SCP-PL-192
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-192

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt znajduje się w pomieszczeniu o wymiarach 10 [m] x 10 [m] x 5 [m]. Nie wiadomo, gdzie przebywa w tej chwili obiekt.

Opis: SCP-PL-192 to humanoid o wzroście 1.8 m. Jest dobrze zbudowany i zamiast prawej ręki ma wielki "kieł". Waży 65 kg. Obiekt potrafi się dobrze kamuflować. Obiekt jest traktowany jako istota nierozumna. Obiekt jest istotą rozumną, o czym może świadczyć jego dobrze przemyślana ucieczka z placówki.
Pozyskiwanie: Obiekt został znaleziony przez jednego z agentów dnia 6.10.████. Obiekt przechadzał się po ulicy. Agentowi udało się samemu złapać obiekt i przetransportować do placówki.

Dodatek: SCP-PL-192 uciekł z placówki dnia 23.03.████. Podczas ucieczki zabił 6 pracowników klasy D, 4 klasy C, 3 klasy B i 1 klasy A. 24.03.████ klasa obiektu została zmieniona na keter.

Przesłuchanie świadka (SCP-PL-192-1) ucieczki SCP-PL-192

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License