That doesn't sounds clever
ocena: 0+x

JESTEM KUREWSKO LENIWY I NIE CHCE MI SIĘ ROBIĆ AUTORSKICH RZECZY
Identyfikator podmiotu: SCP-PL-140

Klasa podmiotu: Bezpieczne Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-140 znajduje się w specjalnej piwnicy placówki numer██ i musi być pilnowany przez przynajmniej dwóch (2) uzbrojonych strażników. Dostęp do obiektu jest przyznawany za zgodą dwóch (2) pracowników z uprawnieniami poziomu 3.

MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE


Skocz do przedziału
MFO Alfa-1 ("Czerwona Prawa Ręka")
[/that-doesn-t-sounds-clever#002
[/that-doesn-t-sounds-clever#003
[/that-doesn-t-sounds-clever#004
[/that-doesn-t-sounds-clever#005
[/that-doesn-t-sounds-clever#006
[/that-doesn-t-sounds-clever#007
[/that-doesn-t-sounds-clever#008
[/that-doesn-t-sounds-clever#009
[/that-doesn-t-sounds-clever#010
[/that-doesn-t-sounds-clever#011

Mobilne Formacje Operacyjne mogą diametralnie różnić się wielkością, składem i celem. Mobilna Formacja Operacyjna o wielkości batalionu, której zadaniem jest reagowanie na aktywność wysoce agresywnych anomalii, może składać się z setek pododdziałów regularnych i wspomagających oraz pojazdów i wyposażenia bojowego. Ponadto drużyny przynależące do takiej MFO mogą zostać przerzucone w każde miejsce świata. Należy jednak pamiętać, że nie wszystko Mobilne Formacje Operacyjne są przeznaczone do działań bojowych; wyspecjalizowane jednostki zwiadowcze bądź śledcze mogą składać się z mniej niż dwunastu operatorów, jeżeli większa ich ilość nie będzie konieczna, by mogli realizować swe cele.

Podczas pracy polowej operatorzy MFO często przyjmują rolę reakcyjną na zagrożenia, pracują w regionalnych lub federalnych służbach porządkowych, a nawet wojskowych przeznaczonego im rejonu. Dowódcy Mobilnych Formacji Operacyjnych, celem realizacji wyznaczonego zadania, mogą zażądać asysty lokalnych jednostek polowych i pracowników stacjonujących w pobliskich placówkach Fundacji.


ORGANIZACJA

Organizacja Mobilnych Formacji Operacyjnych jest wysoce zróżnicowana, jako że każda jednostka jest od podstaw budowana w sposób, który najlepiej odpowiada jej nominalnemu celowi. Podczas gdy bojowe MFO mogą przestrzegać hierarchii i organizacji wojskowej, mniejsze jednostki mają z kolei pełne prawo stosować się do nieoficjalnej idei łańcucha dowodzenia.

W związku z tym każdy Dowódca Mobilnej Formacji Operacyjnej (DMFO) może mieć różne obowiązki; dowódca wielkiej MFO może skupiać się na zarządzaniu wieloma drużynami i dysponowaniu nimi według potrzeb operacyjnych, podczas gdy dowódca niewielkiego pododdziału może wraz z nim uczestniczyć w misji i kierować operacją na miejscu.

W podobny sposób należy spojrzeć na spójność różnych jednostek. Niektóre Mobilne Formacje Operacyjne składają się z pracowników, którzy razem szkolili się i pracowali przez wiele lat, a inne mogą zostać aktywowane bez uprzedzenia, co oznacza, że wielu operatorów będzie (przynajmniej na początku) wiedziało jedynie, jak inni się nazywają i czym się specjalizują.

AKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne są zwykle aktywowane według potrzeby przez Dyrektora Formacji Operacyjnych, co często wymaga bezpośredniej zgody co najmniej jednego członka rady O5. Lwia część Mobilnych Formacji Operacyjnych utworzona została celem reagowania na określone anomalie, których właściwości uniemożliwiają efektywne zabezpieczenie lub kontrreakcję sił reagowania. Niektóre MFO zostały aktywowane z wyprzedzeniem narastającego bądź hipotetycznego zagrożenia.


DEZAKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne utworzone w celu zabezpieczenia określonej anomalii są zazwyczaj dezaktywowane po zakończeniu operacji pozyskania lub kiedy jej udział w zabezpieczeniu nie jest już konieczny. Sporadycznie takie MFO zostają pozostawione aktywne, jeżeli zdobyta przez ich operatorów wiedza i doświadczenie mogą okazać się użyteczne w razie wystąpienia kolejnych incydentów; o wiele częściej jednak MFO zostaje rozwiązana, a jej operatorzy powracają na poprzednie stanowiska. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, że Mobilna Formacja Operacyjna musi zostać rozwiązana, ponieważ jej korpus osobowy ucierpiał zbyt wielkie szkody, by jednostka mogła pozostać operacyjna; jeśli cel dezaktywowanej MFO jest nadal uważany za istotny, nowa jednostka może zostać aktywowana celem zajęcia miejsca poprzedniej.


Lista Mobilnych Formacji Operacyjnych


001

MFO Alfa-1 ("Czerwona Prawa Ręka")

Alpha1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-1 to formacja odpowiadająca bezpośrednio przed Radą O5 i wykorzystywana jest w sytuacjach wymagających najlepszego bezpieczeństwa operacyjnego. Składa się z najlepszych i najlojalniejszych operatorów Fundacji. Dostęp do innych informacji na temat MFO Alfa-1 wymaga upoważnienia poziomu 5.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

002

MFO Alfa-4 ("Kucykowy Ekspres")

Alpha4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-4 składa się z pracowników wyszkolonych do działalności zakonspirowanej i wyspecjalizowanych w dziedzinach śledzenie, przechwytywania oraz zabezpieczania obiektów anomalnych, które przesyłane są drogą pocztową i kurierską.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

002

MFO Alpha-9 ("Ostatnia Nadzieja")

alpha9alt.png

Misja Formacji Operacyjnej: Odrodzona Omega-7. Mobilna Formacja Operacyjna wyraźnie przeznaczona do trenowania i używania humanoidalnych obiektów SCP w polu.

Raporty z Akcji:

003

MFO Beta-7 ("Szaleni Kapelusznicy")

Beta7.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Beta-7 specjalizuje się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii stwarzających skrajne zagrożenie natury biologicznej, chemicznej lub radiologicznej; ponadto formacja zajmuje się przeprowadzaniem szybkich operacji pozyskania oraz czyszczeniem miejsc przez takie anomalie dotkniętych. Rozumie się przez to planowanie i przeciwdziałanie obszernego lub pandemicznego roznoszenia anomalii zaraźliwych..

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Gamma-5 ("Czerwone Śledzie")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-5 specjalizuje się w zapobieganiu wyciekom informacji o anomalnych wydarzeniach lub zjawiskach w sytuacjach, kiedy początkowo podjęte próby ich zagłuszenia okazały się nieskuteczne lub niewystarczające, lub w przypadkach, kiedy dane osiągnęły krytyczny poziom rozpowszechnienia. Wykorzystują do tego badanie i podawanie eksperymentalnych środków amnezyjnych jak również procedury "fabrykacji" pamięci.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Gamma-6 ("Deep Feeders")

Gamma6.png

Task Force Mission: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-6 specjalizuje się w śledzeniu i namierzaniu dalekomorskich lub oceanicznych anomalii.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Gamma-13 ("Asimov's Lawbringers")

Gamma13.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Gamma-13 specializes in the investigation, tracking, and apprehension of anomalous objects, persons, and entities associated with GoI-1115 (Anderson Robotics). This includes identification of Anderson customers, location of Anderson products and conduction of raids on Anderson offices.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Delta-5 ("Front Runners")

Delta5.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Delta-5 is comprised of multiple autonomous deep-cover cells specializing in the identification and pre-emptive acquisition of anomalous objects and entities of interest to other Groups of Interest.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Epsilon-9 ("Fire Eaters")

epsilon9.png

Task Force mission: Epsilon-9 specializes in the use of incendiary weaponry and operations in high-temperature environments.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MTF Epsilon-11 ("Nine-Tailed Fox")

