Towarzysz

Identyfikator podmiotu: SCP-1917-SU
Klasa podmiotu: Euclid
Specjalne czynności przechowawcze: Podmiot musi być przechowywany w celi 7x4x3m wystylizowanej na gabinet pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii ZSRR. Obiekt musi otrzymywać odpowiednio ocenzurowane gazety ze współczesnymi wiesciami. Obiekt w swojej przechowalni ma być traktowany z szacunkiem i ma być uważany za I Sekretarza KP ZSRR. Mają być ograniczane kontakty podmiotu z osobami na wysokim stanowisku. Obiekt powinien być odwiedzany minimum 2 razy dziennie. Dodatkowo obiekt musi znajdować się pod ścisłą kontrolą ukrytego monitoringu.
Opis: podmiot jest humanoidem, wysokości 1,78m i wazacym 69kg. Na pierwszy rzut oka liczy on sobie około 50 lat. Obiekt nazywa się Włodzimierz Ijlicz Uljanow, ale rząda by zwracać się do niego Lenin. Obiekt, jak wynika z obserwacji, był przodownikiem rewolucji październikowej i pierwszym przywódcą Rosji Radzieckiej i ZSRR. Obiekt jest typowym marksistą. Podmiot uważa, że jego zyciowym powołaniem jest zniszczyć wyzysk, kapitalizm i korupcję. Obiekt nienawidzi gdy ktoś się zwraca do kogokolwiek per "Pan", lub mówi o błędach komunizmu i socjalizmu. POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO UŚWIADOMIĆ OBIEKTU O ROZPADZIE ZSRR I UPADKU KOMUNIZMU! Może to wywołać scenariusz 07/11/1917 i doprowadzić do ████████. Do obiektu należy się zwracać per "Towarzyszu". Do zdolności anomalnych obiektu należą:
-możliwość przekonania każdego, że obiekt jest jego przywódcą, oraz że komunizm jest jedyną drogą rozwoju społeczeństwa
-możliwość doprowadzenia do scenariusza 07/11/1917, który powoduje Rewolucję Socjalistyczną w losowym państwie na świecie i śmierć w przybliżeniu <100 000 osób. Obiekt sam w sobie ma możliwość kierowania zdolnościami anomalnymi.

Dodatek 1917-C:
Przesłuchanie podmiotu

Przesłuchujący: Dr. J. W. Dżugaszwili
Przesłchiwany: SCP-1917-SU
Otwieranie logu
SCP: Witaj towarzyszu
Dr:Witajcie towarzyszu Lenin
SCP: Co Was do mnie sprowadza?
Dr: Chciałem zapytać o interes klasy robotniczej.
SCP: A co ja sądzę o robotnikach?
Dr: Dokładnie
SCP: Klasa robotnicza jest kluczem do przyszłości każdego rozwojowego społeczeństwa towarzyszu! Dlatego robotnicy powinni być traktowani na równi z innymi, nie wolno ich wyzyskiwać, poniżać…
Dr: Tak, klasa robotnicza jest święta
SCP: Widzę że wiecie o co chodzi towarzyszu
Dr: Tak
SCP: Tak więc idźcie i głoście całemu światu wielkość interesu klasy robotniczej!
Dr: TAK JEST TOWARZYSZU LENIN!
Koniec logu

Wniosek: Dr. Dżugaszwili przez 3 godziny przekonywał dyrektora ośrodka aby nadać wszystkim równe prawa. Skończyło się to wycofaniem systemu hierarchii z ośrodka.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License