That doesn't sounds clever

Witaj na śmietnisku Acesa, jeśli myślisz, że te zakładki coś dadzą to lepiej weź łopatę… I łom, a na pewno koparkę… To będzie tylko rosnąć!

ocena: 0+x
682.png

So cute!

** Identyfikator podmiotu:** SCP-682-CU

Klasa podmiotu: Różowy i puszysty

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-682-CU musi być przytulany tak często, jak to możliwe. is to be hugged as often as possible. At this time, there are no means available to SCP teams to stop feeling guilty for not hugging it or leaving it alone in containment. SCP-682-Cu should be contained in a 5m x 5m x 5m shoebox with 25 cm reinforced acid-resistant purple felt lining all inside surfaces. The containment shoebox should be filled with love until SCP-682-Cu cannot receive anymore love. Any attempts of SCP-682-Cu to move, speak or breach containment should be photographed or recorded using video recording equipment if possible. Any successful footage of SCP-682-Cu undergoing any of these activities should then be uploaded to YouTube immediately.

Personnel must speak to SCP-682-Cu as they would a human baby, for fear that SCP-682-Cu might think we don't love it if we do not speak to it in such a manner. Any personnel not attempting communication with SCP-682-Cu will be branded as 'Grumpy' and will not be invited to any employee outings.

Description: SCP-682-Cu is the cutest ickle lizard we have ever seen. It appears to like cuddles and was observed to cuddle SCP-079 during their limited time of friendship. SCP-682-Cu appears to love every living thing, which has been expressed in several interviews during play time. (See Addendum 682-Cu-B).

SCP-682-Cu has always been observed to have extremely beautiful eyes, a playful personality and it smiles if it likes you. SCP-682-Cu's physical form is just the cutest however it is improved if you give it a little hat or even a full costume. It also looks cute if you put it in a miniature deck chair. SCP-682-Cu loses energy from anyone it cuddles, often going into a state of sleepiness followed by "nap time". SCP-682-Cu has been seen wandering around when its sleepiness levels are at 87% and it often wanders into the sides of its containment shoebox due to it being so sleepy.

In case of SCP-682-Cu being unhappy, SCP-682-Cu is to be given affection by all available Mobile Task Forces until it seems happy again. To date (01-04-2014), it is still the cutest and happiest ickle lizard we have seen.

Dodatek 682-CU-B

<Begin Log, skip to 00h-21m-52s>

Dr. ██████: Now, who's a good ickle lizard?

SCP-682-Cu: (No verbal communication)

Dr. ██████: That's right! You are! Yes you are!

SCP-682-Cu: (No verbal communication)

Dr. ██████: Do you want to go play? Do you want to go play? Does the ickle lizard want to go play?

SCP-682-Cu: (No verbal communication)

Dr. ██████: D-085, come look! He's smiling at me!

SCP-682-Cu: (No verbal communication)

Dr. ██████: Is he not just the cutest lizard D-085?

Personnel D-085: Sorry, I don't really like lizards. They kinda scare me.

SCP-682-Cu appears to walk away, offended.

Dr. ██████: Look what you've done now! Get out! Get out now!

Sounds of security personnel taking D-085 out of the containment shoebox are heard.

Dr. ██████: It's ok little guy, who's still the cutest lizard? Who's still the cutest lizard? That's right it's you!

<End Log>


Kolejna linia bo syf jest….

ocena: 0+x
Image removed by order of O5-██, for driving personnel members barking mad with its… cuteness!

Item #: SCP-2600-CU

Object Class: It's, uh, cute.

Special Containment Procedures: SCP-2600-J is to be… huggled? Huggled. It is to be huggled at least once per day, by Assistant Researcher Betsy Stu. All personnel capable of tolerating SCP-2600-CU's presence adorableness1 are to be permanently stationed within Site-56, which contains only SCP-2600-CU, as any other artifact would be overwhelmed by its arcane powers adorable face. Personnel who suffer organ failure or hemorrhaging from huggling SCP-2600-CU are clearly unworthy of its adorable love.

Description: SCP-2600-CU is the cutest little thing. Anything written or spoken about SCP-2600-CU is to praise its adorable little… face? Other body parts may also be praised as they are identified.

