SCP-PL-41

Identyfikator Podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:
SCP-PL-41 Obiekt znajduję się w domu SCP-41-1 w (Polska) w miejscu oznaczonym jako Teren 021 Dokładna lokalizacja jest dostępna tylko dla pracowników a rzadko strażników związanych z obiektem całe otoczenie i SCP-41-1 Musi być otoczone murem i drutem kolczastym z powodów zachowań paranormalnych lub szkodliwym dla świata. SCP-41 Jest chroniony przez 2 strażników z kartą dostepu 3 lub wyższą inny personel nie ma prawa mieć służby chronienia SCP-41. Mimo kart dostępu strażników trzeba mieć zgodę doktora Zena który obserwuje zachowania SCP-41. Mimo to strażnicy i doktor Zen nie ma prawa być dłużej obok SCP-41 niż 20 minut ponieważ jak sam SCP-41 i SCP-41-1 Wytwarzają gazy nie odpowiednie dla człowieka głównie trujące, jeszcze nikt nie doszedł do tego skąd te gazy się wydobywają.Nawet strażnicy z maską gazową nie mają pewności czy maska gazowa pomoże.

Opis: SCP-41 To rysunek na którym znajdują się takie rzeczy jak: Jeden mały domek i dziwne drzewo które przypomina domek.Ten rysunek musi być zabezpieczonym małym szklanym pomieszczeniem bez dziurek z powodu wydzielania trucizny szkodliwej dla świata, przez SCP-41 nie wolno wchodzić do SCP-41-1 Z powodów trucizny która się w nim rozprzestrzeniła przed zabezpieczeniem. Z badań doktora Zena wychodzi że po wejściu z maską gazową do SCP-41-1 Ona nie pomaga więc jeszcze dotąd nie wiadomo kto narysował ten obrazek i czemu wydziela się z niego trucizna jedyne co wiadomo to że obrazek nie został nasączony żadną trucizną więc
trucizna która się z niego wydobywa jest paranormalna. Dużo ludzi z sąsiedztwa zgłaszało że ludzie czują się źle i mają zaniki pamięci a nawet tracą na parę sekund oddech.Niestety nie mogliśmy dać obrazu tego rysunku z powodów że samo patrzenie na SCP-41 może być szkodliwe dla oczu, jeden z naszych pracowników po przyglądaniu się zdjęciu SCP-41 nawet z usuniętymi szkodliwymi obiektami dla oczu powiedział że:

Nie widzę za dobrze poproście doktora Zena żeby nie pokazywał nikomu tego rysunku tu chodzi o zdrowie naszych pracowników.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License