Loss in translation

Hub Sarkistów

ocena: 0+x

[[tabview]]

[[tab Przegląd]]

cf15Pj6.jpg

Pieczęć odkryta między stronami Sarkickiego grimoire'a. Wyjątkowo istotna, wariacje na temat pieczęci (oraz poszczególnych jej syboli) można znaleźć w miejscach kultu Sarkistów na całym świecie.

Sarkicyzm (od greckiego σάρξ, czyli "ciało") jest systemem religijno-filozoficznym pokrywającym wiele odmian tradycji, wierzeń oraz praktyk religijnych bazowanych na naukach "Wielkiego Karcysty Iona"1, założyciela o statusie bóstwa. Zwolennicy kultów praktykują rytualny kanibalizm, ofiarę ludzką, ulepszenia ciał, taumaturgię, manipulację wymiarami, oraz zawieranie paktów z istotami spoza naszego wymiaru. Manipulacja materią organiczną pozwoliła niektórym Sarkistom osiągnąć anomalny stan istnienia umożliwiający przekroczenie fizycznych granic istot ludzkich.

Wysoce zakonspirowani, ich istnienie nie jest jawne ogółowi społecznemu z wyłączeniem Kościoła Zepsutego Boga, którzy widzą Sarkicyzm jako kult niosący zagładę.2 Chorobom oddawana jest cześć, odkryto kaplice z powiększonymi węzłami chłonnymi oraz guzami nowotworowymi złożonymi w ofierze. Kulty Sarkickie traktują zakażenia w charakterze uświęceń, jako środek na pozbycie się najsłabszych jednostek, przez co członkowie aktywnie usiłują zapewnić ich rozprzestrzenianie.

Fundacja dzieli znane kulty Sarkickie na dwa typy: kulty Protosarkickie oraz kulty Neosarkickie.3 Kulty Protosarkickie występują na terenach Eurazji w miejscach wyizolowanych, wyznawcy zazwyczaj są biedni (jeżeli niezależni) oraz wrogo nastawieni do ludzi z zewnątrz. Grupy tego typu unikają kontaktu z nowoczesnym światem, okazują gwałtowną technofobię oraz są ograniczeni zabobonami i tabu. Kontrastują z nimi kulty Neosarkickie, które są kosmopolityczne, publicznie akceptują nowoczesność i nie wykazują niechęci w kontakcie z technologią; życie publiczne wyznawców niewiele się różni od życia tych z tego podobnego tła kulturowego oraz statusu społecznego. Zwolennicy często wywodzą się z wpływowych rodzin, bogatych w historię oraz skandale. Oba typy podążają na ogół za tym samym wyznaniem, którego założenia zawierają następujące koncepty:

Apoteoza
Wiara w to, że istota ludzka może osiągnąć boskość. Jak widać, sarkicyzm uznaje Wielkiego Karcystę Iona (a w mniejszym stopniu również jego Klavigar) jako istotę, która doświadczyła apoteozy. Proto-sarkiści wierzą, że apoteozę można osiągnąć z czasem i jedynie przez Iona. Według Neo-sarkistów natomiast, jeśli ktoś jest w stanie uzurpować Iona - ma prawo (jeśli nie obowiązek) to zrobić. Droga do apoteozy jest równoznaczna z żądzą władzy.
Żądza
Żądza władzy jest pierwotną siłą napędową człowieka. Jednostka dąży do opanowania wszystkiego w ramach swojej domeny, powodując ukierunkowanie swojej siły (efektywność), podczas gdy inne jednostki robią to samo, często w opozycji do siebie nawzajem. Żądza dla władzy jest tym, czym forma dla materii; z drugiej strony, "Pożądanie jest miarą wszechrzeczy"4.
Teofagia5
Sakramentalna konsumpcja boga. Sarkicyzm utrzymuje, że istnieje wielu bogów we wszechświecie (których nie czczą), i że te istoty mogą być w jakiś sposób "pożarte". Praktykujący wierzą, że ta pasożytnicza relacja (alegoryczna lub dosłowna) jest pierwotnym źródłem ich taumaturgicznych zdolności.
Ofiara
Wśród kultów proto-sarkickich przejawia się to przez poświęcenie osoby dla dobra wielu; kulty neo-sarkickie, wręcz odwrotnie, wierzą w poświęcenie grupy dla dobra jednostki. Tkanka zostaje uszkodzona, ale odradza się jako jeszcze potężniejsza; to samo dotyczy umysłu poprzez wyrabianie tolerancji na pozornie niewyobrażalne rzeczy - cykle destrukcji oraz regeneracji. Spór, według sarkicyzmu, jest najlepszym nauczycielem.
"Prowadzić Mięso"
Kultyści wierzą, że wszystkie stworzenia żyjące wywodzą się ze wspólnego przodka (temat został rozwinięty w sekcji "Mitologia"). Praktykujący utrzymują, że to wspólne pochodzenie6 jest kluczem do cielesnych ulepszeń (lub "Lihakut'ak"); dalej sugerując osobliwe rozumienie genetyki, ukryte pod warstwami mistycyzmu. Prawem sarkity jest prowadzić i kultywować materię organiczną.