SCP-2600-CU is the cutest… organism ever! It has six super sweet eyes, made of the most d'aww inspiring viscous fluids! Look at the cute tentacle… wentacle? The slime feels like… ohgodimgonnapuke rainbows! Sometimes it leaks, but it does this little shrug/spasm that lets you know it's all okay! When it moves, sometimes it can bend through walls and listen to every word, so make sure you know we love it thiiiis much!

Occasionally, it has spurted out massive amounts of liquids, which have been dubbed Cutie Fluids. These usually occur from SCP-2600-CU's cutie spots, which pulsate and grow when the adorable-ness levels become overwhelming! They are also known to burst when shedding, requiring frequent cleanup from all of SCP-2600-CU's best friends!

Any personnel who do not wish to participate in praising how adorable SCP-2600-CU is may participate in other activities, such as hanging up posters around Site-56 about the glorious adorable little dance it does, or creating documentation of it to send to other sites. MTF-Psi-9 "Those Poor Bastards" have been assigned with finding a breeding partner for SCP-2600-CU so that the whole planet may revel in its cuteness!

Pleasehelp Any personnel who are mean to SCP-2600-CU are to be sent to time-out, or assigned to cleaning up the naughty corner.

Addendum: Researcher Boyd was performing mandatory interactions with SCP-2600-CU, and made the mistake of going off-script, asking it "if it had been a bad widdle guy!" which caused it to become agitated. Researchers were able to placate SCP-2600-CU with minimal casualties, after assuring SCP-2600-CU that Researcher Boyd had been acting alone, and they all loved it very much.

scorpionmtf.png

Jednostki MFO zrobione przez Scorpion141

MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE


Mobilne Formacje Operacyjne (MFO) to elitarne jednostki złożone z personelu wybranego spośród całej Fundacji. Zmobilizowane są do radzenia sobie z niecodziennymi zagrożeniami lub sytuacjami, które czasami przekraczają zdolności operacyjne lub ekspertyzę zwyczajnego personelu polowego oraz — jak wskazuje to ich nazwa — w zależności od potrzeby mogą być przenoszone między ośrodkami lub lokacjami. Członkowie Mobilnych Formacji Operacyjnych reprezentują "najlepszych z najlepszych" Fundacji.

Mobilne Formacje Operacyjne mogą diametralnie różnić się wielkością, składem i celem. Mobilna Formacja Operacyjna o wielkości batalionu, której zadaniem jest reagowanie na aktywność wysoce agresywnych anomalii, może składać się z setek pododdziałów regularnych i wspomagających oraz pojazdów i wyposażenia bojowego. Ponadto drużyny przynależące do takiej MFO mogą zostać przerzucone w każde miejsce świata. Należy jednak pamiętać, że nie wszystko Mobilne Formacje Operacyjne są przeznaczone do działań bojowych; wyspecjalizowane jednostki zwiadowcze bądź śledcze mogą składać się z mniej niż dwunastu operatorów, jeżeli większa ich ilość nie będzie konieczna, by mogli realizować swe cele.

Podczas pracy polowej operatorzy MFO często przyjmują rolę reakcyjną na zagrożenia, pracują w regionalnych lub federalnych służbach porządkowych, a nawet wojskowych przeznaczonego im rejonu. Dowódcy Mobilnych Formacji Operacyjnych, celem realizacji wyznaczonego zadania, mogą zażądać asysty lokalnych jednostek polowych i pracowników stacjonujących w pobliskich placówkach Fundacji.


ORGANIZACJA

Organizacja Mobilnych Formacji Operacyjnych jest wysoce zróżnicowana, jako że każda jednostka jest od podstaw budowana w sposób, który najlepiej odpowiada jej nominalnemu celowi. Podczas gdy bojowe MFO mogą przestrzegać hierarchii i organizacji wojskowej, mniejsze jednostki mają z kolei pełne prawo stosować się do nieoficjalnej idei łańcucha dowodzenia.

W związku z tym każdy Dowódca Mobilnej Formacji Operacyjnej (DMFO) może mieć różne obowiązki; dowódca wielkiej MFO może skupiać się na zarządzaniu wieloma drużynami i dysponowaniu nimi według potrzeb operacyjnych, podczas gdy dowódca niewielkiego pododdziału może wraz z nim uczestniczyć w misji i kierować operacją na miejscu.

