SCP-200

Nazwa:SCP-200
Klasa podmiotu:euclid

Metody przechowywania: SCP-200 należy przechowywać sześciennej celi, która na podłodze powinna posiadać nakreślone figury geometryczne. Pracownik placówki, który posiada stopień
wyższy niż 2 i przeszedł zaawansowane szkolenie może dokonywać konserwacji miejsca osadzenia
i nadzorować obserwacje obiektu. W miejscu przechowywania powinny zostać ukryte kamery, które
będą obserwować poczynania podmiotu.

Opis:SCP-200 to humanoid o kończynach i budowie człowieka. Według obserwacji jest otyły i słabo sprawny fizycznie. Jest istotą rozumną, a największe zainteresowanie poświęca matematyce.
Jeżeli obiekt zauważy jakąś żywą istotę, cofa jedną nogę do tyły, a drugą do przodu.

Metody ataku:SCP-200 atakuje, kiedy zauważy istotę żywą i w wymieniony wyżej sposób naciera
na ofiarę i patrzy się jej w oczy przeszywającym spojrzeniem oraz otwiera jamę ustną mając na celu
pozwolenie, aby odór wydostał się z jego gardła. Obiekt może również atakować próbując wyrządzić
szkody na ciele poprzez bicie ofiary.

Pracownik, który spełnia wymagania nadzoru nad SCP-200 powinien przejść szkolenie dotyczące obezwładniania obiektu, obserwacji, konserwacji przechowalni może zacząć nadzór. Wtedy on, tak
jak inni pracownicy placówki, którzy zostali wyznaczeni do nadzoru obiektu podejmuje się odpowiedzialności.

Wszelkie czynności dokonywane na SCP-200 przez personel niespełniający wymagań oraz niezapoznany ze szkoleniem są karane czasowym wykluczeniem z prawa do nadzoru innych obiektów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License