Większość sekt proto-sarkickich wierzy, że Ion osiągnął bądź jest w trakcie osiągania apoteozy, a po jej osiągnięciu zniszczy ten "wadliwy, poroniony" wszechświat i zamieni go w raj, znany jako “Ikunaan”, gdzie wielu pozna w końcu wyzwolenie i radość "pod niebem koloru róż". Odkryte zostały jednak inne sekty, które wierzą, że Ion jest martwy, ginąc śmiercią męczeńską dla ochrony ludzkości przed machinacjami bogów.

Kulty neo-sarkickie szczególnie odbiegają od tej interpretacji, odnosząc się do Iona z pewną dozą obojętności. Interesuje ich jedynie apoteoza, bycie niczym bóg poprzez pozyskanie siły, rozwijanie umiejętności oraz odrzucanie więzów moralności, które ograniczają potencjał jednostki. Wielki Karcysta nie jest postrzegano jako prorok ani figura mesjanistyczna, ale raczej jako osoba, która była najbliżej osiągnięcia boskości. Odrzucają jego nauki jako przejawy słabości, ignorując większość starych pism w poszukiwaniu rytuałów, które mogą wykorzystać.

Choć neo-sarkiści i proto-sarkiści mają podobną mitologię i wiele wspólnych praktyk, być może najlepiej będzie traktować je jako osobne religie. Dla proto-sarkistów, neo-sarkiści są heretykami i wręcz bluźniercami - raczej ideologią/filozofią, która przywłaszczyła sobie elementy prawdziwej wiary. Czyni to neo-sarkistów szczególnie niebezpiecznymi, ponieważ nie posiadają oni ograniczeń etycznych ani moralnych7, przejawianych przez starsze tradycje - być może w celu stania się ich antytezą. Istnieje obawa, że neo-sarkiści zdobyli się na nawiązanie paktu z pozaziemskimi istotami, przed którymi Ion w swoim czasie ostrzegał.

Wiadome jest, że sarkiści posługują się w piśmie i w mowie językiem adytyckim (wstęp do staroadytyckiego dostępny jest tutaj), który sam w sobie wydaje się być synkretyzmem proto-uralskiego, indo-europejskiego (prawdopodobnie daevickiego) oraz γλῶσσαχάος[[footnote]Z greckiego: "mowa chaosu"; określenie Fundacji na słabo rozumiany język, z którego słowa powszechnie pojawiają się w sarkicyźmie i nie posiadają żadnego znanego, ludzkiego ekwiwalentu. Spekuluje się, że takie słowa nie były przeznaczone dla ludzkich strun głosowych, a ich wymowa jest jedynie przybliżeniem. [[/footnote]], jednak w głównej części proto-uralskiego. Wyznawcy sarkicyzmu (lub sarkiści) właściwie nie nazywają siebie "sarkistami" - jest to określenie pejoratywne, używane przez antycznych Mehkanitów8 wobec ich wrogów. Nazwa ta, uznawana za ich prawdziwe imię, została zaadaptowana przez Globalną Koalicję Okultystyczną, a później przez Fundację w ramach Projektu: Sitra Achra. W rzeczywistości kultyści sarkizmu określają swój system wierzeń mianem Nälkä9, a agentom Fundacji pod żadnym pozorem nie wolno używać określenia "sarkizm" ani jego pochodnych podczas infiltracji powiązanych kultów.

Poprzez zaadaptowanie terminologii Mekhanitów, Fundacja oraz GOC nieświadomie wpisały się w kosmiczny narratyw "MIĘSO/MEKHANE" Kościoła Zepsutego Boga10, który jest znacznym i niedokładnym uproszczeniem tego, czym jest sarkizm. Choć ten dokument ma na celu rozpoznanie i poprawienie tego błędu, "sarkizm" oraz jego pochodne pozostają częścią leksykonu Fundacji.

Obecnie uważa się że Fundacja zna jedynie fragment tego, czym jest Sarkicyzm oraz do czego dążą jego wyznawcy. Bazując na dostępnych informacjach można spekulować że celami kultów Sarkickich jest prawdopodobnie doprowadzenie do przesunięcia przewagi klasy SK, nie wyłącza się jednak możliwości scenariusza końca świata klasy XK.