W podobny sposób należy spojrzeć na spójność różnych jednostek. Niektóre Mobilne Formacje Operacyjne składają się z pracowników, którzy razem szkolili się i pracowali przez wiele lat, a inne mogą zostać aktywowane bez uprzedzenia, co oznacza, że wielu operatorów będzie (przynajmniej na początku) wiedziało jedynie, jak inni się nazywają i czym się specjalizują.

AKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne są zwykle aktywowane według potrzeby przez Dyrektora Formacji Operacyjnych, co często wymaga bezpośredniej zgody co najmniej jednego członka rady O5. Lwia część Mobilnych Formacji Operacyjnych utworzona została celem reagowania na określone anomalie, których właściwości uniemożliwiają efektywne zabezpieczenie lub kontrreakcję sił reagowania. Niektóre MFO zostały aktywowane z wyprzedzeniem narastającego bądź hipotetycznego zagrożenia.


DEZAKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne utworzone w celu zabezpieczenia określonej anomalii są zazwyczaj dezaktywowane po zakończeniu operacji pozyskania lub kiedy jej udział w zabezpieczeniu nie jest już konieczny. Sporadycznie takie MFO zostają pozostawione aktywne, jeżeli zdobyta przez ich operatorów wiedza i doświadczenie mogą okazać się użyteczne w razie wystąpienia kolejnych incydentów; o wiele częściej jednak MFO zostaje rozwiązana, a jej operatorzy powracają na poprzednie stanowiska. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, że Mobilna Formacja Operacyjna musi zostać rozwiązana, ponieważ jej korpus osobowy ucierpiał zbyt wielkie szkody, by jednostka mogła pozostać operacyjna; jeśli cel dezaktywowanej MFO jest nadal uważany za istotny, nowa jednostka może zostać aktywowana celem zajęcia miejsca poprzedniej.


Lista Mobilnych Formacji Operacyjnych


MFO Alfa-1 ("Czerwona Prawa Ręka")

Alpha1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-1 to formacja odpowiadająca bezpośrednio przed Radą O5 i wykorzystywana jest w sytuacjach wymagających najlepszego bezpieczeństwa operacyjnego. Składa się z najlepszych i najlojalniejszych operatorów Fundacji. Dostęp do innych informacji na temat MFO Alfa-1 wymaga upoważnienia poziomu 5.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Alfa-4 ("Kucykowy Ekspres")

Alpha4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-4 składa się z pracowników wyszkolonych do działalności zakonspirowanej, wyspecjalizowanych w dziedzinach śledzenia, przechwytywania oraz zabezpieczania obiektów anomalnych, które przesyłane są drogą pocztową i kurierską.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Alpha-9 ("Ostatnia Nadzieja")

alpha9alt.png

Misja Formacji Operacyjnej: Odrodzona Omega-7. Mobilna Formacja Operacyjna jest przeznaczona szczególnie do trenowania i używania humanoidalnych obiektów SCP na polu akcji.

Raporty z Akcji:

MFO Beta-4 ("Rozbitkowie")

beta4.png

Misja Formacji Operacyjnej: MFO Beta-4 jest formacją operacyjną stworzoną wyłączanie w celu wsparcia i monitorowania Organizacji-466 (Wilson's Wildlife Solutions) w ich interakcjach z lokalnymi anomaliami opartymi na faunie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Beta-7 ("Szaleni Kapelusznicy")

