Snejkownia
rating: 0+x
piacenza3.jpg

SCP-361

Identyfikator podmiotu : SCP-361

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-361 jest przechowywany w standardowej Jednostce Przechowywania Artefaktów w skrzydle obiektów o wysokiej wartości Ośrodka 19. SCP-361 jest przechowywany w chłodnym i suchym środowisku, aby zapobiec możliwym uszkodzeniom wiekowego metalu z którego obiekt jest wykonany. Po każdym użyciu obiekt jest dokładnie czyszczony.

Opis: SCP-361 to etruski artefakt wykonany z brązu na kształt owczej wątroby. SCP-361 jest pokryty imionami etruskich bogów i informacjami o przeróżnych rytuałach religijnych, przypuszcza się iż miał służyć jako narzędzie do wykonywania haruspicji - wróżenia z narządów zwierząt. SCP-361 ma wiele wspólnego z nieanomalnym artefaktem znanym jako Wątroba z Piacenzy, z którym został pierwotnie znaleziony pod koniec 19 wieku. Powstanie obu artefaktów datowane jest na 2-3 wiek p.n.e, w prowincji Piacenza we Włoszech.

Właściwości anomalne SCP-361 manifestują się, jeśli wejdzie w kontakt z owczą wątrobą, usuniętą nie więcej niż trzy (3) godziny przed interakcją. Po spełnieniu powyższego warunku, SCP-361 zwokalizuje (w języku i tonie odpowiednim do osoby umieszczającej wątrobę) zbiór instrukcji służących do skontaktowania się z jednym z bogów lub duchów opisanych na nim, podczas usługi byt odnosi się do niej jako "HarusCo". W momencie zrealizowania instrukcji poprawnie w trakcie trzydziestu (30) sekund , SCP-361 przedstawi nowy zestaw instrukcji. Z czasem instrukcje będą stawać się coraz bardziej skomplikowane i bezsensowne, aż staną się niemal niemożliwe do wykonania w określonym czasie. Niewykonanie instrukcji spowoduje przejście SCP-361 w stan nieaktywny na czas dwudziestu czterech (24) godzin.

Dziennik testowy SCP-361

Test-361-A
Faza 1: Umieszczono owczą wątrobę na SCP-361
Wokalizacja: Witamy w HarusCo! Twoja ofiara jest dla nas bardzo ważna! Aby wybrać Tinia Gromowładnego, proszę wykonać poziome nacięcie na ofierze. Aby wybrać Aita z Zaświatów, proszę wykonać pionowe cięcie. Aby wybrać Marisa, delikatnie pokryć swoją ofiarę popiołem martwego wojownika związanego z tobą więzami krwi.
Faza 2: Wykonano poziome nacięcie.
Wokalizacja: Wybrałeś Tina. Aby wybrać twoją tygodniową prognozę meteorologiczną, proszę nadpalać swoją ofiarę nad otwartym ogniem przez pięć sekund. Aby wybrać pioruny ostrzegawcze, proszę umieścić zieloną oliwkę na ołtarzu. Aby wybrać spełnienie próśb i korzystne interwencje, proszę dołączyć zgodę napisaną przez Konsulat Bogów. Aby wybrać kataklizm, proszę odciąć głowę wołu i ją przytrzymać.
Faza 3: Nadpalono wątrobę nad otwartym ogniem.
Wokalizacja: Wybrałeś tygodniową wróżbę meteorologiczną. Aby wybrać lokalną prognozę, proszę wykonać siedem rytuałów poświęconych Tiniowi podczas unikania gniewu pleśniowych duchów. Aby wybrać prognozę innego miejsca, proszę wykonać rytuały poświęcone Tinowi na łodzi o trzech lub większej ilości masztów. Aby wybrać przepowiednie małżeńską, proszę skonsultować się z lokalną kapłanką Uni.
Faza 4: Badacze nie zdołali zastosować się do instrukcji w danym odstępie czasu.
Wokalizacja: Nie otrzymano odpowiedzi, twoja ofiara zostanie rozłączona. Dziękujemy za używanie HarusCo, wróżby numer 1 Rasna i deistycznej usługi modłów przez więcej niż dwa tysiąclecia lat! Bogowie czekają z niecierpliwością na twoje kolejne wezwanie.
[SCP-361 wchodzi w stan nieaktywny]

Dodatek SCP-361-A: Aby sprawdzić limit umiejętności naśladowania języku i tonu swojego użytkownika, potrzeba było obiektu o podobnym pochodzeniu kulturalnym co SCP-361. W tym celu wniesiono o interakcję pomiędzy SCP-361 i SCP-1510, podmiotu który pochodzi z tego samego miejsca i okresu czasu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Test 361-B
Faza 1: D-1510-104, noszący SCP-1510, umieszcza wątrobę na SCP-361.
Wokalizacja: SCP-361 przemawia w klasycznej łacinie, języku którym SCP-1510-1 się posługuje. Instrukcje przetłumaczono na "Synu Romulusa, wymów słowa których nauczył cię twój ojciec, i twój patron wymówi, słowa niesione przez nasze dusze."
Faza 2: SCP-1510-1 wyśpiewuje kilka fraz w łacinie, później zidentyfikowane jako przysięga do Marsa Gradivusa.
Wokalizacja: Instrukcje SCP-361 przetłumaczono na "Umieść atrybut twojego patrona na jego stopie, tak aby mógł ujrzeć twoją przemienioną formę."
Faza 3: SCP-1510-1 prosi o otwarty ogień. Otrzymuje polową lampę gazową. SCP-1510 umieszcza ogień lampy przy nodze stołu na którym umieszczony jest SCP-361.
Wokalizacja: Instrukcje SCP-361 przetłumaczono na "Wypowiedz obowiązek twojego patrona, aby mógł osądzić twoją wartość."
Faza 4: SCP-1510-1 wymawia frazę w Łacinie, później zidentyfikowaną jako przysięga Marsa Gradivusa: strzec, dochować, i chronić państwa, pokoju i senatu.
Wokalizacja: Instrukcje SCP-361 przetłumaczono na "Pokaż swojemu stróżowi iż nie jesteś sam;Czy ten, który strzeże twojej lewej, niesie ze sobą przekonanie twojego patrona?"
Faza 5: SCP-1510-1 żąda, aby jeden z badaczy nadzorujących eksperyment wszedł do pomieszczenia i dotknął SCP-361. Przyznano zgodę.
Wokalizacja: SCP-361 przemawia innym głosem, wciąż w klasycznej łacinie: "Odwagi, Publiuszu. To również przeminie. Kiedy w końcu roszczenia do twojej duszy ogarnie rdza, męstwo zmieni cię w Eneasza, i poniesie cię na drugą stronę tych ziem, aby spocząć wraz z ojcami." Głos później rozpoznany przez SCP-1510-1 jako należący do ojca podmiotu.
[SCP-361 przechodzi w stan nieaktywny]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License