układ scalony

Identyfikator podmiotu:

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze:
Obiekt należy przechowywać w ołowianej skrzynce zamkniętej ołowianej skrzynce chroniącej przed polem elektromagnetycznym

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License