Beta7.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Beta-7 specjalizuje się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii stwarzających skrajne zagrożenie natury biologicznej, chemicznej lub radiologicznej, jak również zajmuje się przeprowadzaniem szybkiego przechowania oraz czyszczenia miejsc dotknięte przez takie anomalie. Zalicza się do tego planowanie i przeciwdziałanie obszernemu
rozprzestrzenianiu się lub pandemii anomalnych czynników chorobotwórczych lub innych zakaźnych fenomenów.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Gamma-5 ("Czerwone Śledzie")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-5 specjalizuje się w zapobieganiu wyciekom informacji o anomalnych wydarzeniach lub zjawiskach w sytuacjach, kiedy początkowo podjęte próby ich zagłuszenia okazały się nieskuteczne lub niewystarczające, lub w przypadkach, kiedy dane osiągnęły krytyczny poziom rozpowszechnienia. Wykorzystywane są do tego badania nad i korzystanie z eksperymentalnych środków amnezyjnych oraz procedury fabrykacji pamięci.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Gamma-6 ("Głębinowi Żywiciele")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-6 specjalizuje się w śledzeniu i namierzaniu dalekomorskich, głębinowych lub oceanicznych anomalii.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Gamma-13 ("Siewcy prawa Asimova")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-13 specjalizuje się w badaniu, śledzeniu oraz aresztowaniu anomalnych obiektów, osób i podmiotów związanych z Organizacją-1115 (Anderson Robotics). Włączając identyfikacje klientów Andersona, lokalizacje produktów Andersona oraz przeprowadzanie nalotów na biura Andersona.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Delta-5 ("Frontowi Biegacze")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Delta-5 składa się z wielu autonomicznych, głęboko zakonspirowanych komórek specjalizujących się w identyfikacji i wczesnym pozyskaniu anomalnych obiektów i bytów będących przedmiotem zainteresowania innych Organizacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Epsilon-6 ("Wioskowi Idioci")

Epsilon6village.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w badaniu, przechowywaniu i późniejszym porządkowaniu po anomaliach w środowiskach wiejskich i podmiejskich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Epsilon-9 ("Połykacze Ognia")

epsilon9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Epsilon-9 specjalizuje się w użyciu broni zapalającej oraz operacji w środowiskach o wysokiej temperaturze.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Epsilon-11 ("Lis o Dziewięciu Ogonach")

Epsilon11.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Epsilon-11 utrzymuje wewnętrzne bezpieczeństwo Fundacji SCP pod nadzorem MFO Alfa-1. Jest to jednostka specjalnie wdrażana do placówek Fundacji podczas gdy standardowe protokoły zawodzą oraz liczne przełamania zabezpieczeń są nieuniknione. Z tego względu większość ich operacji zostaje utajona.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Zeta-9 ("Kretoszczury")

Zeta9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Zeta-9 specjalizuje się w badaniu, eksploracji i przechowywaniu podziemnych lub zamkniętych terenów przejawiających występowanie zjawisk anomalnych, zwłaszcza związanych z nielogiczną topografią lub niestabilną czasoprzestrzenią.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-10 ("Nie Widzę Zła")

Eta10.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-10 specjalizuje się w śledzeniu, pozyskiwaniu i wstępnym zabezpieczaniu obiektów i podmiotów wykazujących wizualne zagrożenie poznawcze, wizualne czynniki memetyczne lub jakikolwiek inne zagrożenie wymagające pośredniej lub niestandardowej obserwacji celem bezpiecznego kontaktu.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-11 ("Dzikie Bestie")

Eta11.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-11 specjalizuje się w śledzeniu, pozyskiwaniu i przechowywaniu dźwiękowych i muzycznych anomalii, włączając w to jakiekolwiek dźwiękowe zagrożenia poznawcze lub zagrożenia anomalne na bazie dźwięku.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Theta-4 ("Ogrodnicy")

Theta4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja operacyjna Theta-4 specjalizuje się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu roślinnych i roślinopodobnych anomalnych obiektów lub podmiotów, a szczególnie operacjach terenowych obejmujące powstrzymywanie szeroko rozpowszechnionych inwazji z udziałem takich anomalii.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Theta-90 ("Szlifierzy")

theta-90-patch.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Theta-90 zajmuje się anomalnymi topologiami, geometriami oraz podobnymi obszarami powiązanymi z problemami matematycznymi.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Iota-10 ("Cholerni Federalni")

Iota10.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Iota-10 utrzymuje tajnych agentów w różnych międzynarodowych, federalnych i prowincjonalnych organach porządku publicznego oraz specjalizuje się w ułatwianiu przenoszenia anomalnych dowodów i obiektów pod kontrolę Fundacji jak również przekazywaniu zespołom przechowawczym i reagowania Fundacji postępów śledztw wobec miejsc anomalnych zdarzeń.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Kappa-10 ("Skynet")

