Wroniec - AJC [DRAFT]

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-2XX

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:
Obiekt należy przechowywać w pomieszczeniu bez jakichkolwiek elementów szklanych, wyłożonym płytkami kwasoodpornymi, które należy wymieniać co pół roku. Między szczelnym włazem od strony Przechowalni, a samym pomieszczeniem wymagana jest wypełniona słoną wodą fosa o wymiarach █mx█mx █m. Obiektowi należy zapewnić stały dostęp do roztworu wodnego kwasu solnego o stężeniu ██%. Notatka: Wypełnienie części Przechowalni przedmiotami do eksploracji dla obiektu zmiejszy szansę na wystąpienie u niego objawów agresji.

Opis:
Autorstwa Doktora Alysandra J. Cohena
Obiekt to istota o zgarbionej posturze, wysokość około 3m w pozycji wyprostowanej, w warunkach normalnych o połowę mniejsza. Posiada wychudzone, przypominające ludzkie ciało, zamiast głowy ma jednak czaszkę zidentyfikowaną jako kruczą, wielkości proporcjonalnej do wielkości czaszki dorosłej kobiety. Wprost z czaszki wyrastają długie, splątane i wilgotne od czystego kwasu fluoroantymonowego czarne włosy. Ciało obiektu pokrywają wyrastające z niego, owinięte ciasno na wzór skóry czarne bandaże, sztywne i twarde, pochłaniające 99% światła w pomieszczeniu, w którym obiekt się znajduje.
Zdolność anomalna SCP-PL-2XX polega na niekontrolowanej przemianie wody słodkiej w kwas fluoroantymonowy, który dodatkowo nabiera niewyjaśnionej atrakcyjności w kategorii spożycia dla wszystkich istot żyjących w jego pobliżu.
Obiekt został nazwany "Wroniec" przez badacza prowadzącego. Jest istotą komunikatywną, zazwyczaj używa wysokich, przenikliwych pisków oznaczających chęć nawiązania kontaktu lub zainteresowanie. Warczy w stanie zadowolenia i w obecności badacza prowadzącego. W przypadku niezadowolenia, strachu lub ataku furii wydaje z siebie przeciągłe zawodzenie.
SCP-PL-2XX posiada sprecyzowane wymogi żywieniowe znacząco wpływające na jego zachowanie. W przypadku spożycia własnoręcznie wyrwanego ludzkiego języka, który jest podstawą jego diety, jest w stanie w czasie [USUNIĘTO] porozumiewać się mową z ludźmi, ale jedynie w języku używanym przez ofiarę przed śmiercią. W przypadku właściwego zachowania i braku ataku furii, można mu podawać kilka kawałków surowego kwarcu różowego lub kadzidło różane. Wroniec szybko się odwadnia, dlatego wymogiem jest nieustannie pełne poidełko z rozcieńczonym wodą kwasem solnym, [ZMIENIONO].
Obiekt reaguje atakami furii w momencie znalezienia się w pobliżu personelu klasy D, wykazuje się nieposkromioną agresją, nie jest to do końca sprecyzowane, ale prawdopodobnie intuicyjnie wie, że posłuży mu on jedynie za przekąskę. NIE POZWALAĆ NA ZBĘDNE STRATY W PERSONELU

bold text

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License