scpscpscpscp119pl

[>]]

ocena: 0+x

[[/>]]

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-119(może)

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot przechowywany jest aktualnie w magazynie ośrodka 12, w szafie pancernej.

Ze względu na incydent xxx-A by przeprowadzać eksperymenty na podmiocie potrzeba zgody właściciela ośrodka.

Opis: Obiekt to urządzenie przypominające mikrofalówkę o wielkości 30x25x23 cm.
Posiada 4 okrągłe pokrętła i 2 kwadratowe przyciski po boku i metalowe drzwiczki, zajmujące większą część przedniej części urządzenia.

Jeśli pokrętła zostaną przekręcone w dowolnej konfiguracji, a przycisk nr 1 zostanie naciśnięty, drzwiczki zosanązamknięte (jeśli były otwarte)
i nie będzie można ich otworzyć przez czas od 2 do 5 minut.
Po tym czasie drzwiczki otworzą się, a w środku obiektu pojawi się puszka konserwowanej fasoli, zależna wyglądem, jak i zawartością od ustawień pokręteł.
Zawartością może być fasola biała, albo czerwona.
Drugi przycisk resetuje ustawienie pokręteł.

Historia pozyskania:Podmiot pozyskano w opuszczonej fabryce fasoli ,,█████████" przez dr.█████ w 19██.

Eksperymenty:
Dziennik eksperymentów scp-119(na razie brak)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License