Kappa10.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Kappa-10 jest desygnacją tymczasową do czasu jej oficjalnego rozwiązania lub usankcjonowania. Mają ściśle powierzone za zadanie badanie i walkę z "cyber anomaliami" korzystając kombinacji wirtualnych agentów (AIC) oraz badaczy Fundacji w celu tropienia, neutralizowania oraz/lub przechowywania tych niematerialnych zagrożeń.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-4 ("Ornitolodzy")

Lambda4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Lambda-4 specjalizuje się w identyfikacji, tropieniu i przechowywaniu biologicznych anomalii latających,a zwłaszcza anomalnych organizmów ptasich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-5 ("Białe Króliki")

Lambda5.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Lambda-5 specjalizuje się w przemierzaniu niestabilnych, surrealnych i kontrolowanych rzeczywistościach oraz przechowywaniu potencjalnie niebezpiecznych osób i artefaktów zdolnych do manipulacji czasem i przestrzenią.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-12 ("Dezynsektorzy")

Lambda12.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w śledzeniu, pozyskiwaniu i eksterminacji anomalnego robactwa. Często wykorzystywana jako grupa pierwszego reagowania, podczas śledzenie anomalnych organizmów. Nigdy nie straciła żadnego ze swoich agentów podczas misji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-14 ("Niesławni Recenzenci")

lambda14.png

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja Operacyjna specjalizująca się w radzeniu sobie z lokacjami i anomaliami nastawionymi na handel detaliczny, niezależnie czy są to pojedyncze restauracje czy anomalie występujące w całych dzielnicach handlowych. Od czasu pierwotnego odkrycia Restauracji Abrozja, MFO Lambda-14 została przydzielona do walki z tą grupą.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO My-3 ("Spekulanci")

Mu3.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna My-3 jest dedykowana monitorowaniu Organizacji "Marshall, Carter & Dark Ltd". Poprzez łączone wysiłki przykrywkowych agentów i specjalistów ds. tajnych operacji, ich celem jest: identyfikacja interesujących obiektów znajdujących się w posiadaniu Organizacji Marshall, Carter and Dark; izolowanie możliwości na odzyskanie tych obiektów; oraz ostateczne osiągnięcie ich przechowania.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO My-4 ("Debugerzy")

Mu4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna My-4 specjalizuje się w identyfikacji, śledzeniu, odzyskiwaniu i przechowywaniu urządzeń elektronicznych oraz transmisji, a szczególnie anomalnych komputerów i anomalii związanych z internetem. Wliczając w to badanie stron internetowych podejrzanych o anomalne właściwości lub zaangażowane w anomalne wydarzenia.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO My-13 ("Łowcy Duchów")

Mu13.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna My-13 specjalizuje się w śledzeniu, analizie, oraz przechowywaniu bezcielesnych lub niematerialnych manifestacji i bytów uważanych za świadome, rozumne, bądź inaczej inteligentne i dostosowane.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Ny-7 ("Uderzenie Młota")

Nu7.png

Misja Formacji Operacyjnej: Uzbrojona Mobilna Formacja Operacyjna jest batalionem składającym się z trzech wyspecjalizowanych pułków piechoty wielkości kompanii, kompanii lekkich pojazdów opancerzonych, plutonu czołgów, szwadronu śmigłowców, plutonu chemiczno-biologiczno-radiologiczo-nuklearnym (CBRN), pułku inżynierii polowej, zespołu specjalistów ds. broni nuklearnej (NWS) oraz dodatkowo specjalistów bitewnych oraz personelu wsparcia. Mobilna Formacja Operacyjna Nu-7 stacjonuje na obszarze Uzbrojonego Obszaru-14 Przechowania Biologicznego i ma za zadanie odpowiadać na zdarzenia wiążące się z utratą łączności z głównymi Ośrodkami Fundacji w warunkach podczas których przypuszczalne jest przełamania zabezpieczeń na skalę Placówki, wrogiego zagrożenia lub innych podobnych zdarzeń katastrofalnych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omikron Ro ("Drużyna Marzeń")

