SCP-PL-2015-J "Bladii"

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-2015
Klasa podmiotu: Euclid
Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-2015-J należy przechowywać w pomieszczeniu o dowolnych rozmiarach.W celi powinien stać komputer lub laptop z ściągniętą grami: Garry's Mod oraz SCP: Containment Breach.
Opis: SCP-PL-2015-J to humanoid. Jego wzrost wynosi ███ m, a waga██ kg.Obiekt ten ma lekką brązową bródkę, lekko postawione, brązowe włosy oraz jego oczy również są brązowe.( Zdjęcie obiektu w dodatku nr.1 ). SCP-PL-2015-J to wysoko zdradziecki, obiekt, który wraz z obiektem SCP-PL-2016-J ( zob.dodatek nr.2 ) uwarzają się za pieseły ( zob. dodatek nr.3 ). Ten SCP posiada wielką moc dedukcji. Jego charakterystycznymi zwrotami są: Elo, elo !!!, Był to zwykły dzień …, Masz przegwizdane !!! i Nigdy mnie nie znajdiecie !. Należy go odizolowywać od jakiegokolwiek człowieka ( nawet personelu klasy D ), ponieważ usłyszenie jakiegokolwiek charakterystycznego zwrotu będzie skutkować uzależnieniem od oglądania obiektu, gdy gra. Zabronienie oglądania obiektu, gdy gra będzie skutkować szałem ( trwajacym od 5-10 min ) i późniejszym zgonem. Natomiast zabronienienie temu SCP dostępu do komputera lub laptopa może skutkować wydostanięciem się SCP-PL-2015-J z celi.

DODATEK NR. 1

photo.jpg

OBIEKT SCP-PL-2015-J

DODATEK NR. 2

photo.jpg

OBIEKT SCP-PL-2016-J

DODATEK NR. 3

hqdefault.jpg

Wszystko zawarte w tym projrkcie zostało stworzone w celach humorystycznych i nie należy brać tego na serio !!! xD

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License