Szablony

Szablony znajdują się w poradniku Jak napisać SCP, lecz ich umieszczenie tutaj jest po prostu ułatwieniem żeby nie musieć przeskakiwać z jednej strony na drugą i na odwrót.

Podstawowy szablon raportu

[[>]]
[[module Rate]]
[[/>]]

**Identyfikator podmiotu:** SCP-PL-XX

**Klasa podmiotu:** Bezpieczne/Euclid/Keter (wybierz jedną klasę)

**Specjalne Czynności Przechowawcze:** (opis protokołu bezpieczeństwa)

**Opis:** (opis podmiotu)

**Dodatek:** (opcjonalne opisy dodatkowe)

Podstawowy szablon przesłuchania

> **Przesłuchiwany:** (osoba, osoby lub podmiot)
>
> **Przesłuchujący:** (przesłuchujący; można go ocenzurować z użyciem █)
>
> **Wstęp:** (krótki opis przesłuchania)
>
> **<Początek logu, (opcjonalna informacja o czasie)>**
>
> **Przesłuchujący:** (kwestia)
>
> **Osoba:** (kwestia)
>
> (powtórz tyle razy, ile potrzebujesz)
>
> **<Koniec logu, (opcjonalna informacja o czasie)>**
>
> **Podsumowanie:** (krótkie podsumowanie i opis tego, co miało miejsce po przesłuchaniu, ale było z nim związane)

Uwaga: Podczas umieszczania bloków cytatu (>) upewnij się, że po każdym takim znaku znajduje się spacja, bo w przeciwnym razie Twój tekst nie zostanie pokazany.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License