OmicronR.png

Misja Formacji Operacyjnej: Fundacja odkryła metodę stawania się Śniącymi, a teraz dzięki tej mocy jest w stanie lepiej ich przechowywać. Przez dekady Fundacja uczyła swoich agentów technik pozwalających jednej świadomości dołączyć do innej. Kilka psychicznie zahartowanych jednostek, które odniosły sukces zostało zorganizowanych w grupę zadaniową. Pierwsi z nich byli Mobilną Formacją Operacyjną Omikron Ro.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Pi-1 ("Mieszczuchy")

Pi1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Pi-1 specjalizuje się w badaniu, przechowywaniu i dalszym czyszczeniu anomalii i gęsto zaludnionych środowiskach miejskich, a w szczególności w obrębie metropolii Nowego Yorku.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Rho-1 ("Profesorowie")

rho1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Rho-1 specjalizuje się w nabywaniu, przechowywaniu i transporcie anomalii związanych z Organizacją Alfa-338 "Uniwersytet Alexylva". Wraz ze zmniejszonym zagrożeniem ze strony tej Organizacji, MFO skupiło się na wszelkich anomalnych działaniach akademickich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Rho-9 ("Pomoc Techniczna")

Rho9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Rho-9 utrzymuje bezpieczeństwo komputerowe Fundacji. Podczas gdy memetyczne środki uśmiercające mogą przekraść się przez strukturę danych, nie jest to proste zadanie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Rho-19 ("Cyterianie")

Rho19.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Rho-19 została wysłana na Wenus z nadzieją na ustanowienie obecności Fundacji w miejscach, gdzie może istnieć znaczna aktywność anomalna.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Sigma-3 ("Bibliografowie")

Sigma3.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-3 jest odpowiedzialna za eksplorację, rozumienie, a następnie zabezpieczanie ogromnego, pozaziemskiego terenu Biblioteki Wędrowca.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Sigma-66 ("Szesnaście Ton")

Sigma66.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-66 została uformowana ze schwytanych członków innych Organizacji. Pomimo braku lojalności jakiej Fundacja oczekuje od przypisanej formacji, ekspertyzę jej członków uważa się za wartościową.

Raporty z Akcji:

MFO Tau-5 ("Samsara")

Tau5.png

Misja Formacji Operacyjnej: Nieśmiertelne klony cyborgów stworzone z ciała martwego boga,
Tau-5 wykorzystuje ezoteryczne i eksperymentalne uzbrojenie Fundacji do badania i przechowywania zagrożeń taumaturgicznych, magicznych i psionicznych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Psi-7 ("Ulepszenia mieszkaniowe")

Psi7.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Psi-7 specjalizuje się w tajnym namierzaniu, zabezpieczaniu, i/lub wyburzaniu anomalnych budynków lub budynków dotkniętych efektami anomalii, szczególnie mieszkań w zaludnionych terenach. Obejmuje to pozyskiwanie lub transfer dotkniętych budynków pod kontrolę Fundacji oraz wstępną obserwację i dokumentację takich budynków przed transferem do lokalnych drużyn zabezpieczających na długoterminowe lub stałe zabezpieczenie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Psi-8 ("Uciszacze")

psi8.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Psi-8 specjalizuje się w namierzaniu, śledzeniu, zabezpieczaniu i/lub terminacji osób podejrzanych o posiadanie lub będących dotkniętych wpływem anomalii reanimujących, oraz śledzeniu spraw podejrzanych o komunikację ze zmarłymi osobami. Obejmuje to usuwanie urządzeń przeznaczonych do komunikacji z osobami pochowanymi żywcem, takich jak dzwony, rury i telefony, oraz przetrzymania i przesłuchania osób utrzymujących, że miały kontakt ze zmarłymi.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-0 ("Ará Orún")

