SCP-PL-1998-J

Brothers Pierdolec

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-1998-J

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne czynności przechowawcze: Obie instancje SCP-PL-1998-J muszą znajdować się w dwóch wzmacnianych przechowalniach przystosowanych dla humanoidów. Pod żadnym pozorem NIE WOLNO przechowywać ich razem z instancjami SCP-PL-1998-J-1. Może to doprowadzić do [USUNIĘTO]. Nie wolno również udostępniać bytom SCP-PL-1998-J-1 bez pozwolenia kierownika projektu, z wyznaczonym nadzorem 2 (dwóch) pracowników z dostępem poziomu 3 i 3 (trzech) pracowników ochrony.

Opis: SCP-PL-1998-J to dwa identyczne humanoidy, o wzroście 180cm i wadze 75 kg. Nazywają siebie Paweł i Łukasz. Uważają że na nazwisko mają Golec. Ich działanie anomalne można podzielić na: 1) działania bez użycia podmiotu SCP-PL-1998-J-1. 2) działania z użyciem podmiotu.
1) Działania bez użycia podmiotu polegają na wykrzyczeniu słów: "Pole pole, łyse pole." Na dźwięk tych słów wszyscy ludzie w obrębie 10 (dziesięciu) metrów duszą się, a wszystkie rośliny usychają.
2) Kiedy instancje uzyskają dostęp do SCP-PL-1998-J-1, dalej zwanych Puzonami Apokalipsy, zaczynają na nich grać znaną melodię piosenki ściernisco, pod żadnym pozorem NIE WOLNO pozwolić im skończyć piosenki. Doprowadza to do eksplozji nuklearnej o sile 50 Mt w losowym miejscu na świecie [Patrz incydent 30-10-1961]
Bracia Pierdolec są wrogo nastawieni do wszelkiej ludzkości i podejrzewa się ze są odpowiedzialni za zniszczenie WTC w 2001r. Grając na jakichkolwiek instrumentach powodują eksplozję o sile 150kg TNT w zasięgu wzroku.

Notatka: bracia pierdolec, jak ja ich kurwa nienawidzę - dr. [USUNIĘTO]

Incydent 30-10-1961: Dnia 30 października 1961r. Obie instancje stanęły na środku miasta [Zmieniono] i zaczęły grać na Puzonach Apokalipsy. Gdy padł ostatni refren, po słowach "San Francisco" na najbardziej wysuniętym na północ archipelagu ZSRR (tj. Nowej Ziemi) doszło do największej eksplozji nuklearnej w dziejach. Nagle temperatura w Londynie podniosła się o 4 stopnie Celcjusza, a na Nowej Ziemi wszystko w okręgu 100 (stu) kilometrów spłonęło. Światło eksplozji było widziane w Stalingradzie (Wołgogradzie) a grzyb był zauważalny w Murmańsku i Archagnielsku.
Notatka: dlatego nie dajemy puzonów Braciom Pierdolec.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License