słuchawki umysłu
rating: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-2069

Klasa podmiotu: Eucli

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt przechowywany jest w szklanej celi o rozmiarze 40cm na 50cm

Opis: (opis podmiotu)

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License