Złoto Głupców
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-133

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt ma być składowany w magazynie Ośrodka 12, w stalowych kontenerach, w każdym kontenerze nie powinna znajdować się więcej niż 1 [t] obiektu.
Dostęp do obiektu, mogą uzyskać naukowcy za zgodą co najmniej dwóch [2] członków personelu poziomu 3. lub wyższego.
Bezpośredni kontakt z podmiotem może mieć tylko personel klasy D.
Testy z udziałem obiektu mają odbywać się z ilościami surowca nie większymi niż 200 [g] W specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu testowym.

Opis: SCP-PL-133 to nieznany do tej pory stop metali o barwie złoto-zielonej o gęstości 29,6 g/cm³. Obiekt składa się głownie ze złota oraz nieznanego nauce pierwiastka (prawdopodobnie odpowiadającego za anomalne właściwości podmiotu) w składzie kolejno 54% i 13% oraz z ██ innych pierwiastków stanowiących resztę stopu. Aktualnie Fundacja posiada 3,8 tony surowca.
Obiekt przykuł uwagę Fundacji w roku 19██ po szeregu doniesień, o napaściach, na terenie województwa █████████████ w okolicach miasta ████████. Przestępcy wykazywali wzmocnioną wytrzymałość, siłę oraz odporność na ból.Tylko trzech [3] napastników udało się schwytać żywcem. Zostali oni później przetransportowani do zakamuflowanego Ośrodka Fundacji na rzekome badania psychiczne. (Zobacz Log Przesłuchania 133-1)
Rozpoznanie Agenta ████████ wykazało że wszyscy przesłuchiwani otrzymali w ciągu kilku poprzednich tygodni paczkę od [USUNIĘTO]. W paczce znajdowało się około 90 [g] SCP-PL-133.
W późniejszym czasie Fundacja namierzyła magazyn z którego nadawane były paczki. Znaleziono w nim około dwóch ton podmiotu w formie ważących około 90-110 [g] kul oraz sześcianów.
Późniejsze dochodzenie ujawniło że wszystkie ofiary SCP-PL-133 przed uzyskaniem fragmentów podmiotu byli normalnymi, nie wyróżniającymi się i zdrowymi psychicznie osobami.
Testy nad obiektem z użyciem personelu klasy D wykazały, że istoty rozumne które wejdą w bezpośredni kontakt z obiektem wykazują chęć zdobycia wszystkiego co uważają za cenne używając do tego przemocy. Sekcje zwłok testerów wykazały, że ich kości oraz mięśnie były nadnaturalnie gęste. Po dotknięciu obiektu testerzy przez cały czas będą starać się utrzymać kontakt. Po okresie około dziesięciu minut testerzy przestają wykazywać zainteresowanie podmiotem, a następnie próbują przełamać zabezpieczenia i zdobyć, jak sami to określają, skarb.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License