SCP-PL-167 Średniowieczne lustro
rating: 0+x

Identyfikator obiektu : SCP-PL-167

Klasa podmiotu : Keter

Specjalnie czynności przechowawcze : Obiekt​ przetrzymywany jest w celi zbudowanej z mosiądzu 5 m x 3 m. Personel ma zakaz wchodzenia do celi obiektu z powodu promieniowania jaki obiekt wytwarza.

Opis : SCP-PL-167 jest lustrem wykonanym z niezwykłego rodzaju szkła. Oprawione jest ono drewnem dębowym, który został pozłocony. Posiada on szerokość 50 cm i wysokość 2 m. Z wyników testu drewna wywnioskowano wiek obiektu, który wynośił 700 lat.

Obiekt został znaleziony w lochach zamku [USUNIĘTO] dnia [USUNIĘTO]. Obiekt został odnaleziony przez jednego z turystów. Twierdził on, że zauważył jak SCP-PL-167-01 wykopywał się z kupki gruzu. Poinformował on o tym kierownika ośrodka turystycznego, który zawiadomił o tym fundację.

Obiekt promieniuje promienie podobne do promieni gamma. Promienie te posiadają właściwości manipulacyjne które oddziałują na każdą żywą istotę. Istota która oddziałuje na promień zaczyna iść w stronę obiektu bez względu na przeszkody. Jeżeli dojscie do obiektu jest niemożliwe istota stanie w miejscu i nie będzie oddawała żadnych oznak życia aż do śmierci z powodu uduszenia.
Jeżeli istota dojdzie do obiektu wejdzie w niego. Po czasie zależnym od wielkości obiektu wyjdzie z niego SCP-PL-167-01

Dodatek 1 : SCP-PL-167-01 to czarna masa gestąścią przypominająca dżem. Masa i objętość jego jest zależna masa istoty która została pochłonięta przez SCP-PL-167. Masa ta nie posiada żadnych organów i mięśni, a porusza się w sposób niewiadomy. Pochłania ona wszystko co organiczne. Po pochłonięciu obiekt zwiększa swoją objętość i masę. Jeżeli obiekt nie pochłonie nie niczego w ciągu 20 minut od ostatniego "posiłku"
zacznie on tracić na masie i objętość aż do całkowitego zniknięcia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License