[[/tab]]

[[tab Znane Anomalie]]

Główne Anomalie (angielskie):

SCP-2075

"SCP-2075 to aktualnie trzydziestosześcioletni mężczyzna rasy kaukaskiej, znany wcześniej jako Aleksei Kravchuk - ochroniarz zatrudniony przez GRU Dywizję "P"…"

SCP-2095

"SCP-2095 jest w większości podziemnym kompleksem świątynnym, zlokalizowanym na Gyaros, jałowej i niezamieszkanej greckiej wyspie na Morzu Egejskim… "

SCP-2133

"SCP-2133 to nienazwana wioska w Północnym Uralu…"

SCP-2191

"SCP-2191 to kompleks świątynny, zlokalizowany w gęstym Lesie Hoia w Rumunii…"

SCP-2309

"SCP-2309 jest ścianą o wysokości ok 20 m i szerokości 5 m, skonstruowaną z bloków żelaza pokrytych cienką warstwą mosiądzu…"

SCP-2406

"SCP-2406 to mechaniczny automat o wysokości 93 metrów i wadze około 210 ton… "

SCP-2408

"SCP-2408 jest oznaczeniem kilku anomalii związanych z GoI-0432 ("Czarna Chata Łowcy"), anomalną organizacją kryminalistyczną oraz kultem sarkistycznym, działającą głównie na terenie byłych krajów sowieckich…"

SCP-2430

"SCP-2430 to istota humanoidalna, identyczna z wyglądu ze zmarłymi Adolfem Hitlerem…"

SCP-2478

"SCP-2478 odnosi się do alternatywnego fenotypu Homo sapiens sapiens…"

SCP-2480

"SCP-2480 jest spekulowaną anomalią wymiarową, zlokalizowaną w ███████, Massachusetts…"

SCP-2481

"SCP-2481 odnosi się do sferycznej przestrzeni o średnicy około 5o metrów, zlokalizowanej na głębokości około 20 metrów pod wykopaliskami archeologicznymi Dynastii Shang (1600 p.n.e. ~ 1046 p.n.e.

) w ████████, Prowincja Henan, Chiny…"

SCP-2510

"SCP-2510 to maszyna, której większość zanurzona jest w głębokich wodach o geograficznej nazwie Równina Kerguelen…"

SCP-2651

"SCP-2651 jest określeniem zbiorczym na metalową kulę (SCP-2651-A) otoczoną zbiorem istot ektoplazmicznych pochodzenia pozaziemskiego…"

SCP-2674

"SCP-2674 to anomalia przestrzenna, oddziałująca na linię brzegową Trearddur Bay w Walii…"

SCP-2688

"SCP-2688 to niewielka wioska zlokalizowana na wyspie Bubiyan, należącej do Kuwejtu…."

SCP-2714

"SCP-2714 jest kopią noweli graficznej z 1968 roku pt. "Przygody Tintina: Lot 714" autorstwa belgijskiego artysty Georgesa Remi…"

SCP-2815

"SCP-2815 oznacza anomalną, endogeniczną społeczność, składającą się z większości mieszkańców wioski ███, powiat Heves, Węgry…"

SCP-2833

"SCP-2833 odnosi się do grupy genetycznie identycznych mężczyzn…"

SCP-2847

"SCP-2847-1 jest podziemnym jeziorem, zlokalizowanym w █████ ████, prowincja Henan, Chiny…"

SCP-2963

"SCP-2963 odnosi się do 7 osobnych istot, z których kiedyś składał się D-3553-3, personel klasy D używany poprzednio przez badaczy przypisanych do SCP-████…"

SCP-3221

"SCP-3221 SCP-3221 oznacza międzywymiarową szczelinę Klasy III zlokalizowaną w podziemnym kompleksie w kazachskim Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym. Bezpośredni dostęp do anomalii jest uniemożliwiony przez szeroką gamę mechanicznej paratechnologii…"

SCP-3391

"SCP-3391 jest sferycznym obszarem o średnicy ≈200m, znajdującym się w Oceanie Środziemnym, który przejawia skrajnie silne właściwości antymemetyczne…"

SCP-3581

"Bazując na opisach oraz wizerunkach z odzyskanych artefaktów, SCP-3581 był najprawdopodobniej Meleagris gallopavo, lub lub udomowionym indykiem…"

SCP-3758

"SCP-3758-A jest gatuniem ptaków, znanym powszechnie jako dodo…"

SCP-3826

"SCP-3826 jest odizolowanym konstruktem cywilnym, zlokalizowanym ~4 km poniżej najwyższego punktu Gór Kenai, Alaska, Stany Zjednoczone Ameryki, który jest w stanie wywołać halucynacje audiowizualne u ludzkich podmiotów…"

SCP-3989

"SCP-3989 jest anomalią czasoprzestrzenną USUWAS2-C111, … zlokalizowaną w zagajniku drzew Olea europaea w ███████, Syria…"