Omega0.png

Misja Formacji Operacyjnej: "Święci" MFO Omega-0 są informacyjnymi konstrukcjami ze wspomnieniami zmarłego personelu Fundacji, który jest w stanie manifestować poprzez dostęp do terminalów intranetu Fundacji. Korzystając ze szkolenia w zakresie tożsamości (IWT) chronią swoich żywych towarzyszy przed zagrożeniami i bytami informacyjnymi. Istnienie MFO ω-0 jest nieznane większości lub wszystkim żyjącym członkom Fundacji.
Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-7 ("Puszka Pandory")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7 jest eksperymentalną formacją operacyjną specjalizującą się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii wykorzystując współpracujące humanoidalne anomalie, a zwłaszcza SCP-076 i SCP-105. Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7 została wycofana i rozwiązana; ten wpis zostanie usunięty z rozkazu Administracji Bezpieczeństwa Zapisów i Informacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-12 ("Pięty Achillesowe")

omega12.png

Misja Formacji Operacyjnej: Grupa zadaniowa składająca się z zaginającego czasoprzestrzeń personelu Fundacji z alternatywnego wszechświata. Omega-12 ma za zadanie przechwytywanie instancji SCP-3480-2, pilnowanie wielu bytów uwięzionych w Strefie-13 oraz tropienie potężnych, niezabezpieczonych manipulatorów rzeczywistości w innych lokacjach.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Stigma-9 ("Ewoluowała z Naturalnie Występujących Zębatek, Dźwigni i Bloczków")

stigma9.png

Misja Formacji Operacyjnej: — Historycznie Kościół Zepsutego Boga zawsze szczycił się swoją nienaturalnością - tym, że ich wiara jest udowadniana dzięki namacalnym artefaktom i cudownym urządzeniom fizycznym. Więc kiedy nadszedł czas by wytrącić z równowagi Kościół, Fundacja uruchomiła zespół fałszerzy i była to Stigma-9.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

Dodatkowe MFO

Wszystkie MFO niespełniające wymagań niezbędnych do otrzymania własnej pozycji mogą zostać umieszczone tutaj. Obecna lista nie powinna być w żadnym wypadku interpretowana jako wyczerpująca; nowe formacje są tworzone i rozwiązywane przez cały czas zgodnie z potrzebami Fundacji. Jeśli szukasz MFO do użycia, ta lista powinna być pomocna. MFO, które zostały wykorzystane w wielu artykułach, mogą zostać dodane do tej listy na życzenie.

Epsilon-7 ("Niezapominajka")

Misja Formacji Operacyjnej: Tajna Formacja Operacyjna ma za zadanie zakłócać badanie i wytwarzanie leków mnemogennych.

Występowanie:

Eta-4 ("Przepadnij Tot")

Misja Formacji Operacyjnej: Zespół SCP-3095-1 składający się z Pelikanów i Mew obarczony zadaniem ochrony normalności po Scenariuszu Końca-Świadomości Klasy BE "Migracja".

Występowanie:

Eta-5 ("Jäeger Bombers")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-5 jest jednostką szybkiego reagowania specjalizującą się w tropieniu, przechwytywaniu i zabezpieczaniu Wielkogabarytowych Agresywne Anomali (Large-Scale Aggressors, LSA; instancji powyżej 30m wysokości). Formują się i stacjonują w obrębie Ośrodka Wymiarowego 172.

Występowanie:

Theta-5 ("Większa Łódź")

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w anomaliach dotyczących lub zagrażających pojazdom morskim.

Encounters:

Ipsylon-4 ("Cukrowa pigułka")

Misja Formacji Operacyjnej: Pierwotnie stworzona do przechowywania SCP-2559, Mobilna Formacja Operacyjna Ipsylon-4 ma za zadanie przechowywanie epidemiologiczne, a zwłaszcza wyłomów memetycznych.

Występowanie:

Phi-2 ("Mądre Dziewczynki")

Misja Formacji Operacyjnej: Grupa zadaniowa specjalizująca się w badaniu, śledzeniu, przechwytywaniu i polowaniu na prehistoryczne anomalie, a w szcególności dinozaury.

