to jest poduszka

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-XXX należy przechowywać w pokoju dziecięcym o wymiarach 5m x 2m x 1,75m. Przy instancji przez 24 [h] musi być obecny personel klasy D, który ma być zmieniany co 3 tygodnie. Pokój sam ma być jedynym pomieszczeniem w budynku którego jest częścią. Podczas wprowadzania personelu klasy D do przechowalni, reszta personelu nie może przekroczyć progu pokoju, ponieważ grozi to [ZREDAGOWANO]
Budynek ma być otoczony betonowym murem o grubości 3m i wysokości 6m. Mur ma znajdować się w odległości 14m od budynku. Między murem, a budynkiem znajduje się blaszana budka, nie należy podejmować próby zniszczenia jej - jest używana jako schronienie dla Agenta ████████.

Opis: SCP-PL-XXX to syntetyczna poduszka wypełniona piórami mieszaniną bawełny i gąbki. Właściwością anomalną obiektu jest natychmiastowe przywiązanie emocjonalne do obiektu po kontakcie[związana z obiektem osoba nazywana będzie SCP-PL-XXX-01], lecz gdy następna osoba dotknie SCP-PL-XXX poprzednio przywiązana do obiektu instancja SCP-PL-XXX-01 zacznie go nienawidzić i będzie chciała zniszczyć instancje za wszelką cenę - nie można do tego dopuścić[SCP-PL-XXX-01 od momentu zerwania więzi z instancją będzie nazywany SCP-PL-XXX-02].SCP-PL-XXX-02 należy zlikwidować w ciągu 48 godzin. Jeżeli ktoś będzie związany z obiektem dłużej niż od 23 do 44 dni, zacznie przytulać obiekt z całej siły aż ten wrośnie w skórę. SCP-PL-XXX-01 utraci wtedy świadomość lecz zachowa wszelkie funkcje życiowe[SCP-PL-XXX-01 stanie się SCP-PL-XXX-03] - zaleca się natychmiastową likwidacje SCP-PL-XXX-03.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License