SCP-PL-179
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-179

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-179 powinien być przechowywany w standardowej przechowalni dla humanoidów. Przechowalnia musi być stałą obserwacją personelu przydzielonego do centralnego monitoringu. Obok pomieszczenia musi stacjonować jeden agent uzbrojony w karabin ze strzałkami usypiającymi. Obiekt musi być stale pod wpływem silnych środków psychoaktywnych. W przypadku wykrycia stanu świadomości obiektu, należy go natychmiast uśpić. W przypadku braku odpowiednich środków, SCP-PL-179 musi zostać zajęty rozmową na tematy jak najdalej odbiegające od filozofii1.Żywienie obiektu ma się odbywać w regularnych porach żywieniowych. W przypadku gdy obiekt będzie musiał utrzymać świadomość należy mu zapewnić papier (który preferuje w procesie tworzenia) w obawie o uszkodzenie przechowalni bądź personelu. Budzenie obiektu w celach badawczych może odbyć się wyłącznie za zgodą administratora placówki. Zabrania się przetrzymywania obiektu w śnie dłuższym niż 24 godziny, gdyż ten zacznie tworzyć przez sen, jak zaobserwowano w nagraniu z dnia ██.██.████r.

Opis: SCP-PL-179 to humanoid, płci męskiej w wieku około 20 lat (na tyle oszacowano jego wiek w momencie przybycia do placówki w roku ██.██.████ ten jednak nie okazuje oznak starzenia się) o wzroście 176 cm, ważący 72 kilogramy. Został pozyskany2 w momencie odnotowania wielu zjawisk paranormalnych na terenie województwa ███████████ - fali masowych samobójstw, katastrof przyrodniczych oraz znikania budynków (w miejscowości ████ zniknął zabytkowy kościół gotycki). Podmiot wykazuje schizofrenie katatoniczną3 oraz po █████ zaburzenie dysocjacyjne świadomości.

Na klatce piersiowej w okolicach serca widnieje wbitych 7 sztyletów V42, 22 szpilki różnych rodzajów i długości oraz bordowe pióro wieczne - pochodzenie obiektów jest nieznane(patrz przesłuchanie 179-1B). Obiekty w momencie opuszczenia ciała SCP-PL-179 pozostają nieskazitelnie czyste. Zakazuje się prób badania obiektów ze względu na anomalne właściwości SCP-PL-179 (patrz incydent 179-1A). Pomimo obecności ciał obcych w torsie obiektu, jego czynności życiowe są w normie.

Główną cechą anomalną obiektu jest umiejętność wpływania na rzeczywistość. SCP-PL-179 komunikuje się wyłącznie poprzez wiersze i cytaty. Powstają one przy pomocy pióra wbitego w jego pierś, które samo będzie opuszczało swoje początkowe miejsce za każdym razem, gdy ten będzie zamierzał się porozumieć, lub stworzyć dowolny utwór. Pióro w przypadku braku papieru będzie pisało czarnym atramentem na najbliższej powierzchni (wlicza się w to również skórę osób przebywających obok obiektu). Nieznana jest obecnie powierzchnia na której podmiot nie mógł by pisać. Utwory pisane przez SCP-PL-179 (nazywane SCP-PL-179-1 itd.) będą manipulować rzewczywistością (patrz incydent 179-2A oraz █████). Schemat oraz zasięg działania umiejętności anomalnych SCP-PL-179 pozostają nieznane. Dr. Gryf wysnuł hipotezę, iż obiekt nie ma pojęcia o swoich umiejętnościach. Wciąż są prowadzone prace, mające na celu zbadanie utworów obiektu pod tym kątem.

[Dodatek 179-1]

<Log incydentu 179-1A>

Przedmowa: Obiekt zostaje w uśpieniu, do przechowalni wprowadzony jest D-37895; mężczyzna 34 lata. Doktor komunikuje się z personelem w środku przez terminal zainstalowany w przechowalni.

D-37895: Przypomnijcie mi jeszcze raz, co miałem zrobić?

Dr. Gryf: Podejdź do niego i wyjmij pióro które ma wbite w klatkę piersiową.

D-37895: Trochę tego cholerstwa tam jest. Swoją drogą czy on żyje?

