Tu nic nie ma
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-173

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-173 jest przechowywany w ośrodku 173, znajdującego się w województwie ██████. Ruch lotniczy w promieniu 15 km od obiektu musi pozostawać wstrzymany.

Teren dokoła placówki powinien być strzeżony przez 50 ochroniarzy, po 10 na każdy z pięciu sektorów obiektu. Wszyscy muszą być urodzeni tego samego dnia i ubrani w mundury wojskowe wyprodukowane w dniu ich urodzenia. Wszelkie nieupoważnione osoby znalezione w pobliżu placówki muszą zostać przesłuchane, następnie należy podać im preparat amnezyjny i jeśli nie istnieją ku temu żadne przeciwwskazania, wypuścić.

Na teren obiektu nie wolno wnosić żadnego przedmiotu mającego więcej niż 60 lat, wyjątek stanowią wypadki na które została wydana zgoda doktora Makłowicza. Dostęp do SCP-PL-173 mogą uzyskać tylko osoby z upoważnieniem poziomu 4. Testy z udziałem pracowników klasy D zostały wstrzymane do odwołania.

Opis: Obiekt jest XX-wiecznym, nadjeziornym miastem. SCP-PL-173 ma ████ metrów kwadratowych [m²], najwyższy punkt znajduje się na wysokości █ metrów [m] od podłoża.

Działanie podmiotu ujawnia się po dostaniu się na teren elementu nie należącego do anomalii. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu ujrzy jego stan z losowego momentu dnia swoich narodzin, ponadto całe otoczenie, w tym wszystkie przedmioty, ludzie i zwierzęta pozostają nieruchome. Podobnie dzieje się z rzeczami nieożywionymi wniesionymi na teren obiektu. W przypadku obserwacji SCP-PL-173 przez przyrząd optyczny, obserwator ujrzy stan SCP-PL-173 z dnia w którym wyprodukowany został ów przyrząd. Osoby i przedmioty znajdujące się na terenie obiektu mogą wejść w interakcje ze wszystkim wokół, co wpływa na obecne wydarzenia. Interakcje te wpływają na obecne wydarzenia — najczęściej w niewielkiej mierze.

Kontakt z innymi osobami na terenie obiektu jest niemożliwy, chyba że osoby znajdujące się na terenie obiektu są urodzone tego samego dnia. Kamery nagrywają pojedynczą klatkę z dnia, w którym zostały wyprodukowane.

SCP-PL-173-1 to mężczyzna, opisywany przez testerów jako mnich. Pojawia się po wejściu na teren obiektu osoby urodzonej o północy, wyjątek stanowił test 173-2. SCP-PL-173-1 wyjdzie z losowego budynku i po zobaczeniu testera, zacznie iść w jego kierunku, a następnie [USUNIĘTO].

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License