TenCzlowiek
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-119
Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-119 musi być przechowywane w wodoszczelnym i wyraźnie oznaczonym pojemniku wykonanym z wytrzymałego materiału, które ma być ulokowane w magazynie, w Ośrodku 18. Miejsce, w którym podmiot się znajduje, musi być strzeżone w ciągu całej doby przez dwóch standardowo uzbrojonych strażników o poziomie upoważnień 3, lub wyższym, którzy co 12 godzin będą zmieniać wartę z wybranymi przez administratora ośrodka innymi strażnikami spełniającymi wcześniej wymienione wymagania. Zabronione jest wchodzenie w interakcję z podmiotem, jeżeli nie posiada się pisemnej zgody administratora placówki, bądź naukowca z upoważnieniem poziomu 4, lub wyższym.

Opis: SCP-PL-119 to obramowane zdjęcie przedstawiające pięcioosobową rodzinę na tle morza. W centrum zdjęcia widać mężczyznę obejmującego kobietę i najstarsze dziecko. Przed nimi stoją dwaj bracia bliźniacy. Osoby wchodzące w interakcje z podmiotem twierdzą, że cała rodzina wygląda, jakby patrzyła im się głęboko w oczy wywołując uczucie lekkiego strachu, lub zakłopotania.
Obiekt sam w sobie nie wykazuje działalności anomalnej chyba, że ktoś wejdzie w kontakt fizyczny z podmiotem. Wtedy ma miejsce manifestacja podmiotu. (Szczegółowy opis manifestacji w dodatku 1.)

Dodatek 1: Manifestacja obiektu następuje, kiedy kto, lub cokolwiek wejdzie w kontakt fizyczny z obiektem. Osoby dotknięte manifestacją twierdzą, że widzą swoich bliskich okrążających ich i torturujących ich głównie w sposób psychiczny i fizyczny. Manifestacja ma formę hiperrealistycznej halucynacji, której objawem jest paraliż trwający maksymalnie 6s. Sama manifestacja nie ma wpływu na rzeczywiste ciało osoby, która została nią dotknięta, co stanowi dowód na anomalne działanie podmiotu, gdyż osoby dotknięte jego działaniem (przetrwałe po manifestacji), opisują najczęściej obraz brutalnych tortur fizycznych. Na podstawie eksperymentu 119PLa ustalono iż podmiot jest wstanie zaburzyć percepcję czasu osoby, na której dokonuje podmiot dokonuje manifestacji.W wyniku kontaktu z podmiotem zginęło ██ osób.

Dodatek 2: Podmiot pozyskano dnia ██/██/████ w miejscowości ███████, kiedy to miało miejsce morderstwo. Morderstwo zostało dokonane na pięcioosobowej rodzinie, która najprawdopodobniej jest przedstawiona na SCP-PL-119. Zostało spowodowane tym, że przybyły na miejsce policjant wszedł w kontakt fizyczny z SCP-PL-119, przez co miała miejsce manifestacja, która doprowadziła do śmierci funkcjonariusza, oraz (wskutek próby przeniesienia podmiotu na pobliski posterunek policji) pięć innych osób. O całym zajściu poinformowano znajdującego się w tamtych regionach agenta Andrzeja ███. Podmiot zabezpieczono w ciągu czterech godzin, a w całej miejscowości rozpylono preparaty amnezyjne klasy A.

Eksperyment 119PLa:
Prowadzący: Dr.███████
Tester: D-1893
Przebieg:
D-1893 wchodzi do pomieszczenia testowego.

Dr.███████: Proszę zbliżyć się do znajdującego się przed Panem pojemnika.

D-1893: Ok.

D-1893 podchodzi do pojemnika, w którym znajduje się SCP-PL-119

Dr.███████: Proszę otworzyć pojemnik za pomocą klucza znajdującego się obok pudełka.

D-1893: Rozumiem…

D-1893 otwiera pojemnik.

Dr.███████: Proszę opisać, co Pan widzi w środku pojemnika.

D-1893: Jakieś zdjęcie. Widzę na nim jakąś rodzinę. Wygląda jakby wszyscy patrzyli na mnie. Czuję się trochę nieswojo…

Dr.███████: Rozumiem. Proszę chwycić zdjęcie w dłoń.

D-1893 przez chwilę się waha, ale ostatecznie chwyta zdjęcie po upomnieniu przez doktora.

D-1893: O JEZUUUU!!!

D-1893 doznaje paraliiżu, a po czasie wynoszącym 4 sekundy mdl

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License