SCP-PL-173 Próba 1

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-173
Klasa podmiotu: Euclid (potencjalny Keter)
Specjalne Czynności Przechowawcze:
Instancje SCP-PL-173 zabezpieczone są w specjalnie zaprojektowanym pomieszczeniu o wymiarach 5x5x7 metrów, do pomieszczenia prowadzą pancerne drzwi wyposażone w zamek magnetyczny, pomieszczenie posiada jedną kamerę wewnątrz wyposażoną w termowizję i trzy kamery na zewnątrz monitorujące teren całodobowo.
Ponadto w godzinach 6:00, 13:30, 19:00 i 23:30 zostaje wysłany patrol ochrony złożony z 5 ochroniarzy w okolice podmiotu by reagować na ewentualne anomalie zachodzące wewnątrz podmiotu.
Dostęp do obiektu mają tylko naukowcy i ochrona z upoważnieniem poziomu 3 lub wyższego/wybrany personel klasy D o wybranych cechach i ewentualnych zaburzeniach psychicznych.
W razie ataku instancji, ochrona ma bezzwłocznie wkroczyć do pomieszczenia celem odzyskania testera (wyjątki będą uwzględniane tylko w wypadku złożenia odpowiednich dokumentów radzie O5 przez naukowca prowadzącego), pod żadnym pozorem nikt nie może w pierwszych (5) pięciu minutach interweniować w test.
Opis:
SCP-PL-173 to zbiór obrazów wykonany przez nieznanego autora z okresu XVI wieku, na ramie każdego z nich, w prawym dolnym rogu wygrawerowane są prawdopodobnie inicjały autora- M,A.
Póki w polu widzenia obrazów nie znajdzie się żaden człowiek te będą swobodnie porozumiewać się ze sobą, języki którymi się porozumiewają to mieszanka ok. 200 języków m.in aramejskiego, Hindi, Mandaryńskiego czy starożytnych języków plemiennych, a nawet języka plemienia Nawahoo którego używają gdy są rozwścieczone.
Gdy w polu widzenia obrazów znajdzie się człowiek, te w ułamku sekundy wrócą do swoich bazowych pozycji w jakich zostały namalowane.
Jeżeli obiekt będzie się przyglądał wybranej postaci dłużej niż 5 minut, ta zacznie wodzić za nim oczami i spoglądać na niego bez jakichkolwiek zmian w mimice twarzy.
Po upływie 5 minut dojdzie do gwałtownej reakcji ze strony obiektów mającej na celu przepędzenie intruza, mianowicie obiekty przybiorą makabryczną wersję samego siebie i zaczną z siebie wydawać dzikie ryki.
Kiedy to nie poskutkuje, instancje SCP-PL-173 zaczną przybierać formy, obrazy z wydarzeń czy też rzeczy których dany podmiot najbardziej się boi próbując w dalszym ciągu zmusić go do zejścia z ich pola widzenia.
Jeśli w przeciągu 15 minut, człowiek dalej będzie przebywać w polu widzenia to instancje SCP-PL-173 zaczną "wychodzić" z obrazów, lecz po "wyjściu" nie będą widoczne dla testera.
Kamera termowizyjna zarejestrowała bardzo słabe ślady ciepła które utworzyły się po zniknięciu instancji z ram obrazów.
W tym momencie SCP-PL-173 zaczną zadawać intruzowi dotkliwe obrażenia które będą przypominać rany kłute zadawane nożem, nie można się przed nimi wybronić bowiem instancje nie są materialne.
Jedynym sposobem na przerwanie interwencji jest wkroczenie co najmniej 1 2 osób na teren przechowalni, wtedy instancje w ułamku sekundy wrócą na swoje miejsca i rozpoczną działania anomalne od nowa.
Codziennie w godzinach 6:00, 13:30, 19:00 i 23:30, instancje SCP-PL-173 opuszczają ramy obrazów wędrując po przechowalni, można obserwować gdzie się poruszają za pomocą termowizji zamontowanej w kamerze wewnątrz przechowalni.

Log Eksperymentu L118 A

Tester: D-2337
Prowadzący: Dr.███ ██████
Znane zaburzenia testera: Arachnofobia
Czas Testu: 7 minut 12 sekund
Rejestracja: Kamera monitoringu z termowizją umieszczona wewnątrz przechowalni.
Wynik: Pogłębienie arachonofobii, tygodniowe leczenie psychiatryczne.

Log Eksperymentu L118 B

Tester: D-2025
Prowadzący: Dr.███ ██████
Znane Zaburzenia: Paranoja, podejrzenie skłonności do Masochizmu
Czas Testu: 7 minut 46 sekund

Rejestracja: Kamera Monitoringu z termowizją umieszczona wewnątrz przechowalni.
Wynik: Całkowita destabilizacja psychiki testera, próba samobójcza dokonana dwa (2) dni po eksperymencie, umieszczenie testera w zakładzie psychiatrycznym.

Incydent PX-49

Tester: D-2069
Prowadzący: Dr. ███ ██████
Znane Zaburzenia: (brak)
Czas testu: 15 minut 32 sekundy
Rejestracja: Kamera Monitoringu z termowizją umieszczona wewnątrz przechowalni.
Wynik: Tester doznał poważnych obrażeń, liczne rany kłute w liczbie (14) czternastu skutkowały gwałtownym krwotokiem wewnętrznym, tester obecnie przebywa w stanie śpiączki farmakologicznej, stan określany jest jako ciężki.

Dodatek:
- Nie do końca rozumiemy działania instancji SCP-PL-173, dlatego nie zdecydowaliśmy się na ich eliminację, jednakże jeśli w ciągu najbliższego roku nie otrzymamy konkretnych danych co do ich ewentualnego zastosowania, zostaną one poddane terminacji poprzez spalenie.- O5-██

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License