SCP-PL-179
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-179

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-179 powinien być przechowywany w standardowej przechowalni dla humanoidów. Obiekt musi być stale pod wpływem silnych środków psychoaktywnych (Alprazolam). W przypadku wykrycia trzeźwości umysłu obiektu, należy go natychmiast uśpić. W przypadku braku odpowiednich środków, SCP-PL-179 musi być zajęty rozmową na tematy jak najdalej odbiegające od filozofii. Przechowalnia podmiotu musi być pod stałą obserwacją personelu przez kamerę a drzwi do przechowalni ma pilnować jeden agent uzbrojony w karabin ze środkami usypiającymi. Żywienie obiektu ma się odbywać w regularnych porach żywieniowych. W przypadku gdy obiekt będzie musiał utrzymać świadomość należy mu zapewnić papier w obawie o uszkodzenie przechowalni bądź personelu. Budzenie obiektu w celach badawczych może odbyć się wyłącznie za zgodą administratora placówki Rady O5. Zabrania się przetrzymywania obiektu w śnie dłuższym niż 24 godziny, gdyż ten uzyska świadomość i będzie tworzył przez sen.

Opis: SCP-PL-179 to humanoid rasy kaukaskiej, płci męskiej w wieku około 20 lat (Na tyle określono jego wiek w momencie przybycia do placówki w roku ██.██.████ ten jednak nie okazuje oznak starzenia się) o wzroście 179 cm, ważący 72 kilogramy. Został pozyskany1 odnotowania wielu zjawisk paranormalnych na terenie województwa ███████████ - fali masowych samobójstw, katastrof przyrodniczych oraz znikania budynków - (W miejscowości ████ zniknął zabytkowy kościół gotycki). Podmiot wykazuje schizofrenie katatoniczną2 oraz po █████ rozdwojenie jaźni.

Na klatce piersiowej w miejscu jego serca widnieje wbitych 7 sztyletów V42, 22 szpilki różnych rodzajów i długości oraz bordowe pióro wieczne - pochodzenie obiektów jest nieznane. Zakazuje się prób badania obiektów ze względu na anomalne właściwości SCP-PL-179 (Patrz incydent 179-1A). Pomimo obecności ciał obcych w torsie obiektu, jego czynności życiowe są w normie.

Badania podmiotu wykazały, iż jego DNA niczym się nie różni w porównaniu do ludzkiego. Testy na inteligencje są bezużyteczne jako, iż obiekt wykazuje niską świadomość rzeczywistości i postrzega świat jako swoje wyobrażenie.

Główną cechą anomalną obiektu jest jego sposób komunikacji z otoczeniem. SCP-PL-179 komunikuje się wyłącznie poprzez wiersze i cytaty, pisane za pomocą znajdującego się w jego piersi pióra, które samo będzie opuszczało swoje początkowe miejsce za każdym razem gdy ten będzie zamierzał się porozumieć, lub stworzyć dowolny utwór. Pióro w przypadku braku papieru będzie pisało krwią na najbliższej powierzchni (Wlicza się w to również ludzką skórę). Krew używana jako atrament należy do osoby przebywającej najbliżej SCP-PL-179. Nie znamy obecnie powierzchni na której podmiot nie dałby rady pisać. Utwory pisane przez SCP-PL-179 (nazywane SCP-PL-179-A itd.) będą naginać rzeczywistość (Patrz incydent 179-2A oraz █████). Schemat oraz zasięg działania umiejętności anomalnych SCP-PL-179 pozostają nieznane. Dr. Gryf wysnuł tezę, iż obiekt nie ma pojęcia o swoich umiejętnościach , lecz wciąż pracujemy nad interpretacją jego utworów pod tym kątem.

W momencie gdy obiekt jest uznawany za komunikatywny należy zachować szczególną ostrożność starając się odciągać uwagę obiektu od jakichkolwiek filozoficznych kontekstów. Dr. Gryf zaapelował do rady O5 starając się o wykorzystanie SCP-PL-179 w ████████, prośba jest wciąż rozpatrywana.

[Dodatek 179-1]
<Log incydentu 179-1A>
Przedmowa: Obiekt zostaje w uśpieniu, do przechowalni wprowadzony jest D-37895; mężczyzna 34 lata. Doktor komunikuje się z personelem w środku przez terminal zainstalowany w przechowalni.

D-37895: C.c.co z nim?

Dr. Gryf: Podejdź do niego i wyjmij pióro które ma wbite w klatkę piersiową.

D-37895: Trochę tego cholerstwa tam jest. Swoją drogą czy on żyje?

Dr. Gryf: Żyje i ma się dobrze. Chodzi nam tylko o pióro - wyjmij je.

D-37895: Po prostu pytałem. [D-37895 stara się pochwycić pióro. W momencie kontaktu D-37895 z piórem, reszta obiektów w ciele SCP-PL-179 przeskakuje na personel klasy D w wyniku czego ponosi śmierć na miejscu z powodu rozległego uszkodzenia serca, po czym przedmioty wracają na swoje pierwotne miejsce]
[Koniec zapisu]

Notatka Dr. Gryfa: Obiekty w SCP-PL-179 prawdopodobnie pełnią funkcje obronne - dziwne, że nie uaktywniły się w trakcie pozyskiwania obiektu. Tak jakby dobrowolnie się poddał… Ich pochodzenie wciąż pozostaje nieznane.

[Dodatek 179-2]
<Log incydentu 179-2A>
Przedmowa: Obiekt zostaje wybudzony w regularnej porze obiadowej bez podawania środków psychoaktywnych. Doktorowi towarzyszy dwóch agentów uzbrojonych w karabiny z strzałkami usypiającymi. Doktor zasiada przy stole w przechowalni kładąc białą kartkę formatu A4 przed SCP-PL-179.

Dr. Gryf: SCP-PL-179 chciałbym cię o coś poprosić.[Pióro się unosi]

SCP-PL-179: Wtem w mym sercu błysk nadziei,
W końcu będą mówić chcieli!

Dr. Gryf: Mógłbyś wypowiedzieć się na temat swojej przeszłości? [Pióro się unosi]

SCP-PL-179: Wspomnienie przeszłości, nostalgiczne snowania,
I w przypływie złości zmuszasz się do działania,
Lecz kim innym jesteśmy - z dnia na dzień różni,
Ale wciąż myślimy jak wydostać się z tej próżni,
Zwanej przez nas wczoraj. Nie nam o tym decydować.
Wszak potężna jest to zmora i nie nam się od niej zachować.

Dr. Gryf: Cholera! Uśpić go natychmiast! Agencie ██████ który mamy dziś dzień?[Agenci usypiają obiekt przy pomocy karabinów]
[Koniec zapisu]

Notatka Dr. Gryfa: Odnotowaliśmy anomalię związaną z czasem, mianowicie cofnęliśmy się o dzień wstecz. Wszystkie kalendarze wskazują na ██.██. jedyne osoby, które zaobserwowały różnice to ja oraz dwóch agentów, którzy mi towarzyszyli podczas dialogu z SCP-179-PL.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License