Występowanie:

POLSKIE MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE


Skocz do przedziału
MFO Alfa-18 ("Odkrywcy")


test
test
test
test
test
test

MFO Alfa-18 ("Odkrywcy")

Misja Formacji Operacyjnej: Eksplorowanie i zabezpieczanie nieznanych rejonów SCP-PL-043. Jednostka jako jedyna ma prawo rozbroić i przygotować do usunięcia broń jądrową w dowolnej formie. Wszyscy operatorzy muszą pozytywnie ukończyć trzyletnie szkolenie specjalistyczne, które umożliwia bezpieczne obchodzenie się z bronią tego rodzaju.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Epsilon-1 ("Puszczyki")

Misja Formacji Operacyjnej: Eliminowanie siedlisk instancji oraz działania w warunkach leśnych i górskich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Rho-4 ("Kościelne Grajki")

Misja Formacji Operacyjnej: Ze względu na charakterystyczne przeszkolenie, jednostka asystuje innym MFO przy tropieniu, przechwytywaniu, zabezpieczaniu i neutralizacji obiektów związanych z dźwiękiem i akustyką, a także elementami mistyki judeochrześcijańskiej.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Tau-6 ("Herbicydowcy")

Misja Formacji Operacyjnej: Badanie, pozyskiwanie i zwalczanie anomalii o charakterze roślinnym. Akta Formacji zostały odtajnione i są dostępne do wglądu w tym miejscu.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Tau-7 ("Pancerni")

Misja Formacji Operacyjnej:

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

Dodatkowe MFO

Wszystkie MFO niespełniające wymagań niezbędnych do otrzymania własnej pozycji mogą zostać umieszczone tutaj. Obecna lista nie powinna być w żadnym wypadku interpretowana jako wyczerpująca; nowe formacje są tworzone i rozwiązywane przez cały czas zgodnie z potrzebami Fundacji. Jeśli szukasz MFO do użycia, ta lista powinna być pomocna. MFO, które zostały wykorzystane w wielu artykułach, mogą zostać dodane do tej listy na życzenie.

Beta-1 ("Klub Listonoszy")

Misja Formacji Operacyjnej: Ściganie i wymierzanie ustalonych przez dowództwo kar dla pracowników, którzy wynieśli poufne informacje lub celowo uszkodzili przechowalnie danego obiektu.

Występowanie:

 • Brak

Gamma-3 ("Brukowiec")

Misja Formacji Operacyjnej: Zapewnienie bezpieczeństwa cywilów i zabezpieczanie SCP-PL-208. Ze względu na niebyt instancji pod identyfikatorem SCP-PL-208 niemożliwym jest jego zabezpieczenie. Jednostka pozostaje wolna do czasu przypisania do innego podmiotu.

Występowanie:

 • Brak

Delta-1 ("Asystenci")

Misja Formacji Operacyjnej: Niesienie pomocy Agentom w sytuacjach zagrożenia życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Może tymczasowo zabezpieczać podmioty i przetransportowywać je do najbliższych placówek SCP-PL.

Występowanie:

 • Brak

Lambda-1 ("Sprinterzy")

Misja Formacji Operacyjnej: Do jej zadań należy polowanie oraz ponowne zabezpieczanie obiektów klasy Keter, jeśli te wydostały się na wolność.

Występowanie:

 • Brak

Omikron-2 ("Muflon")

Misja Formacji Operacyjnej: Zabezpieczanie transportów obiektów pomiędzy placówkami SCP-PL.

Występowanie:

 • Brak

Sigma-80 ("Latający Dywan")

Misja Formacji Operacyjnej: Śledzenie oraz zabezpieczanie wszelkich obiektów o właściwościach memetycznych, które są poza zasięgiem Polskiej Filii

Występowanie:

 • Brak

Omega-45 ("Białe Nietoperze")

Misja Formacji Operacyjnej: Śledzenie oraz zabezpieczanie wszelkich obiektów o właściwościach memetycznych, które są poza zasięgiem Polskiej Filii

Występowanie:

 • Brak

Walnij linię i jest czysto…

ZMFO Tau-7 "Pancerni" - SCP-PL-040 - Fs-ior
MFO Lambda-12 "Amatorzy Fotografii" - SCP-PL-094 - Mefioo9
MFO Gamma-18 "Eksmisja" - SCP-PL-099 - JosephSolomon
MFO Rho-4 "Kościelne Grajki" - SCP-PL-110 - wanna
MFO Theta-2 "Przedszkolanki" | MFO Delta-3 "Zaprzęg Chorusa" - SCP-PL-120 - JosephSolomon
MFO Omikron 1 "Sami Swoi" - SCP-PL-123 - JosephSolomon
MFO Kappa-3 "Grabarze" - Zaduszki - WhiterPL

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License