Sandbox deusa
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-143

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-143 jest przetrzymywany wewnątrz standardowej jednostki przechowawczej klasy A dla artefaktów. Dostęp do obiektu ograniczony jest do personelu poziomu 3. W przypadku przełamania zabezpieczeń, wysłana będzie najbliższa dostępna formacja operacyjna w celu ponownego zabezpieczenia obiektu. Ponowne zabezpieczenie podmiotu i neutralizacja nosiciela są celami o poziomie priorytetowym 5.

Zalecane jest, żeby formacje operacyjne wysłane na misję ponownego zabezpieczenia anomalii były wyposażone w uzbrojenie i sprzęt o jak najprostszej i niezawodnej budowie. Odradzane są: pojazdy opancerzone, śmigłowce, samoloty, ładunki wybuchowe z mechanicznymi lub elektronicznymi zapalnikami i używana wcześniej broń ręczna z oceną niezawodności fundacyjnej komisji zbrojeniowej mniejszą od 95%.

Opis: SCP-PL-143 odnosi się do metalowego pierścienia. Wymiary obiektu są zgodne z standardowymi wytycznymi produkcyjnymi dla biżuterii. Na powierzchni obiektu znajdują się liczne zadrapania i nacięcia. Sugeruje to, że podmiot był w użyciu przez długi czas zanim wszedł pod uwagę fundacji. Na zewnętrznej stronie SCP-PL-143 znajduje się wycięty napis w języku polskim: „Fortuna Sprzyja Śmiałym". Bliższa inspekcja ujawniła, że napis został wykonany przy pomocy narzędzi sugerujących masową produkcję.

Składa się w 89% ze srebra, 10.1% z żelaza i 0.9% z pierwiastka nie widniejącego na rozszerzonej tablicy pierwiastków fundacji (pierwiastek tymczasowo oznaczony jako 143-A) i waży 198.44g. Podmiot wykazuje wyższą odporność na czynniki fizyczne niestandardową dla 99,1% pierwiastków wchodzących w skład obiektu, zachowując przy tym identyczną gęstość i strukturę.

Właściwości anomalne SCP-PL-143 są aktywowane jedynie gdy obiekt znajduje się na palcu żyjącego człowieka. Podmiot pasywnie manipuluje rzeczywistością w obszarze do co najmniej pięćdziesięciu metrów wokół osoby noszącej artefakt (desygnacja - “Nosiciel”). Obiekt będzie manipulować wydarzeniami polegającymi na prawdopodobieństwie. Podwyższając znacznie szansę na sukces w wszystkich działaniach podejmowanych przez nosiciela i prawdopodobieństwa porażki wszystkich ludzi w zasięgu działania artefaktu. Balans szans jednak nigdy nie sięga 100%.

Badania i akcje polowe wykazały, że SCP-PL-143 ma ograniczony zapas “mocy” używanej przez obiekt do manipulacji rzeczywistości. Jeśli podmiot zużyje tę rezerwę i nie będzie miał czasu na jej regenerację. Zacznie czerpać energię bezpośrednio od nosiciela. Jeśli obiekt będzie zmuszony do kontynuowania używania energii nosiciela, efekt anomalny będzie stopniowo słabł aż do ████████████.

Obiekt został odkryty i zabezpieczony w 11.03.20██ jako skutek uboczny operacji zabezpieczenia SCP-PL-███ przez MFO Yi-15. Jeden z członków ████ posiadał SCP-PL-143 i był pierwszą odnotowaną instancją nosiciela. Operacja zakończyła się sukcesem i pozytywnym zabezpieczeniem zarówno SCP-PL-143 jak i SCP-PL-███. MFO Yi-15 została rozwiązana z powodu strat przekraczających 80% stanu osobowego.

Dodatki:

Test 143-1

Tester: Nosiciel (D-135)

Procedura: W komorze testowej A9 umieszczoną pełną talię kart. Poinstruowano nosiciela aby wyciągnął z talii kartę “Król Karo” nie patrząc na spód talii.

Rezultat: Nosiciel wyciągnął króla Karo przy pierwszej próbie.

Test 143-2

Testerzy: Nosiciel (D-135), D-176

Procedura: Nosiciel został unieruchomiony przy pomocy zapięć na ścianie. D-176 otrzymał pistolet i został poinstruowany aby strzelić w stopę D-135.

Rezultat: Pistolet zaciął się. D-176 odblokował broń i ponownie strzelił. Chybił dwoma kolejnymi strzałami, trafił dopiero za trzecim razem nie uszkadzając przy tym tętnicy ani kości.

Test 143-3

Testerzy: Yi-5, Rho-13

Procedura: Zorganizowano grę “Zajęcie flagi” w ramach ćwiczeń. Yi-5 i Rho-13 zgłosili się jako ochotnicy. Yi-5-1 otrzymała SCP-PL-143 i została poinstruowana aby go założyć i nie ściągać aż do końca gry . Rho-13 nie była poinformowana co do natury obiektu ani faktu, że Yi-5 jest w jego posiadaniu.

Rezultat: Gra zakończyła się z wynikiem 16:1 i zwycięstwem Yi-5. Yi-5-1 przekroczyła swoją skuteczność o około 276.8%. balanz Z/Ś agent wynosił 67:1, najwyższy spośród obydwu drużyn i wyprzedzający drugie miejsce o
trzydzieści dwa “zabicia”. Członkowie Rho-13 zdołali trafić ją tylko raz. Reszta agentów działała od 33-79% poniżej ich standardowej skuteczności. Zacięcia i problemy techniczne z bronią przeszły z standardowego 0.2% do około 33%.

Po poinformowaniu co do natury SCP-PL-143. Dowódca Rho-13 nazwał Yi-5 "bandą oszukujących [USUNIĘTO]".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License