Workbench

Pomoce: http://scpfoundation.ru/tvardovsky-personnel-file

Oryginał: http://scpfoundation.ru/scp-1147-ru
Forum: n/a
Atrybucja: > [*http://scpfoundation.ru/scp-1147-ru Oryginał] autorstwa [[*user theTBAPb]]
Tytuł: [Bez nazwy]

Adnotacja Występujący w artykule zwrot t-i-m-e-s-t-a-m-p (bez myślników naturalnie) nie jest błędem czy zaginionym wyrazem: stosuję ten zwrot jako osobistą pomoc w nawigacji po artykule. Proszę o nieusuwanie go.


ocena: 0+x
ac9d54801ecb.jpg
Защитный мемагент 1147-А v.2.01.

Объект №: SCP-1147-RU

Класс объекта: Евклид

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License