SCP-PL-199

UWAGA!!! Jeśli jakakolwiek kopia SCP-PL-992 zostanie odnaleziona na terenie obiektu-nie dotykać,wezwać ochronę!!

ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-199
Klasa podmiotu: Euclid
Specjalne Czynności Przechowawcze:
Podmiot należy trzymać w celi 6 na 6 na 6 [m], obiekt należy monitorować bez wchodzenia do celi.

Instytut

Cela wykonana ma być z miękkiego materiału,a kamery ukryte. Personel ma zachowywać się spokojnie.Nie należy po żadnym wyjątkiem atakować lub naruszać obiektu.Obiekt należy trzymać na metalowym stoliku.Naukowcy pracujący przy obiekcie muszą być obserwowani,a ochrona ma być gotowa do zastrzelenia ich.

Opis: Obiekt ma wygląd książki o tytule "Zapychacz Czasu" nieznanego autora.Obiekt znaleziony został w drukarni w mieście Kraków, roku [CENZURA].Podczas testów na obiekcie odkryto dwa stany obiektu-Pasywny i Agresywny.W stanie Pasywnym obiekt nie robi nic,ale da się go czytać(wyjątki opisane są w teście E1).W stanie Agresywnym obiekt wywiera na testującym chęć przeczytania,po podejściu testującego z obiektu wychodzą kajdany,które zaciskają się na nadgarstkach personelu D,który po od 30s do 1m czytania upada z krwią z nosa.Po sekcji zwłok okazuje się,że testujący traci dużą część mózgu.

Test E1
Tester: 25-letni spokojny,nie wykazujący zagrożenia najlepszy absolwent UJ IQ:190
Opis testu: Tester zaczyna czytać książkę i po 10m kończy lekturę.Badanie nie wykazało niczego złego w jego organizmie.Dwa dni później podczas przeszukiwania celi znaleziono kopię obiektu(odtąd nazwywamy go SCP-PL-199-2).Ochrona nie zabrała SCP-PL-199-2 z celi testera.Godzinę później tester przeczytał SCP-PL-199-2,po czym do celi wszedł dr.[CENZURA].Tester naskoczył na dr.[CENZURA] z nożyczkami okaleczając go,co doprowadziło do śmierci poprzez wykrwawienie.Ochrona zastrzeliła testera,lecz nie znalazła SCP-PL-199-2.Dr.Borowicz uznał,że SCP-PL-199 zmusza umysły wyjątkowo inteligentnych osób do przepisywania tekstu książki,dzięki czemu powstaje SCP-PL-199-2.SCP-PL-199-2 kontroluje ludzi,którzy ją przeczytają.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License