Epsilon11.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Epsilon-11 handles internal security for the SCP Foundation, under oversight by MTF Alpha-1. They are a special ops force deployed to Foundation Sites when standard protocols fail and multiple breaches are imminent. As such, most of their operations are classified.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Zeta-9 ("Mole Rats")

Zeta9.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Zeta-9 specializes in the investigation, exploration, and containment of underground or enclosed areas exhibiting anomalous phenomena, particularly those with inconsistent topography or unstable spacetime.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Eta-10 ("See No Evil")

Eta10.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Eta-10 specializes in the investigation, acquisition, and initial containment of objects or entities exhibiting visual cognitohazards, visual memetic agents, or otherwise require indirect or alternative observation in order to safely handle.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Eta-11 ("Savage Beasts")

Eta11.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Eta-11 specializes in the investigation, acquisition, and containment of auditory and musical anomalies, including any auditory cognitohazards or sound-based anomalous threats.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Theta-4 ("Gardeners")

Theta4.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Theta-4 specializes in the acquisition and containment of plant or plant-like anomalous objects and entities, especially fieldwork involving wide-spread infestations of such anomalies.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Theta-90 ("Angle Grinders")

theta-90-patch.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Theta-90 deals with anomalous topologies, geometries, and similar mathematical problem areas.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Iota-10 ("Damn Feds")

Iota10.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Iota-10 maintains undercover operatives in various international, federal, and provincial law enforcement agencies and specializes in facilitating the transfer of anomalous evidence and objects into Foundation control as well as the transfer of jurisdiction over anomalous event locations from local law enforcement to Foundation containment and response teams.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Kappa-10 ("Skynet")

Kappa10.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Kappa-10 is a temporary designation until such time it is either officially dissolved or sanctioned. It is strictly tasked in investigating and engaging 'cyber-anomalies' using a combination of virtual agents (AICs) and Foundation researchers to track, neutralize, and/or contain such intangible threats.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Lambda-4 ("Birdwatchers")

Lambda4.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Lambda-4 specializes in the identification, tracking, and containment of airborne biological anomalies, especially anomalous avian organisms.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Lambda-5 ("White Rabbits")

Lambda5.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Lambda-5 specializes in traversing unstable, surreal, and controlled reality, and containing potentially dangerous persons and artifacts capable of manipulating space and time.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Mu-3 ("Highest Bidders")

Mu3.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Mu-3 is dedicated to monitoring GoI 'Marshall, Carter & Dark Ltd'. Through the combined efforts of undercover agents and covert-ops specialists, their objective is: identifying objects of interest in possession of Marshall, Carter and Dark; isolating opportunities to recover these objects; and, ultimately achieving their containment.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Mu-4 ("Debuggers")

Mu4.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Mu-4 specializes in the identification, tracking, retrieval, and containment of electronic devices and transmissions, especially anomalous computers and network-related anomalies. This includes the investigation of internet sites suspected of anomalous capabilities or involved in anomalous events.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Action Reports:

MTF Mu-13 ("Ghostbusters")

Mu13.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Mu-13 specializes in the tracking, analysis, and containment of incorporeal or intangible manifestations and entities, particularly those believed to be sentient, sapient, or otherwise intelligent and adaptive.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Nu-7 ("Hammer Down")

Nu7.png

Task Force Mission: Armed Mobile Task Force Nu-7 is a battalion-strength force consisting of three company-sized elements of special operations infantry forces, a light armored vehicle company, tank platoon, helicopter squadron, chemical-biological-radiological-nuclear (CBRN) platoon, combat engineer platoon, nuclear weapon specialist (NWS) squad, plus additional combat specialist and support personnel. AMTF Nu-7 is based primarily out of Armed Bio-Containment Area-14 and is tasked with responding to incidents involving loss of communication with major Foundation facilities under circumstances wherein a site-wide breach, enemy compromise, or other similarly catastrophic event is suspected.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Omicron Rho ("The Dream Team")

