SCP-PL-XXX Dr.Makowski

Indentyfikator podmiotu:SCP-PL-XXX
Klasa podmiotu: Euclid
Specjalne czynności przechowawcze:
SCP-PL-XXX musi być przechowywany w szczelnym pojemniku o wymiarach 4m×5m×6m. Wstęp do SCP-PL-XXX mają tylko pracownicy poziomu 3 po uprzednim zawiadomieniu dyrektora placówki Każda próba wejścia do obiektu będzie karana terminacją.
Opis: SCP-PL-XXX to sześcian wykonany z materialu przypominajacego obsydian. Osobą poddanym dzialaniu obiektu musi zostac podany preparat amnezyjny klasy A

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License