Biezace

Oryginał: x
Forum: x
Atrybucja: x
Publikacja: x

Adnotacja Występujący w artykule zwrot t-i-m-e-s-t-a-m-p (bez myślników naturalnie) nie jest błędem czy zaginionym wyrazem: stosuję ten zwrot jako osobistą pomoc w nawigacji po artykule. Proszę o nieusuwanie go.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License