Loss in translation

Operation Hippodrome - Operacja Hippodrom

ocena: 0+x

Raport Operacji Hippodrom

mtf_stigma_9_01_by_sunnyclockwork-d9rkqak.png

Stigma-9

Wstęp: Biorąc pod uwagę mieszankę ikonografii technologicznej i religijnej SCP-████, oraz status GOI-004 ("Kościół Zepsutego Boga") jako eklektycznej religii z motywami przypominającymi chrześcijaństwo i gnostycyzm (a w nieco mniejszym stopniu również judaizm), Komitet Obrony GOI-004 zezwolił na próbę wojny psychologicznej za pomocą fałszywych informacji na temat SCP-████ w celu destabilizacji GOI-004. Komitet Obrony GOI-004 wyraża nadzieję, iż poprzez prezentowanie GOI-004 sfabrykowanych informacji na temat SCP-████, Fundacja będzie w stanie dyskretnie rozpowszechnić system wartości sprzeczny z obecnym dogmatem GOI-004.

Oczekuje się, że przy stałym wysiłku ze strony Fundacji kampania dezinformacyjna związana z SCP-████ może zaostrzyć istniejące już wewnątrz GOI-0041 konflikty osłabiające ich członków i ułatwiając interwencję Fundacji w ich przyszłe działania.

Podsumowując: Fundacja usiłuje przedstawić SCP-████ GOI-004 jako ich obiekt zainteresowania, jednak pochodzące spoza ziemi w przeciwieństwie do czegość wytworzonego lub jakiejkolwiek części bóstwa. Wywoła to zainteresowanie pochodzeniem innych artefaktów grupy, prowadzące do uznania, że GOI-004 jest jedynie kultem cargo pozaziemskich artefaktów, bez oparcia teologicznego.

Następnie:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License