TerhertPL
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-197

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-PL-197 są przechowywane w szczelnych metalowej szafce pancernej o wymiarach 1[M]x1.5[M]. Każdy z SCP-PL-197 ma być przypięty do tylnej ścianki szafki, oraz znajdować się w odstępie od siebie o przynajmniej 5[CM] każda, oraz zapakowany w specjalną folię bąbelkową. Sam pokój w którym znajduje się szafka z podmiotami ma być dźwiękoszczelny. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia wstrząsów sejsmicznych na terenie w którym znajduje się przynajmniej jedna instancja należy ją natychmiastowo przenieść na teren nienarażony, lub zmniejszonego ryzyka ich wystąpienia, by zminimalizować możliwość uszkodzenia instancji.

IMG_20181020_123626.jpg

Instancja SCP-PL-197-1 przypięta do ścianki skrzyni.

Opis: Obiekty SCP-PL-197 to zbiór pamiątkowych magnesów na lodówkę. Znane i przechwycone przez Fundację są jedynie cztery instancje tego typu, niewykluczona jest możliwość istnienia innych instancji tego typu. Każdy magnes przedstawia inną znaną budowlę, jednak jest to odzwierciedlenie jedynie jednostronne, żaden magnes nie przedstawia tylnej części budynku który ma reprezentować. Zawsze jest to jedynie część na której znajduje się wejście do budynku. Anomalnym skutkiem instancji jest oddziaływanie na magnesów na faktycznie istniejące budynki. Po wykonaniu wnikliwych analiz [Patrz eksperyment 197-A], i testów zaobserwowano że wraz z chociażby minimalnym uszkodzeniem magnesu budynek który reprezentuje ulega takiemu samemu uszkodzeniu, wraz z powiększeniem ubytku do odpowiedniej w skali. Jest to jednak jedyny wpływ na budynki rzeczywiste. Takie czynniki jak ułożenie nie grają żadnej roli w anomalnym oddziaływaniu obiektu. Zauważono jednak że jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu między dwiema instancjami
w okolicach obu budowli dochodzi do nagłego skoku temperatury, zawsze wynosi to równe dwadzieścia stopni Celsjusza (20°C/68°F). Jest to obszar dwadzieścia kilometrów kwadratowych (20 km²), wraz z terenem obejmującym budowle.

SCP-PL-197-1: Pierwszy pozyskany przez Fundację obiekt przedstawia latarnię w krynicy morskiej, w Polsce. Magnes przedstawia jedynie przednią część latarni, wraz z wyrytym wejściem do niej. Wraz z przypadkowym pozyskaniem obiektu przez jednego z agentów stacjonującego w krynicy został on lekko obity. Tym samym tynk z oryginalnej latarni zaczął częściowo odpadać. Tak jak przypuszczano w rzeczywistości tynk odpadł tylko z części którą przedstawia magnes.

SCP-PL-197-2: Instancja SCP-PL-197-2 przedstawia krzywą wierze w Pizie, we Włoszech. Jak do tej pory nie zaobserwowano, ani nie doprowadzono do żadnych uszkodzeń samego magnesu.

SCP-PL-197-3: Obiekt SCP-PL-197-3 przedstawia muzeum Hagia Sophia, stojący w Stambule. Tak samo jak w wypadku każdego magnesu widnieje jedynie przednia część budowli. Podczas pozyskania instancji, doszło do uszkodzenia części kopuły. Tym samym w oryginalnej budowli pojawiła się potężna wyrwa. Wymaga była masowa aplikacja preparatu amnezyjnego klasy B. Oraz załatanie wyrwy przez służby działające dla Fundacji.

SCP-PL-197-4: Podmiot SCP-PL-197-4 przedstawia Kolosa Rodyjskiego. Jest to jedyny magnes będący w pełni trójwymiarowy. Magnes znajduje się na tylnej części podstawy na której stoi Kolos. Ponieważ faktyczna budowla została zniszczona na przełomie 227/226 p.n.e, nie ma żadnego odnośnika dla magnesu. Co nie zmienia faktu że anomalność instancji cały czas występuje, i nie może zostać uznana za zneutralizowaną.

Dodatki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License