WBOryginalne
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-127

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Teren zajmowany przez obiekty anomalne został ogrodzony siatką i oznaczony jako SOOS1. Lokalnym leśnikom podana została informacja o wysoce zagrożonych gatunkach flory, co ma powstrzymać ludność cywilną przed wkroczeniem. W przypadku, kiedy dojdzie do nieautoryzowanego wejścia, świadków należy zabezpieczyć a ocalałych odizolować od społeczeństwa pod pretekstem traumy psychologicznej. Osoby zmarłe mają zostać przeszukane pod kątem materiałów mogących świadczyć o prawdziwej naturze obszaru; po zneutralizowaniu tych dowodów ciała mogą być wydane rodziną z odpowiednią historią przykrywkową, adekwatną do przyczyny zgonu.

Ze względu na agresywną naturę bytów personel znajdujący się na terenie anomalii proszony jest o zachowanie ostrożności. Siłowa odpowiedź na zagrożenia jest dopuszczalna w stopniu nie przekraczającym wymaganej samoobrony.

Opis: Obiekty 127 to znajdujące się na terenie lasu w pobliżu wsi Suradowo2, anomalia pod postacią animowanych drzew różnych gatunków (z przewagą Pinus sylvestris, sosny zwyczajnej). Obserwacja i badania potwierdziły, że anormalność dotyczy jedynie drzew mających minimum 60 lat.

Obiekty 127 są w stanie poruszać swoimi gałęziami w sposób przekraczający zdolności nieanormalnych drzew tego samego gatunku. Dokonuję tego zwykle przy użyciu młodych, elastycznych korzeni, wyciągając je spod powierzchni ziemi. Chociaż same ruchy są powolne, to ich siła jest bardzo wysoka jak na materiał tej budowy. Nieznane jest, jak obiekt jest w stanie dokonywać kinezy.

Obiekty są agresywne w stosunku do ludzi. Jeżeli osoba znajdzie się w zasięgu korzeni3 zostanie ona złapana (najczęściej za nogi), unieruchomiona przez silne oplątanie i atakowana poprzez uderzenia korzeni. Ataki są chaotyczne i wykonywane są aż do zgonu bądź ucieczki ofiary. Jeżeli osoba umrze korzenie zakopią ciało w pozycji pionowej, głową do góry, do głębokości około kolan. W przypadku wyswobodzenia się podjęta zostanie kolejna próba schwytania, ale regularnie z nią ofiara będzie cały czas atakowana. Proces powtarzać się będzie aż do skutecznego uśmiercenia osoby bądź braku możliwości kontynuowania ataku, tak poprzez ucieczkę jak i zniszczenie wszystkich korzeni w zasięgu.

Uszkodzenia nie wywołują zmian w zachowaniu obiektu, ale są skuteczne ze względu na brak anomalnych cech, jeśli chodzi o budowę drzew. W związku z obserwacją, iż manifestacja psychicznego cierpienia ofiary wzmacnia ataki, jak również biorąc pod uwagę fakt pobierania składników odżywczych z zakopanego ciała (naturalnymi metodami towarzyszącymi rozkładowi materiału biologicznego do gleby) teoretyzuje się, że działanie obiektu ma na celu dostarczenie środków odżywczych.

Badania dowiodły, że efekt anomalny obiektów 127 nie przenosi się na inne drzewa, jak również nie występuje u potomków obiektów. Natura anomalii i działania obronne ofiar skutkowały znacznymi obrażeniami, z których wiele jest niemożliwych do odbudowania. Mimo zdolności kinezy obiekty 127 nie wykazują żadnych nadzwyczajnych zdolności, jeśli chodzi o regenerację tkanki. Obecnie trwają działania mające wyjaśnić naturę powstania anomalii i sposób jej działania.

Dodatki:

[[/collapsible]]

[[/collapsible]]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License