Terhert
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-192

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-PL-192 są przechowywane w szczelnej, metalowej szafce pancernej o wymiarach 1[M]x1.5[M]. Każdy z obiektów ma być przypięty do wewnętrznej, tylnej ścianki szafki, oraz znajdować się w odstępie od siebie o przynajmniej 5[CM] każda, do tego zalecane jest wyłożenie wewnętrznych ścian szafki, dowolnym miękkim materiałem, by zapobiegać uszkodzeniom. Sam pokój, w którym znajduje się szafka z podmiotami, ma być dźwiękoszczelny. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia wstrząsów sejsmicznych na terenie w którym znajduje się przynajmniej jedna instancja, należy ją natychmiastowo przenieść na teren nienarażony na wstrząsy, by zminimalizować możliwość uszkodzenia instancji.
[Notatka: Po incydencie 192-E21, zalecane jest przykrycie obiektów ognioodpornym materiałem.]

IMG_20181020_123626.jpg

Instancja SCP-PL-192-1 przypięta do ścianki skrzyni.

Opis: Obiekty SCP-PL-192 to zbiór pamiątkowych magnesów na lodówkę. Znane i przechwycone przez Fundację jest jedynie sześć obiektów, niewykluczona jest możliwość istnienia innych instancji tego typu. Każdy magnes przedstawia inną, znaną budowlę, jednak jest to odzwierciedlenie tylko jednostronne, żaden magnes nie przedstawia tylnej części budynku, który ma reprezentować. Zawsze jest to jedynie część na której znajduje się wejście do budynku. Skutkiem oddziaływania instancji jest wpływ magnesów na faktycznie istniejące budynki. Po wykonaniu analiz [Patrz eksperyment 192-A] i testów zaobserwowano, że wraz z chociażby minimalnym uszkodzeniem magnesu, budynek który reprezentuje ulega takiemu samemu uszkodzeniu, wraz z powiększeniem ubytku do odpowiedniej skali. Jest to jednak jedyny wpływ na strukturę architektoniczną budynków. Takie czynniki jak ułożenie magnesów, nie grają żadnej roli w oddziaływaniu obiektów, więc wykluczone jest postawienie piramidy Cheopsa do góry nogami. Zauważono jednak, że jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu między dwiema instancjami,
w okolicach obu budowli dochodzi do nagłego skoku temperatury, zawsze wynosi to równe dwadzieścia stopni Celsjusza (20°C/68°F). Wzrost temperatury obejmuje obszar siedemnastu kilometrów kwadratowych (17 km²) od budynku. Co ciekawe, fala ciepła dosłownie omija same zabytki, a temperatury w ich środku, jak i na budynkach, nie ulega zmianie.

SCP-PL-192-1: Pierwszy pozyskany przez Fundację obiekt, przedstawia latarnię w Krynicy Morskiej, w Polsce. Magnes to replika przodu całej latarni, wraz z wyrytym wejściem do niej. Wraz z przypadkowym pozyskaniem obiektu przez jednego z agentów stacjonującego w Krynicy, został on lekko obity. Tym samym tynk z oryginalnej latarni zaczął częściowo odpadać.

SCP-PL-192-2: Instancja SCP-PL-192-2 przedstawia krzywą wierze w Pizie, we Włoszech. Jak do tej pory nie zaobserwowano, ani nie doprowadzono do żadnych uszkodzeń samego magnesu.

SCP-PL-192-3: Obiekt SCP-PL-192-3 przedstawia meczet Hagia Sophia, stojący w Stambule. Tak samo jak w wypadku każdego magnesu, widnieje jedynie przednia część budowli. Podczas pozyskania instancji, doszło do uszkodzenia części kopuły. W oryginalnej budowli pojawiła się potężna wyrwa. Wymagana była masowa aplikacja preparatu amnezyjnego klasy B, załatanie wyrwy przez specjalistów Fundacji oraz zatuszowanie napraw, pod pretekstem renowacji.

SCP-PL-192-4: Podmiot SCP-PL-192-4 przedstawia Kolosa Rodyjskiego. Jest to jedyny magnes będący w pełni trójwymiarowy. Ponieważ faktyczna budowla została zniszczona na przełomie 227/226 roku p.n.e, ciężko było znaleźć odnośnik do magnesu. Co nie zmienia faktu, że anomalność instancji cały czas występuje i nie może zostać uznana za zneutralizowaną.

SCP-PL-192-5: Piąty magnes to katedra Notre Dame, ulokowana w Francji. Po incydencie 192-E21, większość repliki została uszkodzona, dokładnie nadpalona. Poza tym podmiot jest typowym przykładem SCP-PL-192. Odkąd doszło do wspomnianego incydentu, widocznie zmalało oddziaływanie obiektu, co zauważono przy ponownym teście. Po lekkim zdrapaniu farby z jednej z wież, nie stało się kompletnie nic. Dopiero druga próba przyniosła efekt. Po powtórzeniu testu dwukrotnie, wykazano że oddziałuje jedynie co druga próba.

SCP-PL-192-6: Ostatni odnaleziony do tej pory obiekt. Przedstawia piramidę Cheopsa, stojącą w Egipcie. Na obiekcie nie przeprowadzano żadnych testów, z wyjątkiem jednego rozpoznawczego, powodem była kruchość samej budowy i obawy przed stałym uszkodzeniem zabytku.

Dodatki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License