SCP-PL-1844
rating: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-1844
Klasa podmiotu:Bezpieczne Thaumel

Opis: SCP-PL-1844 to materiał który w dotyku przypomina metal. Przez niektórych naukowców
jest nazywany "kontaminum"
Obiekt te używany jest do budowy przechowalni SCP i kontenerów do exportowania więkrzych anomalji

PS. jest niezniszczalny
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License