SCP-4036

"SCP-4036 jest niewielką, unitarną republiką teokratyczną, zlokalizowaną na archipelagu w południowowschodniej części Polinezji, o promieniu 300 km i powierzchni 100 000 km2. Obywatele SCP-4036 określają go jako Adytyjską Republikę Polinezji…"

SCP-4059

"SCP-4059 jest zbiorczym określeniem serii anomalii, skupionych wokół Pine Barrens National Reserve w New Jersey, USA…"

SCP-4067

"SCP-4067 odnosi się do corocznego wydarzenia, który ma miejsce w losowej lokacji na terenie Europy zachodniej i centralnej, gdzie występują masywne zgromadzenia rasy humanoidalnych insektów…"

SCP-4140

"SCP-4140 jest topologicznie odłączoną przestrzenią, zlokalizowaną w centralnej komorze częściowo zalanego kompleksu jaskiń…"

SCP-4345

"SCP-4345 jest humanoidalną istotą, wykazującąrozległą martwicę…"

SCP-4758

"SCP-4758 jest serią dziesięciu listów, pisanych przez lub do Charlesa Lafitte…"

SCP-4772

"SCP-4772 jest corocznym zjawiskiem oddziałującym na miasteczko Ptuj w Słowenii oraz otaczający ją obszar…"

Główne Anomalie (międzynarodowe):

SCP-CN-166

SCP-CN-166 jest kolektywnym określeniem na zbiór ludzkich embrionów…

SCP-008-INT

"SCP-008-INT jest żywą, inteligentną bronią, wykorzystującą elementy biotechnologiczne, które naśladują życie biologiczne."

SCP-981-JP

"SCP-981-JP-1 jest półkolistym obiektem, składającym się z biomasy, o średnicy około 18 m…"

SCP-709-KO

"SCP-709-KO jest popiersiem, wykonanym z części ludzkiego ciała oraz mięsa, połączonego z wieloma trybikami, gadżetami oraz metalowymi prętami."

Dokumenty:

17 Luxemburg Prospekt

O Wężu

Życie które Było Łatwe

Bumaro i Ion usiedli przy stole

Puste Wnętrze

Widzę Bestię w Płomieniach

Listy z Benares

O Smokach i Wężach

Antropologiczne Podejście do Sarkicyzmu - Analiza Przypadku 01: Vaśńa z Sarvi

Sic Semper Tyrannis

A Bestia Nie Będzie Tych Ziem Więcej Nachodzić

Mobile Suit Bumaro kontra Tokyo Ghoul Ion

Projekt Osanshouo, 2006

SunnyClockwork's Sarkicism and CotBG Art

Dzień Smoka

Żelazny Wilk

Karcysta i Mekhanit

Twórca i Bestia

Przypowieści Pseudo-Nadox

Zbyt Wolno

[[/tab]]

[[tab Kultura & Struktura]]

whLrp6M.jpg

Nieżyjący Cornelius P. Bodfel III (Karcysta Sulkistyczny), były lider Czuwania Adytum.

Ważnym jest, aby zrozumieć, że Sarkicyzm jest nie tylko systemem wierzeń, ale również starożytną kulturą, która w sekrecie zachowała swój własny język, tradycje, oraz normy społeczne (choć z zewnątrz przyjmując kulturę dominującą ziem, na których się znajdują). Aby pojąć Sarkistyczną psychikę, należy pamiętać, że ich umysły są kształtowane przez ich odrębne otoczenie społeczne. Dlatego zachowania, które dla większości są nie do przyjęcia (morderstwa, tortury, gwałty, etc.), mogą być bezproblemowo akceptowane wśród niektórych kultów sarkickich.12

Udało się rozszyfrować korespondencję pomiędzy członkami kultów neosarkickich, ujawniając dość skomplikowany system kastowy poza hierarchią religijną. Jako swego rodzaju rodowód, neosarkiści13 wydają się przywiązywać szczególną uwagę do więzów krwi - ukryta arystokracja, których małżeństwa tworzą pakty i fundamenty potężnych rodzin sarkistycznych (określanych przez zwolenników jako "wysoko urodzeni", lub "czarnej krwi"14). Nowi członkowie na ogół rodzą się sarkistami, a nowa krew jest wprowadzana dopiero po starannej selekcji.

Niełatwo jest wyznaczyć granicę między kultem a rodziną w sarkicyzmie. Rekrutowanie osób z zewnątrz na ogół nie jest potrzebne, gdyż sarkiści nie mają większych problemów z utrzymywaniem stałeś populacji - ich płodność oraz zdrowie wydają się być nienaruszone pomimo lat kazirodztwa. Nawet sarkiści nie będący Karcystami (Karcyści oraz wyżej postawieni są biologicznie nieśmiertelni) mają znacznie niższy współczynnik śmiertelności w porównaniu do przeciętnego człowieka15 , rzadko umierając przed 100 rokiem życia (pomijając wypadki lub przemoc).16

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License