Trumna Klonująca

Identyfikator podmiotu: SCP-222

Klasa podmiotu: Euclid

DALSZY DOSTĘP WYMAGA UPOWAŻNIENIA POZIOMU 3

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-222 sam w sobie nie potrzebuję Specjalnego przechowywania.SCP-222 nie może zostać przemieszczone.Obiekt jest strzeżony przez personel organizacji SCP tak jak przez mix rotacji z USA,Włoch i żołnierzy NATO (nikt z nich nie zdaje sobie sprawy z jego znaczenia). Personel fundacji często podróżuje do i z obiektu bardzo często,i ich prawdziwa liczba jest ostrożnie ukrywana od żołnierzy (i często ukrywane przed personelem poniżej 3 poziomu wstępu).

Opis: SCP-222 wyznacza obszar tuneli w Górach Dolomickich, Niedaleko Aviano,Włochy. Placówka obiektu to zamknięty kościół św.Grzegorza,i Baza powietrzna Aviano jest również niedaleko. Tunele są wypełnione wyrzeźbionymi kamiennymi trumnami; jedna z trumien ma szczególne
niezwykłe właściwości, a także część tuneli. Są Bardzo stare oraz całkiem dobrze zrobione rzeźbienia.

Historia

Po 1948,Operatorzy w Włoszech pod czas Operacji Gladio zaczeli otrzymywać raporty o nietypowych aktywnościach w placówce. W 1954 Baza powietrzna została włączona do NATO.
W lutym 22,1955,operatorzy fundacji znaleźli serie tuneli wyrzeźbionych w górach. wyglądało na to na katakumby (tunele przechowujące zmarłych); Badania archeologiczne jego konstrukcji zakończyły się sprzecznymi ze sobą rezultatami. (zobacz #SCP-222-7 przez -9.) Tunele były używane jako kryjówka dla terrorystycznego kultu. Wszyscy członkowie kultu zostali albo zabici
albo w zabrani do aresztu.(szczegóły operacji wypełnione w #SCP-222-1 przez -5.) Kult okazał się mniej stabilny psychicznie niż większość organizacji,ale poza tym nic nadzwyczajnego.Ale jednak,szczegóły ujawnione w trakcie operacji skłoniły do ​​dalszych badań.

Po określeniu charakteru i możliwości obiektu, stała się ona jednym z najczęściej używanych i obserwowanych obiektów objętych opieką Fundacji.

Działanie

Jak wcześniej stwierdzono,jedną (i tylko jedną) trumnę w tunelu o nietypowych właściwościach.(Zobacz #SCP-222-6 do podsumowania wszystkich testów wykonanych do tej pory i wyjaśnienia poniżej.) Jeśli żywa osoba jest włożona do trumny oraz zamknięta w niej,poniższa sekwencja
zdarzeń występuje.

 • wciągu 15 minut, osoba włożona do trumny zasypia
  • Osoba w trumnie zaśnie w każdych okolicznościach takich jak klaustrofobia,albo dawanie kofeiny i amfetaminy bliskiej do spowodowania przedawkowania
 • Użytkownik śpi od 1-2 godzin
  • Otwarcie trumny podczas tego snu zwykle wynikuję śmiercią osoby wewnątrz i żadnych innych rezultatów
 • Użytkownik budzi się,czuje się wypoczęty.
  • Użytkownik nie zaśnie po następnym otwarciu.Możliwość badań nad porzuceniem snu została rozwinięta, ale jeszcze nie wdrożono.
 • Wciągu 24 godzin, osoba będzie znaleziona w tunelach która jest duplikatem,albo klonem,poprzedniego użytkownika trumny
  • Żadne próby znalezienia pochodzenia klona w tunelach nigdy nie były sukcesem. Klon niezmiennie znajduję swoją drogę do trumny,choć wydaje się że tuła się bez celu.

Klony stworzone przez trumnę wydają się w każdym fizycznym aspekcie być identyczne do ich oryginałów,chociaż są ubrane w obdarte szmaty nieznanego pochodzenia. Rzeczy stworzone przez człowieka nie są duplikowane; klonowanie nie jest polecane dla użytkowników z pląbami albo rozrusznikami serc. Klony wydają się mieć taką samą długość życia i stan zdrowia jak ich oryginały.

