SCP-PL-349

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-349
Klasa podmiotu:Keter
Specjalne Czynności Przechowawcze:SCP-PL-349 przebywa obecnie w ośrodku ██.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License