SCP-PL-153 - Krysztalica
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-153

Klasa podmiotu: Euclid

size="small"

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot znajduje się w Odosobnionym Ośrodku Fundacji ████, na terenie państwa Polskiego
W celu wyeliminowania ewentualnych dochodzeń ze strony ludności cywilnej oraz wrogich służb, Ośrodek działa w podziemiach budynku ████████

W przypadku dostania się na teren kompleksu osoby nieautoryzowanej, ochrona jest zobligowana do natychmiastowego podjęcia działań. Dozwolone jest użycie broni ogłuszającej lub obezwładniającej. Po wyprowadzeniu delikwenta, należy użyć na nim prapearat amnezyjny klasy A.

Do strefy S-11 dostęp mają wybrani badacze z upoważnieniem poziomu 4 lub wyższym. Prawo zbliżania się do obiektu, na odległość zero (0) mogą TYLKO członkowie kadry, posiadający nadzwyczajny status wydawany po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania ████, zgodnie z wytycznymi protokołu bezpieczeństwa ARA-1. Pozostałe osoby zmuszone są zachować bezpieczną odległość, 5 metrów od obiektu.

W czasie, gdy podmiot znajduje się poza celą, tj. między godziną ██ a ██ w strefie S-1 oraz S-1OB2 mogą przebywać jedynie osoby posiadające ww. przepustkę. Pozostała część pracowników jest zobowiązana przejść do izolowanych elektrycznie pokoi znajdujących się przy wejściu do strefy. Sam zaś obiekt może poruszać się po wyznaczonych ścieżkach. Przed wpuszczeniem podmiotu na teren S1-1OB, należy upewnić się, że strefa jest chroniona przed wzrokiem osób trzecich.

Cela SCP-PL-153 jest w kształcie czternastoboku, skłądającego się z czterech (4) kwadratowych boków, o wymiarach 4x4 m, dwóch (2) 3x3 m i ośmiu (8) w kształcie trapezu, o dolnej podstawie równej sześć (6) m oraz górenj równej trzy (3) metry. Dodatkowo, każda ze ścian jest obita stalowymi ekranami pokrytymi farbą pochłaniającą EM. Drzwi zaś są otwierane za pomocą standardowego mechanizmu elektronicznego. Po awarii zasilania systemu otwierania drzwi celi, w dniu 17 / 04 / 20██, którego sprawcą mógł być sam SCP-PL-153, mechanizm został zmieniony na hydrauliczny. Nie jest wymagane, aby umieszczać w celi jakiekolwiek udogodnienia.

Opis: SCP-PL-153 to humanoidalna, stworzona z nienzanego rodzaju kryształów istota, kształtem przypominająca kobietę przeciętnej budowy ciała. Z przeprowadzonych przez dr ████████ obserwacji, wynika, że podmiot porusza się lewitując w odległości 5 – 12 cm od powierzchni gruntu. Pomimo swojej budowy, złożonej z kawałków kryształów, obiekt pozostaje zręczny na poziomie przeciętnego człowieka. Dodatkowe oględziny istoty wskazują, że nie posiada narządów odpowiedzialnych za mowę, przyjmowanie pokarmu czy kopulację. Nie odnotowano również potrzeby pożywiania się.

W kwestii samych kryształów, zauważa się, że emitują światło na poziomie kilku lumenów. Ponadto, badanie kryształów pod względem wytrzymałości wykazało, że mają one twardość na poziomie przekraczającym skalę Mohs’a.

Po incydencie z dnia 10/ 04 / 20██ (Raport #1), zabrania się zbliżania do podmiotu z jakimikolwiek urządzeniem elektrycznym, elektronicznym, na odległość mniejszą niż 10 metrów. Obecnie trwają badania nad tym, w jaki sposób obiekt wpływa na urządzenia

SCP-PL-153 zdaje się reagować na obecność personelu. Na ogół podmiot wykazuje niezadowolenie z ich obecności. W trakcie tego stanu emocjonalnego kryształy na ciele zaczynają nieregularnie drgać, a sam obiekt zaczyna wydawać dźwięki jakby pomrukiwania. W razie nie wycofania się na odległość bezpieczną, natręci zaczynają odczuwać mdłości oraz zawirowania w głowie, po czym mdleją. Pierwszym odstępstwem od reguły został szeregowy pracownik działu ds. konserwacji systemów zasilania kompleksu, który w trakcie awarii drzwi od celi, znajdował się na drodze ucieczki SCP-PL-153 (zapis z przesłuchania w pliku Przesłuchanie #1). Po przesłuchaniu pracownika nadano mu specjalne uprawnienia, do przebywania w otoczeniu podmiotu. Dzięki zebranym informacją o pracowniku, wdrożono procedurę utworzenia protokołu ARA-1, dotyczącą doboru personelu, który może zbliżyć się do obiektu.

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentalnego doświadczenia ustalono cykl życiowy podmiotu. Przez większą część doby obiekt pozostaje w jednym miejscu, w swojej celi, natomiast w określonych godzinach nocnych przechodzi do strefy S-1OB znajdujacej się na powierzchni. W trakcie tego obiekt emituje wiązkę fotonów, zwróconą zawsze w stronę gwiazdy znaną jako ██████. Cel tej czynności pozostaje nieznany.

Wciąż trwają badania nad SCP-PL-153 dotyczącym celu powstania, a także wysyłanej wiązki fotonów. Przełomem może się okazać agent o numerze: J█████, któremu, w niewyjaśniony sposób udało się zrozumieć część dźwięków wydawanych przez podmiot. Z zeznań wynika, że [WPIS USUNIĘTO].

Pozyskanie: SCP-PL-153 zostało pozyskane dnia 10 / 04 / 20██ roku w trakcie prac archeologicznych w █████████. Podmiot był zamknięty w kamiennym sarkofagu. W momencie wystawienia obiektu na działanie światła słonecznego kryształy na ciele zaczęły migać, a pobliski sprzęt o zasilaniu elektrycznycznym zaczął wykazywać anormalne zachowanie. Po skontaktowaniu się jednego z archeologów, z Fundacją, SCP-PL-153 został przejęty i przewieziony do najbliższego oddziału Fundacji. Wszystkie osoby cywilne, które widziały zajście zostały potraktowane preparatem amnezyjnym klasy B.

Załączniki:

Przypisy:

Strefy:
1) S-1 - Blok kompleksu, w którym znajduje się cela SCP-PL-153
2) S-1OB - Wydzielony teren na powierzchni, w którym może przebywać podmiot.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License