Najbardziej niezwykłym aspektem klona jest jego umysł. Klony wydają się ofiarami globalnej amnezji wstecznej. Języki są zachowywane, podobnie jak większość umiejętności fizycznych. Podczas gdy klony nie pamiętają żadnych osób ani wydarzeń, zdają się zachowywać swoje etyczne przekonania i lojalność, a zatem zazwyczaj można je szybko ponownie zindoktrynować do personelu Fundacji. Procedury bezpieczeństwa muszą zostać przeszkolone, ale umiejętności walki i broni są zachowane. Niektóre klony demonstrują również zachowanie umiejętności komputerowych i przesłuchań.

Dużo personelu fundacji zostało sklonowanych przy użyciu SCP-222, zapewniając lojaną siłę roboczą dla fundacji. Jest to jeden z najbardziej oczywistych użytecznych rzeczy.

Dodatek:Dokument #SCP-222-12:Problemy z Indoktrynacją

Porucznik ████ ███████ klon został wniesiony do makietowego centrum indoktrynacji KGB
gdzie on został poddany praniu mózgu do zostania "Szpiegiem KGB" pochodził z ZSSR,Więc został uznany użytecznego test postaw klona. Klon ostatecznie zbuntował się przeciwko praniu mózgu i był gotów umrzeć, a nie poddać się. W tym momencie "trening" został zakończony i został przyjęty z zadowoleniem jako lojalny członek fundacji.

Jednak, ██████ █. ██████ klon dostał standardową indoktrynacje,ale się ale zbuntował się i ogłosił lojalność wobec afgańskiej grupy terrorystycznej. obiekt został poddany terminacji, a ██████ █. ██████ został przesłuchany,ujawnił, że wierzenia zostały dokładnie skopiowane.

Dodatek:Dokument #SCP-222-13: Wezwano klona do analizy psychiatryczno/socjoligicznej

Generale ████████ utrzymuje, że sklonowany personel odzwierciedla wzorce zachowań i nawyki, których nie można uwzględnić dla prostej amnezji. Cytuje statystycznie istotną wyższą częstość występowania chorób psychicznych, szczególnie tendencji morderczych, wśród klonów w porównaniu do "oryginalnego" personelu.

Dodatek:Dokument #SCP-222-14: "Druga Generacja" Klonów

Klony mogą być klonowane, chociaż zapisy pokazują, że zostało to wykonane tylko dwa razy. Klony "drugiej generacji" zaobserwowano, że klony mają znaczne różnice mentalne: obydwoje są odporni na indoktrynacje, i psychiatrzy Fundacji zwrócili diagnozę antyspołecznego zaburzenia osobowości. Jednakże,inteligencja i umiejętności myślowe a są w równym stopniu lub nawet na większym poziomie niż orginalne klony (a nawet orginały).dalsze dochodzenie jest nakazane.

Dodatek:Dokument #SCP-222-15: "Clonedex"

███ ███████ wezwała do podjęcia wysiłku w celu skatalogowania wszystkich klonów w fundacji i weryfikacji lokalizacji każdego z nich, ponieważ wydaje się, że istnieją spójne raporty, że Fundacja ma więcej pracowników niż jest zajerestrowanych.

Dodatek:Dokument #SCP-222-17: Zatwierdzone rozkazy Klonowania

Przez rozkaz O5-2,wszystkie inicjatywy klonowania mają być odnotowane przez działanie rozkazu zaaprobowanego przez personel niesklonowany z przynajmniej 4 poziomem upoważnienia.

Dodatek:Dokument #SCP-222-21: Identyfikacja Wizualna Klona

W wyniku prawie udanej Obiektu ██ próba przechwycenia przez kolna Generała ████████ w której [USUNIĘTO] Wszystkie jak i przyszłe klony muszą być wytatuowane na czole i na tyle obu dłoni z prostą literą C. Powinno to uniemożliwić klonowanie podszywającego się pod swój oryginał w nikczemnych celach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License