OmicronR.png

Task Force Mission: The Foundation has discovered the method of becoming Oneiroi, and now with this power are more capable of containing them. For decades they teach their agents the technique that allows one consciousness to join another’s. The few mentally hardened individuals that succeed are organized into a task force. The first of these was Mobile Task Force Omicron Rho.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Pi-1 ("City Slickers")

Pi1.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Pi-1 specializes in the investigation, containment, and subsequent cleanup of anomalies in densely-populated urban environments, particularly in the New York metropolitan area.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Rho-1 ("The Professors")

rho1.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Rho-1 specializes in the acquisition, containment, and transport of anomalies related to Group of Interest Alpha-388, "Alexylva University". With the reduction of the threat posed by the specific GoI, the MTF has expanded its focus to any and all containment for anomalous academic endeavors.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Rho-9 ("Technical Support")

Rho9.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Rho-9 handles computer security for the Foundation. When memetic kill agents can lurk throughout the data structure, this is no simple task.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Rho-19 ("Cythereans")

Rho19.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Rho-19 has been sent to Venus, in the hopes to establish a Foundation presence where there may be considerable anomalous activity.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Sigma-3 ("Bibliographers")

Sigma3.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Sigma-3 is charged with exploring, understanding, and eventually containing the vast otherworldly location of the Wanderers' Library.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Tau-5 ("Samsara")

Tau5.png

Task Force Mission: Immortal cyborg clones created from the flesh of a dead god, Tau-5 utilizes esoteric and experimental Foundation weaponry to investigate and contain thaumaturgic, magical, and psionic threats.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Psi-7 ("Home Improvement")

Psi7.png

Task Force Mission: Mobile Task Force Psi-7 specializes in the undercover investigation, containment, and/or demolition of anomalous buildings or buildings affected by anomalies, particularly residential homes in populated areas. This includes the acquisition or transfer of affected buildings to Foundation control as well as initial observation and documentation of such buildings prior to transfer to local containment teams for long-term or ongoing containment.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Omega-0 ("Ará Orún")

Omega0.png

Task Force Mission: The "saints" of MTF Omega-0 are informational constructs with the memories of deceased Foundation personnel able to manifest through access of the Foundation's intranet terminals. Using Identity Warfare Training (IWT) they protect their living comrades against informational threats and entities. The existence of MTF ω-0 is unknown to most or all of the living members of the Foundation.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Omega-7 ("Pandora's Box")

Omega7.jpg

Task Force Mission: Mobile Task Force Omega-7 is an experimental task force specializing in the acquisition and containment of anomalies utilizing cooperative anomalous humanoid entities, particularly SCP-076 and SCP-105. Mobile Task Force Omega-7 has been disbanded and decommissioned; this entry is to be deleted by order of the Records and Information Security Administration.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Omega-12 ("Achilles' Heels")

omega12.png

Task Force Mission: A task force composed of reality bending Foundation personnel from an alternate universe. Omega-12 is tasked with capturing SCP-3480-2 instances, guarding the many entities imprisoned in Area-13, and hunting down powerful uncontained reality benders elsewhere.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MTF Stigma-9 ("Evolved from Naturally Occurring Gears, Levers and Pulleys")

stigma9.png

Task Force Mission: —Historically, the Church of the Broken God had always prided itself on its artificiality - that its faith is proven with tangible artifacts and physical devices of miracles. So, when the time came to destabilize the Church, the Foundation put forth a team of forgers, and Stigma-9 was it.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

POLSKIE MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE


Skocz do przedziału
MFO Alfa-18 ("Odkrywcy")


test
test
test
test
test
test

MFO Alfa-18 ("Odkrywcy")

Misja Formacji Operacyjnej:Eksplorowanie i zabezpieczanie nieznanych rejonów SCP-PL-043. Jednostka jako jedyna ma prawo rozbroić i przygotować do usunięcia broń jądrową w dowolnej formie. Wszyscy operatorzy muszą pozytywnie ukończyć trzyletnie szkolenie specjalistyczne, które umożliwia bezpieczne obchodzenie się z bronią nuklearną.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License