Dr. Gryf: Żyje i ma się dobrze. Chodzi nam tylko o pióro - wyjmij je.

D-37895: Po prostu pytałem. [D-37895 stara się pochwycić pióro. W momencie kontaktu D-37895 z piórem, reszta obiektów w ciele SCP-PL-179 przeskakuje na personel klasy D w wyniku czego ponosi śmierć na miejscu spowodowaną niewydolnością krążeniową powstałą w wyniku rozległego urazu serca. Przedmioty po chwili wróciły na swoje pierwotne miejsce.]

[Koniec zapisu]

Notatka Dr. Gryfa: Obiekty w SCP-PL-179 prawdopodobnie pełnią funkcje obronne. Schemat ich działania pozostaje zagadką, jako, iż pozyskanie obiektu przebiegło bez żadnych ofiar.

[Dodatek 179-2]

<Log incydentu 179-2A>

Przedmowa: Obiekt zostaje wybudzony w regularnej porze obiadowej bez podawania środków psychtropowych. Doktorowi towarzyszy dwóch agentów uzbrojonych w karabiny z strzałkami usypiającymi. Doktor zasiada przy stole w przechowalni kładąc białą kartkę formatu A4 przed SCP-PL-179.

Dr. Gryf: SCP-PL-179 chciałbym cię o coś poprosić.[Pióro się unosi]

SCP-PL-179: Wtem w mym sercu błysk nadziei,
W końcu będą mówić chcieli!

Dr. Gryf: Mógłbyś wypowiedzieć się na temat swojej przeszłości? [Pióro się unosi]

SCP-PL-179: Wspomnienie przeszłości, nostalgiczne snowania,
I w przypływie złości zmuszasz się do działania,
Lecz kim innym jesteśmy - z dnia na dzień różni,
Ale wciąż myślimy jak wydostać się z tej próżni,
Zwanej przez nas wczoraj. Nie nam o tym decydować.
Wszak potężna jest to zmora i nie nam się od niej zachować.

Dr. Gryf: Cholera! Uśpić go natychmiast! Agencie ██████ który mamy dziś dzień?[Agenci usypiają obiekt przy pomocy karabinów]

[Koniec zapisu]

Notatka Dr. Gryfa: Odnotowaliśmy anomalię związaną z czasem, mianowicie cofnęliśmy się o dzień wstecz. Wszystkie kalendarze wskazują na ██.██. jedyne osoby, które zaobserwowały różnice to ja oraz dwóch agentów, którzy mi towarzyszyli podczas dialogu z SCP-179-PL.

[Dodatek 179-3]

<Log przesłuchania 179-1B>

Przedmowa: Obiekt zostaje wybudzony w regularnej porze obiadowej bez podawania środków psychoaktywnych. Doktorowi towarzyszy dwóch agentów uzbrojonych w karabiny z strzałkami usypiającymi. Doktor zasiada przy stole w przechowalni kładąc białą kartkę formatu A4 przed SCP-PL-179.

Dr. Gryf: Witaj, czy mógłbyś opowiedzieć mi o pochodzeniu obiektów w twojej piersi?[Pióro się unosi]

SCP-PL-179: Wprawdzie w każdym z nas tkwi
blizna własnych decyzji.
Prawdziwy ból? Li
wspomnienia żywe wizji?
Lecz najokazalszą okazuje się ta,
której nie byłeś winowajcą.
Niby skaza w sercu, wina ma,
tudzież nazywają mnie zdrajcą!
Nikczemnymi konszachtami,
podstpęnie uwiązany,
rozdarty między kolejnymi stronnicami,
siedzę sam, skazany.

Dr. Gryf: Czy mógłbyś wyrażać się jaśniej? Jakie jest pochodzenie przedmiotów w twoim sercu?[Obiekt wpadł w akinezje, dalszy dialog był niemożliwy]

[Koniec zapisu]

[ANALIZA]: Zespół powołany do rozpoznania treści utworów SCP-PL-179 wydał opinię:

Z utworu wynika, iż podmiot nie jest świadom fizycznej obecności obiektów. Albo SCP-PL-179 faktycznie o nich nie wie, albo stara się ukryć ich genezę.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License