Szablony

Podstawowe szablony

Podstawowy szablon raportu

[[>]]
[[module Rate]]
[[/>]]

**Identyfikator podmiotu:** SCP-PL-XXX

**Klasa podmiotu:** Bezpieczne/Euclid/Keter (wybierz jedną klasę)

**Specjalne Czynności Przechowawcze:** (opis protokołu bezpieczeństwa)

**Opis:** (opis podmiotu)

**Dodatek:** (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)
[[footnoteblock]]

[[div class="footer-wikiwalk-nav"]]
[[=]]
<< [[[SCP-PL-x]]] | SCP-PL-x | [[[SCP-PL-x]]] >>
[[/=]]
[[/div]]

Przy czym w miejsce X modułu na dole wstawiamy numer pracy, czyli np "[[[SCP-PL-123]]]. Moduł ten musi znajdować się na samym dole strony.


Podstawowy szablon przesłuchania

> **Przesłuchiwany:** (osoba, osoby lub podmiot)
>
> **Przesłuchujący:** (przesłuchujący; można go ocenzurować z użyciem █)
>
> **Wstęp:** (krótki opis przesłuchania)
>
> **<Początek logu, (opcjonalna informacja o czasie)>**
>
> **Przesłuchujący:** (kwestia)
>
> **Osoba:** (kwestia)
>
> (powtórz tyle razy, ile potrzebujesz)
>
> **<Koniec logu, (opcjonalna informacja o czasie)>**
>
> **Podsumowanie:** (krótkie podsumowanie i opis tego, co miało miejsce po przesłuchaniu, ale było z nim związane)

Uwaga: Podczas umieszczania bloków cytatu (>) upewnij się, że po każdym takim znaku znajduje się spacja, bo w przeciwnym razie Twój tekst nie zostanie pokazany.


Szablony formatów Polskich Organizacji

Szablony Hunter Industries

Szablon zlecenia:

[[div class="darkdocument"]]
[[>]]
DD/MM/RRRR Miejscowość
[[/>]]

+++ Numer zlecenia: MEF-XXX

**Klient:** XXX

**Typ usługi:** Sprzedaż/Wynajem/Naprawa

**Specyfikacje zlecenia:**

**Ważne informacje:**

**Termin wysyłki:** DD/MM/RR
[[/div]]

Szablon ulotki:

[[div class="darkdocument"]]
[[=]]
+++ "NAZWA PRODUKTU"
[[/=]]
opis produktu
[[/div]]

Szablon PZGA

Szablon ulotki:

[[div style="border:solid 5px #220A29; background:#2F0B3A; padding:5px; margin-bottom: 10px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 0px 0px rgba(102,0,0,.5);"]]
[[span style="color: #E3CEF6"]]

**Nazwa grzyba**
//Nazwa łacińska//
------
**Typ grzyba**

**Wygląd:**  
**Właściwości anomalne:**
**Występowanie:**
**Historia wykorzystania:**
**Zalecenia:**
[[/span]]
[[/div]]

Szablon Wspaniałości Mieszkaniowych

Szablon ramki:

[[div style="border:solid 2px #b700b1; background:#42b6ff; padding:25px; margin-bottom: 25px;"]]

[[div style="border:solid 1px #b700b1; background:#a3dbff; padding: 20px; margin-bottom: 3px;"]]

Tutaj znajduje się tekst w ramce

[[/div]]

[[/div]]

Szablon S&SM

Szablon umowy:

[[div style="border:solid 5px #819FF7; background:#FBF8EF; padding:5px; margin-bottom: 10px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 0px 0px rgba(102,0,0,.5);"]]

[[=]]
[[size 200%]] ##819FF7|**Kontrakt A-01(Przykładowy Numer)**##[[/size]]
[[/=]]

**Specyfikacja zlecenia:**[Miejsce na opisanie szczegółów technicznych zlecenia takich jak:
-- Rodzaj maszyny.
-- Marka i model. 
-- Wymiary.
-- Rodzaj napędu.
-- Szczegóły kosmetyczne. 
-- Cechy specjalne pojazdu(anomalie).]

-----------------------------------------------------------------------------
**Gwarancja:**
//Termin gwarancji-// [Chyba nie trzeba tłumaczyć]
//Warunki zachowania gwarancji-// Brak ingerencji w produkt przez nabywcę
//Przyczyny uszkodzeń obejmujące gwarancje-// [Powinny opierać się głównie o specyfikacje wynikające z typu maszyny oraz anomalii, jaką dysponuje]
-----------------------------------------------------------------------------
**Zapłata:**
//Materialna-// [Zazwyczaj jedynie waluta, w złotych polskich]
//Niematerialna-// [Coś specjalnego, czego nie dałoby się nabyć normalną drogą kupna]
----------------------------------------------------------------------------
[[table style="border: none; width: 100%;"]]
[[row]]
[[cell]]
**__Podpis Sprzedawcy:__**
[[/cell]]
[[cell style="text-align: right;"]]
**__Podpis Nabywcy:__**
[[/cell]]
[[/row]]
[[row]]
[[cell]]
Spółka jawna "Szwagier&Szwagier Motorized"[Podpis organizacji] 
[[/cell]]
[[cell style="text-align: right;"]]
[Podpis kupującego]
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]
----------------------------------------------------------
[[size 45%]]//[Drobny kruczek prawny zawarty w każdej umowie. Służy zabezpieczeniu przed ewentualnymi konsekwencjami związanymi ze stosowaniem produktu.]//[[/size]]
[[/div]]
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License