Światło które zabija


ocena: 0+x

Dostęp do raportu SCP-PL-XXX Mogą mieć tylko i wyłącznie członkowie rady O5 i Dyrektor placówki Zbrojnej Strefy Wysokiego Nadzoru PL-10. Osoby nieupoważnione zostaną natychmiastowo poddane środkowi amnezyjnego klasy-E.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License