Oryginalne
ocena: 0+x

OSZ "x" DYWIZJA "P" DEPARTAMENT III
APROBOWANO 11.III.1966 WYDRUK NR: 1
PODPISANO .................. S
NADZORCA DEPARTAMENTU III-P-9-GRU D.NR: 27-III-1966
ODPOWIEDZIALNY PERSONEL: Igor S. Petlyar к.т.н.
SZCZEGÓŁY: x

Obiekt zainteresowania to znajdująca się w pobliżu miasta Czernyszki droga gruntowa, biegnąca wzdłuż gruntów uprawnych. Od co najmniej 25 czerwca 1967 roku (dokładne informacje o odkryciu obiektu znaleźć można w materiałach uzupełniających) podróżnik zdaje się pozostawać na tej samej długości i szerokości graficznej, obojętnie od prędkości poruszania się. Wyjątkiem jest tu cofanie się, które w nieokreślonym bliżej punkcie przerywa działanie lokalizacji.

x

x

x

x

Proponowane użycia:
(i) Cheap supply of fuel - REJECTED. High water content and resistance of fruit bodies to dessication; segments can be processed as normal but limited economic value due to labour requirements.
(ii) Felt production - APPROVED - cheap and expedient material collection. Comrade I. Kalugin commended; by estimate, could help to exceed felt production targets by 135%. Test run of felt to be produced and thoroughly tested by 01. I. 1967.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License