SCP-PL-3234

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-3234

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-3234 (GOOGLE VR) przechowywany musi być w ███████ ██ ████████ ██, ponieważ inaczej przeteleportuje się w inne miejsce, kiedy nikt nie będzie na niego patrzył, musi być też zakładany na siebie przez Personel Klasy D lub inny Personel przez co najmniej 1 raz w tygodniu, gdy nie będzie to robione przejmie on kontrolę nad swoją przechowywalnią i zacznie robić ze wszystkim to co z personelem, jeśli jego przechowywalnia zostanie w jakikolwiek sposób naruszona musi być to natychmiast zgłoszone.

Opis: SCP-PL-3234 Jest GOOGLAMI VR, które w kontakcie z personelem lub jakimkolwiek żywym bytem teleportuje go do swojego wymiaru w którym jest śnieg i dookoła nie ma nic oprócz jaskini w, której przebywa SCP-PL-3234-2, po wejściu do jaskini ta zawala się i obok bytu który założył na siebie SCP-PL-3234 pojawia się SCP-3234-2 ,który zadaje bytowi pytanie "Jak czujesz się po śmierci?." Jeśli byt odpowieźle na to pytanie SCP-PL-3234 zmusza go do ściągnięcia siebie, i odłożenia do ███████ ██ ████████ ██ po czym byt pada na ziemię i umiera, Naukowcom, którzy badali SCP-PL-3234 przed kontaktem z nim dawano odpowiedź na pytanie, które zadaje SCP-PL-3234-2, odpowiedź na nie to : ███ ██ █████ ███ ███ ████, jeśli podasz tą odpowiedź to SCP-PL-3234 wypuści cię z portalu i wejdzie w stan uśpienia, lecz przy następnym kontakcie tej samej osoby z SCP-PL-3234 zostanie ona zamknięta w zupełnie innym wymiarze który wygląda jak : [UTAJNIONO].

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License