym i wyższym należy wykonać procedurę zabezpieczającą.Na początek należy odizolować obiekt.Wykona to specjalnie przeszkolony do tego personel ochrony .Wkroczą oni do zniszczonej celi i zabezpieczą obiekt 25 warstwami miedzi,a następnie przemieszczą obiekt do awaryjnej przechowalni.Po zabezpieczeniu obiektu personel sprzątający ma natychmiast zutylizować przechowalnię,a następnie poinformować techników o zakończeniu utylizacji celi.
technicy mają zbudować nową celę w czasie mniejszym niż 72 godziny.Po zbudowaniu celi obiekt natychmiastowo wróci z powrotem do placówki.

Notatka Przez naturę obiektu,jego pełne zabezpieczenie prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe.Naturalnie nie przerwę badań nad nowymi alternatywami przechowawczymi. Każdy nowy sposób zostanie przeze mnie opublikowany
Dr █

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License