Słowiańska mitologia

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-183
Klasa podmiotu: bezpieczne1
twórca raportu: Kapitan Milk

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-183 Powinien być przechowaywany w satndardowej szafie na przedmioty w skrzydle magazynowym ośrodka ██. Do eksperymentów przeznaczony jest pokój nr ██ skrzydła badawczego ww. ośrodka. Rzeczony pokój ma wymiary 100 x 100 x 6 metrów [m], na jednej ze ścian ww. pokoju znajduje się wzmocniona szyba za którą znajduje się niewielkie pomieszczenie obserwacyjne dla badaczy. Zaleca się aby podczas testów w pomieszczeniu badawczym znajdowało się co najmniej dwóch [2] pracowników ochrony uzbrojonych w broń kalibru 5,56 × 45 mm, oraz aby dwóch [2] ochroniaży uzbrojonych w broń ww. kalibru pilnowało wejścia do sali badawczej. Nie zaleca się aby personel inny niż klasa D oraz ochrona przebywał w sali podczas testów. Kategorycznie zabrania się przyzywania SCP-PL-183-█ SCP-PL-183-██, SCP-PL-183-██ oraz SCP-PL-183-███, chyba że zgoda na esperyment z udziałem jednego z ww. SCP zostanie udzielona przez dyrektora ośrodka i jednego pracownika z 4 poziomem upoważnienia . Od incydentu 183-1 zaleca się również aby jeden [1] ochroniaż przebywał w sali obserwacyjnej.

Opis: SCP-PL-183 został znaleziony 14/██/19██ przez agenta Jana D█████ w miejscowości ██████ (woj. podkarpackie, Polska), podczas sprawdzania donieiseń o pojawiających się w tamtym rejonie słowiańskich bóstwach. SCP-PL-183 to ksiązka oprawiona w cielencą skórę. Mimo iż z wierzchu książka wydaje się być stara (więszość zapytanych twierdzi że ww. przedmiot ma ponad 60 lat), próby jej datowania zawsze wykazują dokładnie 6 lat 66 dni 21 godziny oraz 37 sekundy od daty wykonywania badania. W centrum okładki znajduje się tytuł: "spis bóstw słowiańskich". Zapisany literami w złotym kolorze. Po otworzeniu książki na jej pierwszej stronie ukaże się ten sam tytuł zapisany taką samą czcionką lecz czarnym tuszem. Pod tytułem zjanduje się łacińska sentencja tlumaczona jako: [ZMIENIONO] (łac. [ZMIENIONO]). Wymawiając sentencje a po niej nazwę wybranego bóstwa spisanego w książce istota zostanie przywołana. Byty są zazwyczaj powiązane z wierzeniami ludów słowiańskich ze starożytności i wczesnego średniowiecza. SCP-PL-183 akualnie posiada czterysta trzydzieści osiem [438] stron, jednak liczba ta może się zwiększać2, z tego powodu powinno się raz na sześć [6] miesięcy kontrolować ilość stron SCP-PL-183. Od czasu kiedy SCP-PL-183 trafił do fundacji udało się uzyskać pełną listę bytów możłiwych do przywołania za pośrednictwe ww. SCP, zostały one oznaczone desygnacjami od SCP-PL-183-1 do SCP-PL-183-4██ wszytkim nadano kalsę euclid oprócz SCP-PL-183-█ SCP-PL-183-██, SCP-PL-183-██ i SCP-PL-183-███ którym nadano klasę keter.

byty przywołane za pośrednictwem SCP-PL-183:

  • SCP-PL-183-1: To humanoid określony w książce jako zmora. byt wychodzi na łowy w nocy i żywi się krwią śpiących ludzi. Losowa osoba z pokoju do którego przywołany zostanie SCP-PL-183-1 stanie się nosicielem bytu, do którego to byt będzie wracał (wnikając bez śladu w ciało nosiciela) po udanych łowach.

[DANE USZKODZONE SKONTAKTUJ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI]

  • SCP-PL-183-1█: to humanoid mierzący dwa [2] metry [m] o znacznej tkance tłuszczowej, jego skóra jest jasno-czerowna a na głowie znajdują sie dwa ok. ośmio [8] centymetrowe [cm] rogi. Dysponuje on znaczną siłą, jego zdolności intelektualne szacuje się że są podobne do zdolności intelektualnych osoby będącej w spektrum autyzmu. SCP-PL-183-1█ przez niemal cały czas doznaje uczucia głodu, który zaspokaja niemal nieustannie jedząc. SCP-PL-183-1█ opisany jest w książce (SCP-PL-183) jako Diabeł Fugas.

[DANE USZKODZONE SKONTAKTUJ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI]

  • SCP-PL-183-██: to [ZMIENIONO]

[DANE USZKODZONE SKONTAKTUJ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI]

  • SCP-PL-183-███: to olbrzymia wężopodobna istota, nadano jej klasę keter. Wymiary to: trzydzieści pięć [35] metrów [m] wsysokości, osiemdziesiąt dwa [82] metry [m] długości. Podmiot opisany jest w książce jako ███████. Byt może nieznanym sposobem unosić się w powietrzu. Kiedy byt zostanie rozjuszony może wystrzelić ze swego otworu gębowego wyładowaniem elektrycznym, podobnym do pioruna.

[DANE USZKODZONE SKONTAKTUJ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI]

DANE UTRACONO PO PRZEŁAMANIU ZABEZPIECZEŃ Z DNIA 13/██/20██ DOKONANYM PRZEZ ████ ██████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License