Szatan ciemności

Identyfikator podmiotu: SCP-666
Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-666 jest przechowywany w specjalnej celi uciekł ze swojej celi przenikając przez ścianę. Nie chce wyjść z %#$%#$^$@%$@%@ żeby #@$#@$!#!@$@%#$@#$@34 co żywe. Nigd% #$@ $@#$ #@$@!$^&#^$@% z mił$@$%!. Znienawidził wszystko co s@# #!@#!

Opis: $#@$@#%#@%^!$#%^$#@^$^@%$^$#@^%$#@^$@^$@^$#$$#^$#^$^$#^@^%^%$^#^%$^#%^$%^#$^%#^%$#&^%$&*#@$%@^%$^@%^@#^@^$#^@#$^$@#^$#@%$^@$&%^@&*#$^$@^@%&@%&%&@%^%$*&($@$%!#$%!$#^%$^&%@^$@^&%!@^%@$%^@$%^@%^$^%^&#%^%#^%&#%^#%#^%$#^%^@&!$%@%^%$@%^@%$%^#$#^@^$%^$&&#%!^$^$%^#$^$^%&^$%$^&$^%$&^$%^$^$^%$^%$^%$&^$&#$#*&#$*^%$^%$$$^$*^%$*^$*^$*&^%*&^%&*$*$%#^%$%$@#$&%@$#!@$%#^%^&$&^%$(^(^)(^%*%^%$%$##$#$^%#&#&%&&&&&&#$&#&#$#%&%#&%#%$#%&#%$#&%#$&$#&%$#&#%$#&%#&666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

- To coś włamuje się do wszystkiego. Do komputerów, klatek innych SCP i domów. TO wszystko jest popierdolone.
-DR> Car$$2@#$ SZatANCiemNOŚci

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License